Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Документ №6


З рішення Земського собору про гетьмана Б.Хмельницького І Війська Запорожського.

«…А о гетмане о Богдане Хмельницком, о всем Войске Запорожском бояре и душные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии изволил того гетмана Б.Хмельницкого и рсе Войско Запорожское з городами их и землями принять под свою государственную руку для православные христианские веры и святых божих церквей, потому что паны рады и вся Речь Посполитая на православну христианскую веру и на святые божии церкви восстали и хотят их искоренить, и для того, что они, гетман Б.Хмельницкий и все Войско Запорожское,присылали к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии били челом многижда, чтоб он, великий государь, православные христианские веры искоренить и святых божиих церквей разорить гонителем их и клятвопреступникам не дал и над ними умилосердился,велел их принятии под свою государскую высокую руку.»

Дайте відповідь:

1.Чи це було обєднання України і Росії, чи протекторат під владу Росіїї України? . Документ №7

З оцінкою про діяльність Богдана Хмельницького

(Історик О.Оглоблін)

«Найбільше місце Богдана Хмельницького в історії України- не як полководця, хоч би й вели-кого, не як дипломата,хоч би блискучого, а як державного діяча, фундатора й будівничого Укра-їнської Козацької держави. Яку б ділянку громадсько-державного житя не взяти- Богдан Хмельницький виступає як державний діяч великого формату»

Дайте відповідь:

1.Охарактеризуйте Богдана Хмельницького як великого державного діяча.

Словник термінів та понять:

1.Березневі статті 1654р. - угода між московським царським урядом і українською козиць-

кою старшиною, комплекс документів, які регламентували полі-

тичне, правове, фінансове і військове становище України після . Переяславської Ради.

2.Генеральна рада - загальна рада всього війська, мала законодавчу функцію.

3.Генеральний уряд на - в руках гетьмана була вся виконавча й судова влада.

чолі з гетьманом

4.Генеральний суддя - розглядав справи, що поступали на імя гетьмана.Рішення вино-

сить одноосібно, лише в присутності писаря.

5.Генеральний осавул - найближчий помічник гетьмана у військових питаннях, розгля-

дав тяжкі злочини, брав участь у переговорах з іноземними

послами,виконував обов’язки наказного гетьмана.

6.Генеральний обозний - зберігав державну печатку, керував діяльністю військової кан-

целярії, приймав іноземних послів, брав участь у виробленні

умов міжнародних договорів, вів дипломатичне листування.

7.Герб Війська Запорозького - зображався у вигляді козака з рушницею.8.Гетьман - керівник козаків.

9. Магнат - великий землевласник у Польщі. 10.Національно- - рухи поневолених народів за повалення чужеземного пану-

визвольна боротьба вання, ліквідацію національного й колоніального гноблення,

завоювання національної незалежності.

11.Протекторат - така форма міжнародних відносин, за якої одна країна виз-

нає над собою зверхність іншої заради власної безпеки. 12.Старшинська рада - складалась з полковників і генеральної старшини, розглядала

всі питання міжнародної політики.

13.Сотня - військова одиниця українського козацтва ХУІ-ХУІІІ ст.,складова

частина полку.

14.Стольник - двірцевий чин у ХІІІ-ХУІІст.

15. Схизматики - так називали православних.

16. Українська козацька - Військо Запорозьке.

держава.

17. Хутір - невелике селище,що виникло внаслідок переселення людей із

сіл,козачих станиць тощо.

18. Шляхтич - дрібний землевласник у Польщі, що мав особливі права.

Контроль знань:

І.Запитання для самоконтролю.(Проблемні та практичні завдання)

1.Упізнай подію:

а)«Сам Хмельницький з Тугай-беєм і з усім кінним військом перетнув в іншому місті річку… й міцно вдарив на поляків,які виїхали проти нього зі своїх окопів.Поляки не встояли проти нього й години і лічили на кілька тисяч трупів, з великим тріском і жахом ледве вскочили на свої окопи в обоз».

