Ńņóäīļåäč’

Ćėąāķą’ ńņšąķčöą Ńėó÷ąéķą’ ńņšąķčöą

ŹĄŅÅĆĪŠČČ:

ĄāņīģīįčėčĄńņšīķīģč’Įčīėīćč’Ćåīćšąōč’Äīģ č ńąäÄšóćčå ’ēūźčÄšóćīåČķōīšģąņčźąČńņīšč’ŹóėüņóšąĖčņåšąņóšąĖīćčźąĢąņåģąņčźąĢåäčöčķąĢåņąėėóšćč’ĢåõąķčźąĪįšąēīāąķčåĪõšąķą ņšóäąĻåäąćīćčźąĻīėčņčźąĻšąāīĻńčõīėīćč’Šåėčćč’ŠčņīščźąŃīöčīėīćč’ŃļīšņŃņšīčņåėüńņāīŅåõķīėīćč’ŅóščēģŌčēčźąŌčėīńīōč’ŌčķąķńūÕčģč’×åš÷åķčåŻźīėīćč’ŻźīķīģčźąŻėåźņšīķčźą


Pbhm b. k~0ep 11 ńņšąķčöą


 ‡˛ ˘ Ë Â Ó Ú „Ó Î Ó ‰‡ Ì Â Ï ˆ ˚ ·˚ Î Ë Ò Ó „Î ‡Ò Ì ˚ Ì ‡ ‚Ò Â, ˜ Ú Ó ·˚ Ú Ó Î ¸ Í Ó ‚˚ Ê Ë Ú ¸.

É Ë Ú Î Â  ‡ ˝ Ú Ó Ú ˝ Í Ó Ì Ó Ï Ë ˜ Â Ò Í Ë È Í  Ë Á Ë Ò Ô  Ë ‚Ó ‰Ë Î

‚ ‚Ó Ò Ú Ó  „ — ˝ Ú Ó ·˚ Î Ë ·Î ‡„Ó Ô  Ë fl Ú Ì ˚  ‚ Â Ï Â Ì ‡ ‰Î fl Ú Ó -

„Ó, ˜ Ú Ó ·˚ Ò Í Î Ó Ì Ë Ú ¸ Ì ‡ Ò ‚Ó ˛ Ò Ú Ó  Ó Ì Û Ï ‡Ò Ò ˚ Ë Ô Ó Î Û ˜ Ë Ú ¸ Ë ı „Ó Î Ó Ò ‡. é Ì Ó  „‡Ì Ë Á Ó ‚‡Î Í ‡Ï Ô ‡Ì Ë ˛ Ô  Ó Ú Ë ‚ Ç Â  Ò ‡Î ¸ - Ò Í Ó „Ó ‰Ó „Ó ‚Ó  ‡ Ë Á ‡‚  Ë Î Ì Â Ï ˆ  ‚, ˜ Ú Ó Â Ò Î Ë Â Ï Û ‰‡‰Û Ú

¯ ‡Ì Ò, Ò Ú  ‡Ì ‡ Ó Ô fl Ú ¸ Ò Ï Ó Ê Â Ú Ò Ú ‡Ú ¸ ‚Â Î Ë Í Ó È. Ç Í Ó Ì ˆ Â Í Ó Ì ˆ Ó ‚,  „Ó ‚ Â Ï fl Ì ‡Ò Ú ‡Î Ó.

 

ä Ó Ì Ò Ú Ë Ú Û ˆ Ë Ó Ì Ì ˚ Â Í Ó  Ì Ë

 

«å Ó Ë  Ó ‰Ë Ú Â Î Ë „Ó Î Ó Ò Ó ‚‡Î Ë Á ‡ Ì Â „Ó, Ô Ó Ú Ó Ï Û ˜ Ú Ó Ò Ë -

Ú Û ‡ˆ Ë fl ·˚ Î ‡ Ó ˜ Â Ì ¸ Ô Î Ó ı ‡, Ë Ó Ì Ë Ô Ó Î ‡„‡Î Ë, ˜ Ú Ó ı Û Ê Â Û Ê Â Ô  Ó Ò Ú Ó ·˚ Ú ¸ Ì Â Ï Ó Ê Â Ú », —  ‡Ò Ò Í ‡Á ˚ ‚‡Î ‡ Ï Ì Â Ê Â Ì ˘ Ë Ì ‡,