б)»Частина польського обозу із твані ледве-ледве вибралас і… подерлася на круту гору,однак ніяк не могла на неї зібратися. Друга частина загрузла в болоті і затарасувала шлях іншим. Третя частина починала вже гинути».

в) «Вони тікали без памяті, як хто міг, і куди міг, кинувши всі свої великі обози з численнимипребагатими статками і скарбами, залишивши їх на користь і в нагороду Хмельницькому»

г)»Два тижні простояв тут Хмельницький,Поляки спалили передмістя і засіли в місті. Козаки приступали то з того, то з другого боку… Пожежа розкинулася геть по місту.Тоді вже виставили

поляки білу корогву і згодилися піддатися, послали послів до Хмельницького».

д) «Сам патріарх(єрусалимський Паїсій) ізз тисячью вершників виїжджав до нього (Хмельниць-кого) назустріч із міста. Весь народ, вийшовши з міста, вся чернь вітали його.»

ж) «Як почув король, яка буча зчинилася у переляканому таборі, зараз звелів подати йому коня і виїхав з непокритою головою, щоб усі могли бачити його поміж лавами його війська, вигукуючи: «Ось я, король ваш. Не тікайте, діти мої, не кидайте мене!»

з) «Коли поляки вистрілили з гармат у напрямку Іслам Гірея, він зі своїм військом кинувся навтьоки. Хмельницький помчався за Іслам – Гиреєм, щоб умовити його повернутися назад. Але хан став відступати на південь, силою утримуючи при собі Хмельницького.»

І) «Страшена січа почалася. Трохи не все військо польське загинуло або потопилося у річці… Самого Калиновського було вбито, відтяли йому голову і послали Хмельницькому. Одплатили козаки за Берестечко.» к) «Гетьман із старшиною домагався, щоб посли московсьі присягали за царя, що він вольності й порядки України порушати не буде й ворогам її не оддасть на поталу.»

ІІ.Твоя точка зору:

1.)Як ви вважаєте, Переяславський договір 1654 року був «примхою волі гетьмана чи «незаконно-народженим дитям інтриги купки старшини», як це стверджують деякі дослідники?

2.) «Чи справедливі звинувачення гетьмана Богдана Хмельницького в тому, що пішовши на уго-ду з Росією, він нібито позбавив Україну незалежності?»

3) «Українсько-московський договор 1654р.- це:

-а) «унія» двох незалежних держав;

-б)«васальна залежність» Української влади від Росії;

- в)«автономія» України у складі Росії;

-г) «воззєднаня» українського і російського народів;

-д) «військовий союз» між Україною і Росією.

ІІІ.Проблемні і творчі завдання і запитання:

1.Чому становище в національно-релігійній сфері стало головною передумовою початку війни?

2.Які передумови Великого українського повстання проти польської шляхти відбулися у 1648 р.?

3.Кримські татари завжди були одними із найзапекліших ворогів України, які щорічно спустошу-вали її квітучі землі забирали людей у рабство. Чому ж тоді Крим допомагав українцям у боротьбі зі шляхтою?

4.Богдан Хмельницький люто ненавидів польську шляхту.Чому ж тоді гетьман або часом зволі-кав (як влітку 1648р.), або, з готовністю йшов на угоди зі шляхтою саме тоді, коли здавалося, остаточно перемога була б забезпечена ( як після битв під Пилявцями та Зборовом)?

5.У 1648-1653рр. Б.Хмельницький підтримуючи постійні дипломатичні зв’язки з представниками багатьох сусідніх даржав, отримував від останніх настійні пропозиції союзу з Україною. Сам же гетьман одночасно настійно домагався тісного стратегічного союзу з Московською державою. Чому Москва, якій майже все це було відомо, так довго зволікала?

Наведіть факти погіршення соціально-економічного становища в різних сферах розвитку суспільства, які спричинили передумови початку війни.

Якими були причини козацьких виступів в 20-30рр. ХУІІст.?

6.Якими були передумови Визвольної війни?

Якою була кількість повсталих зібраних Б.Хмельницьким на кінець квітня 1648р.?

7.Назвіть дату Визвольної війни середини ХУІІ ст.?