Ô Â  Â Ê Ë ‚¯ ‡fl ˝ Ô Ó ı Û Ì ‡ˆ Ë Á Ï ‡. «é Ì Ë ‰Û Ï ‡Î Ë: «Ä Ô Ó ˜ Â Ï Û

·˚ Ì Â ‰‡Ú ¸ Â Ï Û ¯ ‡Ì Ò? ». å Ë Î Î Ë Ó Ì ˚ Ì Â Ï ˆ  ‚ Ò Ó „Î ‡Ò Ë Î Ë Ò ¸.

à Ú ‡Í, ‚ 1932 „Ó ‰Û Ì ‡ˆ Ë Ò Ú ˚ Ó Í ‡Á ‡Î Ë Ò ¸ Ò ‡Ï Ó È ·Ó Î ¸ ¯ Ó È Ô ‡ Ú Ë Â È ‚ Ò Ú  ‡Ì Â, Ì Ó Ó Ì Ë Â ˘ Â Ì Â Ò Ó Ò Ú ‡‚Î fl Î Ë ·Ó Î ¸ ¯ Ë Ì - Ò Ú ‚Ó. Ç Ú Ó Ï Ê Â „Ó ‰Û Ô  Ó Ë Á Ó ¯ Î Ë ‚Ú Ó  ˚  ‚˚ ·Ó  ˚, Ó ‰Ì ‡- Í Ó Ë Á -Á ‡ Ò ‚Ó  „Ó Ò Í ‚  Ì Ó „Ó Ô Ó ‚ ‰Â Ì Ë fl Ì ‡ˆ Ë Ò Ú ˚ Ì Â ‰Ó Ò ˜ Ë Ú ‡Î Ë Ò ¸ „Ó Î Ó Ò Ó ‚, ı Ó Ú fl ‚Ò   ˘ Â Ó Ò Ú ‡‚‡Î Ë Ò ¸ Ò ‡Ï ˚ Ï

·Ó Î ¸ ¯ Ë Ï Ó Ú ‰Â Î ¸ Ì ˚ Ï Ë Á ·Ë  ‡Ú  Π¸ Ì ˚ Ï ·Î Ó Í Ó Ï. ù Í Ò Ô Â  Ú ˚ Ô   ‰Ò Í ‡Á ˚ ‚‡Î Ë, ˜ Ú Ó Ô Ó  ‡  ‡Ò ˆ ‚Â Ú ‡ Ì ‡ˆ Ë Ò Ú Ó ‚ Ô  Ó ¯ Î ‡.

í Â Ï Ì Â Ï Â Ì Â Â, ·Â Á  ‡·Ó Ú Ë ˆ ‡ ·˚ Î ‡ ‚˚ Ò Ó Í ‡, ‡ Í Ó Ï Ï Û - Ì Ë Ò Ú ˚ ‚Ò   ˘ Â Ô   ‰Ò Ú ‡‚Î fl Î Ë Û „ Ó Á Û. à Á -Á ‡ Ú Ó „Ó, ˜ Ú Ó

·˚ Î Ó Ï Ì Ó Ê Â Ò Ú ‚Ó Ô ‡ Ú Ë È Ë Ì Ë Ó ‰Ì ‡ Ë Á Ì Ë ı Ì Â Ò Ó Ò Ú ‡‚Î fl - Î ‡ ·Ó Î ¸ ¯ Ë Ì Ò Ú ‚Ó, Ô  ‡‚Ë Ú Â Î ¸ Ò Ú ‚Ó Á ‡Ò Ú ˚ Î Ó Ì ‡ Ï Â  Ú ‚Ó È

Ú Ó ˜ Í Â. Ç Ó Ú ˜ ‡fl Ì Ë Ë 30 fl Ì ‚‡ fl 1933 „Ó ‰‡ É Ë Ì ‰Â Ì ·Û  „ Ì ‡- Á Ì ‡˜ Ë Î É Ë Ú Î Â  ‡ Ô  Â Ï ¸   -Ï Ë Ì Ë Ò Ú  Ó Ï. ó Â Î Ó ‚ Í, Í Ó Ú Ó  ˚ È Ú Ó „‰‡ Ô  Ë Ì Ë Ï ‡Î Ô  Ë Ò fl „Û Ì ‡ ‚  Ì Ó Ò Ú ¸ Ç Â È Ï ‡ Ò Í Ó È Í Ó Ì - Ò Ú Ë Ú Û ˆ Ë Ë, ‚Ò Í Ó  Â Û Ì Ë ˜ Ú Ó Ê Ë Ú Â Â.


 

É Ë Ú Î Â  Á Ì ‡Î, Ó ‰Ì ‡Í Ó, ˜ Ú Ó ‚ Ò Ó Ó Ú ‚Â Ú Ò Ú ‚Ë Ë Ò Í Ó Ì Ò Ú Ë - Ú Û ˆ Ë Â È Ò  Ó Í Â „Ó Ô Ó Î Ì Ó Ï Ó ˜ Ë È Á ‡‚Ë Ò Â Î Ó Ú Â „Ó Ò Ô Ó Ò Ó ·Ì Ó Ò - Ú Ë Ó · Â Ò Ú Ë Ô Ó ‰‰Â  Ê Í Û ·Ó Î ¸ ¯ Ë Ì Ò Ú ‚‡ ‚ ê Â È ı Ò Ú ‡„Â. è ‡ Î ‡Ï Â Ì Ú Ï Ó „ Ô  Ó „Ó Î Ó Ò Ó ‚‡Ú ¸ Ô  Ó Ú Ë ‚ Ì Â „Ó, Ë Î Ë Ê Â Â „Ó Ï Ó „ Û ‚Ó Î Ë Ú ¸ É Ë Ì ‰Â Ì ·Û  „. Ö Ï Û ·˚ Î Ó Ì Â Ó ·ı Ó ‰Ë Ï Ó ·Ó Î ¸ -

¯ Ë Ì Ò Ú ‚Ó, Í Ó Ú Ó  Ó „Ó Û Ì Â „Ó Ì Â ·˚ Î Ó. í Ó, ‚ ˜ Â Ï Ó Ì Ì Û Ê ‰‡Î - Ò fl, — ˝ Ú Ó Ô ‡ ‡ ˜ Û ‰Â Ò, Ë Ó Ì Ò Ó ‚  ¯ Ë Î (Ë Î Ë Ò Ó Á ‰‡Î ) Ë ı.

Ç Ô   ‰‰‚  Ë Ë ‚˚ ·Ó  Ó ‚ ‚ Ï ‡ Ú Â 1933 „Ó ‰‡, Í Ó Ú Ó  ˚ Â, Í ‡Í Ó Ì Ô Ó Ì Ë Ï ‡Î, Ó Ì Ì Â Ò Ï Ó Ê Â Ú ‚˚ Ë „ ‡Ú ¸, É Ë Ú Î Â , Ô Ó -‚Ë -

‰Ë Ï Ó Ï Û,   ¯ Ë Î Ò Ó Á ‰‡Ú ¸ Í  Ë Á Ë Ò. 27 Ù Â ‚ ‡Î fl 1933 „Ó ‰‡ Á ‰‡Ì Ë Â ê Â È ı Ò Ú ‡„‡ ‚ Å Â  Î Ë Ì Â Ó ı ‚‡Ú Ë Î Ó Ô Î ‡Ï fl. Å ˚ Î Ë Ó ˜  -