8.Назвіть імена соратників Б.Хмельницького.

9.На які періоди поділяється Визвольна війна.

10.Яка подія стала приводом до початку війни?

11.Нзвіть найважливіші битви першого року війни та їх результати?

12.Як вогнепальна зброя була у вжитку запорозьких козаків?

13.Коли, де і на яких умовах була укладена Зборівська угода?

14. Назвіть гору, біля якої було розбито польське військо в 1652 р.

15.Коли відбулася Переяславська рада?

16.Місто в Польщі, до якого дійшло в 1648р. військо повстанців на чолі зБ.Хмельницьким?

17.Назвіть прізвища ватажків загону селян які діяли під час Визвольної війни в нашому краї і названі міста на їх імена?

18.Назвіть умови Б.Церківської угоди.

19.Як називається документ, що засвідчив угоду між Україною і Росією у 1654р.?

ІУ.Завдання для тестової перевірки знань:

1.Яка подія вважається початком Визвольної війни: а) зруйнування Д.Чаплинським родинного хутора Б.Хмельницького; б) утеча Б.Хмельницького з в’язниці у Чигирині; в) оволодіння Б.Хмель-ницьким без бою Запорозької Січі; г)обрання Хмельницького гетьманом Війська Запорозкого.

2.Вкажіть причини Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. а)релігійний гніт: обмеження прав українців; б)національний гніт: обмеження прав українців; в) соціальний гніт з боку польської шляхти та уряду: зростання панщини, податків, свавілля магнатів та шляхти.

3.Із яким кримським ханом у березні 1648р. Б.Хмельницький уклав договір про воєнно-політичний союз? а)Хаджі –Гірей; б) Давлет- Гірей; в) Шагін-Гірей; г)Іслам –Гірей.

4. Скільки разів козацькі війська піл проводом Б.Хмельницького брали в облогу Львів?

а.) один; б) два; в) три; г) чотири.

5.Коли відбулася битва під Пилявцями? а)5-6 травня 1648р.; б)16 травня 1648р.; в) 11-13 вересня 1648р. ; г)5-6 вересня 1649р.

6.Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Зборівським договором? а)20т.осіб; б)40т.осіб; в)60т.осіб; г) 80т.осіб.

7.Коли відбулася битва під Берестечком? а)1-10 березня 1850р.; б)18-30 червня 1651р.; в)22-23 травня 1652р.; г)11 жовтня-5 грудня 1653р.

8.Який козацький ватажок відіграв вирішальну роль у виведенні з оточення головних військ під час Берестецької битви? а)М.Кривоніс; б) І.Богун; в)І.Нечай; г)І.Виговський.

9.Під час якого з молдавських походів української армії здійснених у роки Визвольної війни, загинув Тиміш Хмельницький? а)першого; б)другого; в)третього; г)четвертого.

10.У якій битві Визвольної війни українського народу середини ХУІІ ст. розгромлено трьох польських гетьманів, яких Б.Хмельницький назвав «периною», «латиною» й «дитиною»?

а) на Жовтих водах; б)під Корсунем; в)під Пилявцями; г) під Батогом.

11.Що спонукало Б.Хмельницького укласти з Річчю Посполитою Білоцерківський договір?

а)смерть польського короля Владислава !У; б)поразка козацько-селянського війська у битві під Берестечком; в)спустошення поляками Брацлавщини і Київщини; г)перехід кримських татар на бік Польщі.

12.Хто виступав союзником Богдана Хмельницького у Визвольній війні українського народу в період 1648-1653рр.? а)поляки; б)турки; г)татари;

13.Офіційна назва козацької держави, що була утворена Богданом Хмельницьким мала назву:

а)Україна; б)Малоросія; в)Велике князівство Руське; г) Військо Запорозьке.

У.Допишіть речення:

1.Імя гетьмана, який очолив Визвольну війну - …

2.Місто на Чернігувщині, жителі якого пустили козаків до міста, виривши підземний хід-Сіверський

3.Зборовський … 1649 р.