‚Ë ‰Ì ˚ Â Ô  Ë Á Ì ‡Í Ë Ô Ó ‰Ê Ó „‡, Ë Ì ‡Ë ·Ó Î Â Â ‚  Ó fl Ú Ì Ó, ˜ Ú Ó

Î ˛ ‰Ë É Ë Ú Î Â  ‡ Ô  Ë Ì Û ‰Ë Î Ë „Ó Î Î ‡Ì ‰ˆ ‡ Ô Ó Ë Ï Â Ì Ë å ‡ Ë Ì Û Ò

‚‡Ì ‰Â  ã ˛ ··Â Ô  Ó Ì Ë Í Ì Û Ú ¸ ‚ Á ‰‡Ì Ë Â ˜    Á Ô  Ó Â Ï, Ë Ò - Ô Ó Î ¸ Á Û Â Ï ˚ È ‰Î fl Ò Ë Ò Ú Â Ï ˚ Ó Ú Ó Ô Î Â Ì Ë fl. è Ó ‰ ‰Û Î Ó Ï Ô Ë Ò Ú Ó - Î Â Ú ‡ Ó Ì  ‡Á ‚ Π‚ Ô Ó ‰‚‡Î  Á ‰‡Ì Ë fl Ó „Ó Ì ¸, Ë ‚Ò Í Ó  Â Ó „ Ó Ï Ì Ó Â Ò Ú  Ó Â Ì Ë Â ·˚ Î Ó Ó ı ‚‡˜ Â Ì Ó Ô Î ‡Ï Â Ì Â Ï.

É Ë Ú Î Â  Ó ·‚Ë Ì Ë Î ‚ Ô Ó ‰Ê Ó „Â Ú ‡È Ì Û ˛ Ó  „‡Ì Ë Á ‡ˆ Ë ˛ Í Ó Ï Ï Û Ì Ë Ò Ú Ó ‚ Ë Ô Ó ·Û ‰Ë Î É Ë Ì ‰Â Ì ·Û  „‡ Ô Ó ‰Ô Ë Ò ‡Ú ¸ Û Í ‡Á,

‚ Â Ï Â Ì Ì Ó Ó Ú Ï Â Ì fl ˛ ˘ Ë È Î Ë ˜ Ì ˚ Â Ò ‚Ó ·Ó ‰˚ «‰Î fl Á ‡˘ Ë Ú ˚ Ì ‡ Ó ‰‡ Ë „Ó Ò Û ‰‡ Ò Ú ‚‡». ç ‡ˆ Ë Ò Ú ˚ Ï Ó „Î Ë Ú Â Ô Â  ¸ Ó ·˚ Ò Í Ë -

‚‡Ú ¸ ‰Ó Ï ‡ ·Â Á Ó  ‰Â  ‡ Ì ‡ Ó ·˚ Ò Í, Í Ó Ì Ù Ë Ò Í Ó ‚˚ ‚‡Ú ¸ Ë Ï Û ˘  - Ò Ú ‚Ó Ë Á ‡Ô   ˘ ‡Ú ¸ Ò Ó · ‡Ì Ë fl „ Û Ô Ô, Í Ó Ú Ó  ˚ Â Ï Ó „Î Ë Ë Ï Ô Ó Ï Â ¯ ‡Ú ¸. è Ó ‰Ô Ë Ò ‡‚ ˝ Ú Ó Ú Û Í ‡Á, É Ë Ì ‰Â Ì ·Û  „ Ù ‡Í Ú Ë ˜ Â Ò Í Ë

‰Â È Ò Ú ‚Ó ‚‡Î ‚ Ò Ó Ó Ú ‚Â Ú Ò Ú ‚Ë Ë Ò Ç Â È Ï ‡ Ò Í Ó È Í Ó Ì Ò Ú Ë Ú Û ˆ Ë Â È,

‚ Í Ó Ú Ó  Ó È ·˚ Î Ó Ó „Ó ‚Ó  Â Ì Ó, ˜ Ú Ó Ô   Á Ë ‰Â Ì Ú ‚ Ò Î Û ˜ ‡Â Í  ‡È Ì Â È Ì Â Ó ·ı Ó ‰Ë Ï Ó Ò Ú Ë Ï Ó Ê Â Ú Ô   ‰Ô  Ë Ì Ë Ï ‡Ú ¸ ‰Â È Ò Ú -