4.Молдавський воєвода, тесть Тимофія Хмельницького- …

5.Місто в Західній Україні, яке було здобуте М.Кривоносом у жовтні 1648р. - …

6.Одна із назв Української козацької держави – Запорозьке - …

7.Імя польського короля - …

8.Чигиринський полковник, один зі сподвижників Б.Хмельницького - …

9.Фортеця, споруджена поляками на Дніпрі - …

10.Соратник Хмельницького - …

11.Друге імя Хмельницького - …

12.Імя ще одного польського короля - …

13.Адміністративно-териториальна одиниця Української козацька держава - …

14.Місто, в якому Хмельницький в кінці 1648р. видав Універсал до поляків - …

15.Головний орган влади в Українській козацькій державі - …

У1 Завдання до історичного диктанту:

1.Під приводом кого почалася Визвольна війна?

2.Де була створена база Визвольної війни?

3.Кого було обрано гетьманом Запорозької Січі на загальній Раді 30 січня 1648р.?

4.Назвіть сроки першого етапу Визвольної війни.

5.Що стало сигналом для загального повстання в Україні?

6.Коли армія Хмельницького нанесла поразку полякам під Пилявцями?

7.Коли Б.Хмельницький тріумфально в’їхав до Києва?

8.Хто був союзником Б.Хмельницького у битві під Зборовом?

9.Назва угоди 1649р. між Хмельницьким і поляками

10.Чим закінчилася битва під Берестечком?

11.Після якої битви було увязнено Б.Хмельницького та Ів.Виговського?

12.При якій угоді Україна вже не мала права встановлювати відносини з іноземними державами?

13.Хто був організатором і керівником створеної Української козацької держави?

14.Назвіть столицю української козацької держави?

15.Битва під Батагом: перемога чи поразка?

16.Коли відбулася ПЕеяславська Рада?

17.Рішення козацької старшини в Переяславі 8 січня 1654р.

18.Хто не хтів приймати присягу на вірність цареві?

19.Умови союзу з Москвою викладені у…?

20.Головна заслуга Б.Хмельницького у Визвольній війні?

21.Результати спадковості гетьманату після смерті Б.Хмельницького?

22.Ім’я, спадкового гетьмана після смерті Б.Хмельницького?

23.Кого було обрано гетьманом Генеральною козацькою радою?

24.Згідно якого договору утворено Руське князівство?

25.Які воєводства увійшли до Руського князівства?

26.Ім’я гетьмана, який прийшов на зміну Ів.Виговському?

Відповіді: 1.Б.Хмельницький; 2.Запорозька Січ; 3.Б.Хмельницький; 4.(1648-1679); 5.Перемога під Жовтими водами і Корсунем; 6. 1648р.; 7.1649р.; 8.Іслам Гірей; 9.Зборовська; 10.Поразкою Хмель- ницького 11. Під Берестечком; 12.Білоцерківський; 13.Б.Хмельницький; 14.Чигирин; 15. Перемога 16. 8 січня 1654р; 17…под государеву високую руку поклонитися; 18.Полки Уманський та Брацлавський, полковники Іван Богун та Ів.Сірко; 19.Березневі статті Б.Хмельницького; 20.Відродження української державності; 21.Боротьба за владу; 22.Юрий Хмельницький; 23.Виговський; 24.Гадяцький; 25.Чернігівську, Київське Брацлавське; 26.Юрій Хмельницький.

УІ.Експромт ситуація:(Відтворення конкретно-історичної ситуації)

1.Висвітлити плани сусідніх великих держав щодо України на початку Визвольної війни україн-ського народу 1648-1654рр., стати на позиції представників Польщі, Росії та інших держав.

2.Показати зміну поглядів Б.Хмельницького та старшини щодо проблем державотворення в

Україні на окремих важливих етапах становлення Української козацької держави.

3.Провести «Круглий стіл» по проблемі «Надбання та втрати народу України у ході Визвольної війни 1648 -1657рр. (одна з форм самостійної роботи студентів під керівництвом викладача.) Ролі: гетьман зі старшиною; українська шляхта; реєстрові козаки; простй козак ; селянин; представники міст ( міщанин, ремісник); купець.

4.Визначити позитивні та негативні наслідки Переяславської угоди 1654 р.(одна з форм самостійної роботи студентів під керівництвоом викладача).

Ролі:Гетьман Б.Хмельницький; представник Генеральної старшини; Козаки(реєстрові та голота);

Полковники та сотники; міщанин; ремісник; боярин Батурин.

5.Відтворити конкретно-історичну ситуацію(у формі гри) на тему «Чи позитивна роль Б.Хмель-

ницького в історії України». Розглянути образ Б.Хмельницького через призму морально-етичних якостей у минулому і сьогоденні України.

УІІ.Список рекомендованої літератури:

І.Основної:

1.Грабовський В. « Нариси з Історії українського державотворення.»- К.,1995р.

2.Гуржій О. «Українська козацька держава в другій половині ХУІІІст.

3.Меріже Ю. «Українські козаки». «Б.Хмельницький.»

4.Мицик Ю. «Як козаки воювали» - Д. 1990р.

5.Наливайко Д. «Козацька християнська республіка»-Д.1991.

6.Свешніков А. «Битва під берестечком».-Л.1993.

7.Смолій В. Степанков В. «Українська національна революція УІІ ст. (1648 – 1676). –К.,1999.

8.Шевальє Є.Я. «Історія війни козаків проти Польщі- К, 1993.

ІІ.Художньої: ( з анотацією)

1.Загребельний П. «Я Богдан».

У романі П. Загребельного « Я Богдан» зображено драматичні події національно-визвольної війни українського народу проти польської шляхти (1648-1654). Твір написано від імені самого Богдана, який оглядає свій життєвий шлях до і після смерті – «у славі».

2.Химко А. «Засвіти».

Зі сторінок роману «Засвіти» читач довідається про вражаючі подробиці такої чорної пагуби ХУІІ ст., як татаро-турецькі набіги, про побут, звичаї, героїчну боротьбу запорозьких козаків як із степови-ми піратами –людоловами, так і з високосвіченими сусідами – поневолювачами. В центрі уваги автора постійно перебуває кошовий Запорозької Січі Іван Сірко, який виграв 52 битви і якого польський король ян Собеський називав гетьманом із гетьманів, а російський цар Олексій Михайлович, заславши цього видатного полководця в Сибір, змушений був повернути, бо ніхто крім Сірка, не міг упоратися з татаро-турецькою експансією.

3.Панч П. «Гомоніла Україна».

У романі П.Панча «Гомоніла Україна» зображено події першої половини ХУІІ ст. з 1638 – 1649рр

П.Панч показав становище українського народу напередодні Визвольної війни 1648-1654р., назрівання і початок проти шляхетського гноблення. В романі діють як історичні постаті – Богдан Хмельницький, Максим Кривоніс, так і низка вигаданих персонажей. Найвиразніше змальовано Максима Кривоноса – народного героя, мужнього й суворого воїна, сподвижник Богдана Хмельницького. У романі переконливо розкри-то риси характеру ватажка селянського повстання. Крім того письменник показав Кривоноса й у взаєминах з коханою дівчиною, пізніше – дружиною Яриною. Майстерно зображена у романі таккож Богдан Хмельницькій як видатного політика і полководця, дипломата, гетьмана, органічно з’вязаного з простими людьми, особливо з козаками. Це роман- дума, героїчний епос, у центрі якого народ, що бореться за свою свободу. Історичну правду письменникові пощастило перетворити на правду художню.

4.І.Нечуй – Левицький. «Князь Єрема Вишневецький».