‚Ë fl ‚ Ó ·ı Ó ‰ Ô ‡ Î ‡Ï Â Ì Ú ‡. ç Â Û ‰Ë ‚Ë Ú Â Î ¸ Ì Ó, ˜ Ú Ó É Ë Ú Î Â  Ì ‡Á ‚‡Î Ô Ó ‰Ê Ó „ ê Â È ı Ò Ú ‡„‡ «Ô Ó ‰‡ Í Ó Ï ·Ó „Ó ‚».

ç Â Ò Ï Ó Ú  fl Ì ‡ Ú Ó ˜ Ú Ó É Ë Ú Î Â  Û ‚Ò   ˘ Â Ì Â Û ‰‡‚‡Î Ó Ò ¸

‰Ó Ò Ú Ë ˜ ¸ ·Ó Î ¸ ¯ Ë Ì Ò Ú ‚‡, Ô  Ë Ô Ó Ï Ó ˘ Ë Û ·Ë È Ò Ú ‚, Û „ Ó Á Ë Ó ·Â -

˘ ‡Ì Ë È Ó Ì Ò Ï Ó „ Ô Ó Î Û ˜ Ë Ú ¸ ‰‚Â Ú  Â Ú Ë „Ó Î Ó Ò Ó ‚ ·Ó Î ¸ ¯ Ë Ì Ò Ú ‚‡

‚ ê Â È ı Ò Ú ‡„ — ‰Ó Ò Ú ‡Ú Ó ˜ Ì Ó „Ó ‰Î fl Ú Ó „Ó, ˜ Ú Ó ·˚ ‚Ì Â Ò Ú Ë Ô Ó - Ô  ‡‚Í Û ‚ Í Ó Ì Ò Ú Ë Ú Û ˆ Ë ˛. ù Ú Ó È Ô Ó Ô  ‡‚Í Ó È ‚Ò  Á ‡Í Ó Ì Ó ‰‡- Ú Â Î ¸ Ì ˚ Â Ù Û Ì Í ˆ Ë Ë ·˚ Î Ë Ô Â   ‰‡Ì ˚ Â Ï Û Î Ë ˜ Ì Ó. ë ˝ Ú Ó „Ó Ï Ó Ï Â Ì Ú ‡ Û Ê Â Ó Ì, ‡ Ì Â ê Â È ı Ò Ú ‡„, Û Ò Ú ‡Ì ‡‚Î Ë ‚‡Î Á ‡Í Ó Ì ˚.

14 Ë ˛ Î fl Ó Ì Ô Ó Ò Ú ‡Ì Ó ‚Ë Î, ˜ Ú Ó Ì ‡ˆ Ë Ò Ú ˚ ‰Ó Î Ê Ì ˚ ·˚ Ú ¸  ‰Ë Ì Ò Ú ‚Â Ì Ì Ó È Ô Ó Î Ë Ú Ë ˜ Â Ò Í Ó È Ô ‡ Ú Ë Â È ‚ É Â  Ï ‡Ì Ë Ë.

ä Ó „‰‡ ‚Ó Á Ì Ë Í Í Ó Ì Ù Î Ë Í Ú Ï Â Ê ‰Û ‡ Ï Ë Â È Ë ·Û È Ì ˚ Ï Ë

«Í Ó  Ë ˜ Ì Â ‚Ó  Û ·‡¯  ˜ Ì Ë Í ‡Ï Ë » É Ë Ú Î Â  ‡ (¯ Ú Û  Ï Ó ‚˚ Ï Ë


 

Ó Ú  fl ‰‡Ï Ë ë Ä ), Ó Ì Á ‡Í Î ˛ ˜ Ë Î Ò ‰Â Î Í Û Ò ‡ Ï Ë Â È: Â Ò Î Ë Ó Ì ‡ Ô Ó ‰‰Â  Ê Ë Ú Â „Ó Í ‡Í Ô  Â Â Ï Ì Ë Í ‡ É Ë Ì ‰Â Ì ·Û  „‡, Ú Ó Ó Ì Î Ë Í ‚Ë ‰Ë  Û Â Ú Ç Â  Ò ‡Î ¸ Ò Í Ë È ‰Ó „Ó ‚Ó  Ë ‚Ó Ò Ò Ú ‡Ì Ó ‚Ë Ú ‡ - Ï Ë ˛ ‚   ·˚ Î Ó È Ò Ë Î Â. Å Ó Î Â Â Ú Ó „Ó, Ó Ì Ò Ó ·Ë  ‡Î Ò fl Û · ‡Ú ¸

‰Ó Î Ó È Ò ‚Ó Ë ı Í Ó  Ë ˜ Ì Â ‚Ó  Û ·‡¯  ˜ Ì Ë Í Ó ‚, Í Ó Ú Ó  ˚ Â Ò Â È -

˜ ‡Ò · Ó ‰Ë Î Ë Ô Ó Û Î Ë ˆ ‡Ï Ë ‡„Ë Ú Ë  Ó ‚‡Î Ë Á ‡ Ô  ‡‚Ó Á ‡Ï  - Ì Ë Ú ¸ Ò Ó ·Ó ˛ ‡ Ï Ë ˛.

É Â Ì Â  ‡Î ˚ Ò Ó „Î ‡Ò Ë Î Ë Ò ¸ Ò Â „Ó Ô Î ‡Ì Ó Ï, ‡ Ó Ì Ò ‰Â  Ê ‡Î Ò Î Ó ‚Ó. á ‡ Ó ‰Ì Û Ì Ó ˜ ¸ («Ì Ó ˜ ¸ ‰Î Ë Ì Ì ˚ ı Ì Ó Ê Â È ») Ô Ó Â „Ó Ô  Ë -

  Ø ò óð ì î āû å î ò ð ’äû   ò Ú Û  Ï Ó ‚˚ Ï Ë Ó Ú  fl ‰‡Ï Ë (Sturmabteilung; SA) Ì ‡Á ˚ ‚‡Î Ë Ò ¸ ‚Ó Â Ì Ë Á Ë  Ó ‚‡Ì Ì ˚ Â Ù Ó  - Ï Ë  Ó ‚‡Ì Ë fl Ì ‡ˆ Ë Ò Ú Ò Í Ó È Ô ‡ Ú Ë Ë, „Î ‡‚Ì Ó È ˆ  Π¸ ˛ Í Ó Ú Ó  ˚ ı ·˚ Î Ó Ó Ò Û ˘ Â Ò Ú ‚Î Â Ì Ë Â Ò Ó - ˆ Ë ‡Î Ë Ò Ú Ë ˜ Â Ò Í Ó È   ‚Ó Î ˛ ˆ Ë Ë ‚ É Â  Ï ‡- Ì Ë Ë. ä Ó Ï Ô Î Â Í Ú Ó ‚‡Î Ë Ò ¸ Ì ‡ ‰Ó · Ó ‚Ó Î ¸ Ì Ó È Ó Ò Ì Ó ‚Â Ë Á ‚Â Ú Â  ‡Ì Ó ‚ è   ‚Ó È Ï Ë  Ó ‚Ó È ‚Ó È Ì ˚, ·Â Á  ‡·Ó Ú Ì ˚ ı Ë ‚Ò  ı Ú Â ı, Í Ú Ó  ‡Á - ‰Â Î fl Î ‚Á „Î fl ‰˚ Ì ‡ˆ Ë Ò Ú Ó ‚. ë Ó ‚ Â Ï Â Ì Â Ï Ô   ‚ ‡Ú Ë Î Ë Ò ¸ ‚ Ï Ó ˘ Ì Û ˛ Ò Ë Î Û, Ì ‡Ò ˜ Ë Ú ˚ - ‚‡fl ‚ Ò ‚Ó Ë ı  fl ‰‡ı ‰Ó ˜ Â Ú ˚   ı Ò Ô Ó Î Ó ‚Ë - Ì Ó È Ï Ë Î Î Ë Ó Ì Ó ‚ ˜ Â Î Ó ‚ Í. Ç Ó Á „Î ‡‚Î fl Î ë Ä ù  Ì Ò Ú ê fi Ï, Í ‡Ô Ë Ú ‡Ì Í ‡È Á   Ó ‚Ò Í Ó È ‡ - Ï Ë Ë, Ô Ó Î ¸ Á Ó ‚‡‚¯ Ë È Ò fl ‡‚Ú Ó  Ë Ú Â Ú Ó Ï Û Ò Ó Î ‰‡Ú Ò Í Ë ı Ï ‡Ò Ò. è Ó Ò Î Â Ò Ï Â Ì ˚  Û Í Ó ‚Ó ‰- Ò Ú ‚‡ Ó Ú  fl ‰˚ ë Ä ·˚ Î Ë Ë Ò Ô Ó Î ¸ Á Ó ‚‡Ì ˚ ‰Î fl ‚˚ Ô Ó Î Ì Â Ì Ë fl Ù Û Ì Í ˆ Ë È Ô Ó Î Ë ˆ Ë Ë Ë Í Ó Ì - ‚Ó È Ì Ó È Ó ı  ‡Ì ˚, Á ‡Ì Ë Ï ‡Î Ë Ò ¸ ‰Ó Ô  Ë Á ˚ ‚- Ì Ó È Ô Ó ‰„Ó Ú Ó ‚Í Ó È Ì ‡Ò Â Î Â Ì Ë fl.  
   

 

Í ‡Á Û ·˚ Î Ó Û Ì Ë ˜ Ú Ó Ê Â - Ì Ó Ó Í Ó Î Ó Ú ˚ Ò fl ˜ Ë

˜ Â Î Ó ‚ Í, Ò   ‰Ë Í Ó Ú Ó -

 ˚ ı ·˚ Î Ë Â „Ó Í Ó  Ë ˜ - Ì Â ‚Ó  Û ·‡¯  ˜ Ì Ë Í Ë Ë ·Î Ë Á Í Ë Â ‰ Û Á ¸ fl, Í Ó - Ú Ó  ˚ Â Ô Ó Ï Ó „Î Ë Â Ï Û Ô  Ë È Ú Ë Í ‚Î ‡Ò Ú Ë.

É Ë Ú Î Â  ‚Á fl Î Ì ‡ Ò Â ·fl Ô Ó Î Ì Û ˛ Ó Ú ‚Â Ú Ò Ú ‚Â Ì - Ì Ó Ò Ú ¸ Á ‡ Ï ‡Ò Ò Ó ‚˚ Â Û ·Ë È Ò Ú ‚‡ Ë Ò Í ‡Á ‡Î ê Â È ı Ò Ú ‡„Û: «Ö Ò Î Ë Í Ú Ó -Î Ë ·Ó Û Ô  Â Í Ì Â Ú Ï Â Ì fl Ë Ò Ô  Ó Ò Ë Ú, Ô Ó -

˜ Â Ï Û fl Ì Â Ô  Ë ·Â „‡Î Í Ô Ó Ï Ó ˘ Ë Ó ·˚ ˜ Ì ˚ ı Ò Û ‰Ó ‚, Ú Ó ‚Ò Â, ˜ Ú Ó fl Ï Ó „Û Ò Í ‡Á ‡Ú ¸, ˝ Ú Ó:

«Ç Ú Ó Ú Ï Ó Ï Â Ì Ú fl ·˚ Î Ó Ú ‚Â Ú Ò Ú ‚Â Ì Â Ì Á ‡ Ò Û ‰¸ ·Û Ì Â Ï Â ˆ Í Ó „Ó

Ì ‡ Ó ‰‡». ü Ò Ú ‡Î ‚  - ı Ó ‚Ì ˚ Ï Ò Û ‰¸ Â È Ì Â Ï Â ˆ Í Ó „Ó Ì ‡ Ó ‰‡.»9

è Ó Ê Ë Î Ó È É Ë Ì ‰Â Ì ·Û  „ ‚ Í Ó Ì ˆ Â Í Ó Ì ˆ Ó ‚ Û Ï Â , Ë Î Ë ¯ ¸ Ú Ó Î ¸ Í Ó Â „Ó Ú Â Î Ó Ó Ò Ú ˚ Î Ó, É Ë Ú Î Â ,  ‰‚‡ Ò ‰Â  Ê Ë ‚‡fl ˝ Ï Ó -

ˆ Ë Ë, Ô  Ó ‚ Πˆ   Â Ï Ó Ì Ë ˛, ‚ Í Ó Ú Ó  Ó È ‚Ò  ‡ Ï Â È Ò Í Ë Â Ó Ù Ë -

ˆ   ˚ Ô  Ó Ë Á Ì Â Ò Î Ë Í Î fl Ú ‚Û Ó Î Ë ˜ Ì Ó È ‚Â  Ì Ó Ò Ú Ë Â Ï Û, Ë Ó Ì

Ô  Ó ‚Ó Á „Î ‡Ò Ë Î Ò Â ·fl î ˛    Ó Ï Ë Í ‡Ì ˆ Î Â  Ó Ï ê Â È ı ‡.

Ç Ò Â Î Â Ì Ò Í Ó Â ·Â Á Û Ï Ë Â, Ô   ‰Ò Í ‡Á ‡Ì Ì Ó Â ç Ë ˆ ¯ Â,

Ì ‡˜ ‡Î Ó Ò ¸.


 

Čńò î ð č÷åńźčå ð ąēì û ųėåķč’

Ç Ó ·˘ Â Ï Ë ˆ Â Î Ó Ï, Ì Â Ï ˆ ˚ Ì Â Ó Í ‡Á ‡Î Ë ·Ó Î ¸ ¯ Ó „Ó Ò Ó -

Ô  Ó Ú Ë ‚Î Â Ì Ë fl Ú Ó Ú ‡Î Ë Ú ‡ Ë Á Ï Û. é · Ó ·˘ Â Ï  ‡‚Ì Ó ‰Û ¯ Ë Ë Ì ‡ Ó ‰‡ fl  ‡Ò Ò Í ‡Ê Û Ô Ó ‰ Ó ·Ì  Â, Í Ó „‰‡   ˜ ¸ Ô Ó È ‰Â Ú Ó ‚Á fl - Ú Ë Ë É Ë Ú Î Â  Ó Ï Ô Ó ‰ Ò ‚Ó È Í Ó Ì Ú  Ó Î ¸ ˆ   Í ‚Ë. Ç Ó Ú ˜ Ú Ó Ô Ë -

¯ Â Ú Ñ Ê Â  ‡Î ¸ ‰ ë ‡Ò Ú Â : «å Ì Ó „Ë Â Ô  Ë ‚Â Ú Ò Ú ‚Ó ‚‡Î Ë Ó Ú Ï Â Ì Û Î Ë ˜ Ì Ó È Ó Ú ‚Â Ú Ò Ú ‚Â Ì Ì Ó Ò Ú Ë Á ‡ Ò ‚Ó Ë ‰Â È Ò Ú ‚Ë fl, Ô Ó Ú Ó Ï Û ˜ Ú Ó Ô Ó ‚Ë Ì Ó ‚‡Ú ¸ Ò fl Ô  Ó ˘ Â, ˜ Â Ï Ò Ó „Î ‡Ò Ë Ú ¸ Ò fl