Історико – біографічний роман, у якому письменник реалістично показав життєвий шлях нащадка давнього українського роду Вишневецьких – Єремії Вишневецького. Письменник змалював Єремію цілком сформованим шляхтичем. Історію життя «одступника починав з дитинства. У центрі роману - образ Єремії «одступника», «перевертня». Письменник намагається простежити становлення характеру цієї неординарної постаті. Автор звертає увагу на те, що Єремія з юних літ був сильною особистістю з непокірливою вдачею, ніколи не принижувався і міг мати славу Байди Вишневецького, що причиною національної зради стали ообливості виховання юнака. Єремією ще дитиною віддали на навчання доєзуїтської колегії, яка розвинула в ньому гордовитість і ненависть до всього українського. Саме з колегії він вийшов уже окатоличеним і спольщеним шляхтичем, що намагається і не згадувати про своє національне коріння. Відірваність од рідного грунту негативно вплинула на молодого Єремію, розвинула в ньому пихатість, егоїзм, честолюбство. Прагнення « такої слави, щоб вона затінила славу усіх князів, гетьманів, королів,засліпила увесь світ… щоб про його ймення та про його славу пройшла чутка од краю до краю й залунла піснями, бажання довести, що він справжній, «уродзоний» поляк і відданий королю не менше від родовитої польської шляхтии, призводить до того, що Єремія найжорстокішими методами прагне викоренити все українське і тим самим завоювати собі славу в Польщі, а в подальшому стати її королем. Прагнення наблизитися до королівського трону спонукає Єремію одружитися з дочкою польського канцлера Замойського. Автор не малює образ Єремії суцільно чрними фарбами. Він захоплюється ним як талановитим полководцем, що організував добре вишколене військо. Єремія – бережливий господар, Що веде майже аскетичний засіб життя і весь свій час проводить не на балах, а в походах.

Автор не змальовує його й фанатиком католицької віри: «йому було байдуже, чи він українець, чи поляк: віра була булла для нього за формальність, без котрої не можна було досягти визначеної для себе високої мети». Письменник розповідає історію кохання Єемії й простої козачки Тодозі Світайлихи. Але й це кохання і все, що робив Єремія, має риси жорстокості: «пошматую тебе, щоб твоя краса нікому не дісталась, по вікі вічні», - каже Єремія Тодзі. Кохання простої козачки – це внутрішня драма жінки, в якій борються суперечливі почуття: з одного боку, їй полюбився рішучій і деспотичний чоловік, а здругого – розуміє, що це кохання не принесе їй щастя, бо коханий – кат її народу. Богдан Хмельницький у романі – досвічений полководець, який очолив боротьбу рідного народу. Письменник показав авторитет гетьмана у війську. Продовжуючи тему визвольної війни, яка завершилася підписанням для Укрїни Переяславської Угоди, автор вказує на те, що боротьба не закінчилася, а перейшла на інший рівень.

5.Я.Качура. «Іван Богун».

Повість розповідає про героя визвольної війни (1648-1654), одного з видатних казацьких полковників – Івана Богуна. У творі Я.Ккачури Богун змальований у трагічний для нашої країни час. Майже вся Україна стогнала під ярмом шляхти. Доведений до відчаю народ розпочинає тривалу бортьбу за волю. Одним із тих, хто очолив цю боротьбу, був Іван Богун. Вороги підступно захопили його в полон, Сам князь Ярема Вишневецький, почуваний про розум і мужність козака, хотів мати Богуна своїм спільником, пропонував тому владу і богатство. Поло- нений, зв’язаний, перед князем тримає себе сміливо, вірить у свою силу, зберігаючи свою гідність перед озброєними ворогами. Богун із зневагою відкидає пропозицію Вишневецького перейти на бік поляків. Навідь смерть на колу в разі відмови його не лякає. Він зневажає наказ грізного пана стати навколішки, бо на коліна він стає тільки перед богом, та й то по своїй охоті. Заволодівши зброєю ворога, Іван виходить переможцем із безвихідної ситуації – тікає з полону. Це було неймовірно, що вороги з жахом шепотіли пронього: «чаклун». Мужність, розум, винахідливість повною мірою проявились в битві під Жовтими Водами. Це була перша битва, в якій було розгромлено польське військо. В бою Богун завжди попереду козацтва, надихаючи військо власним прикладом. Він усюди з козаками. Вони любили свого полковника і готові були вірити, що він не інакше «як самого чорта осідлав", готові були йти з ним «у вогонь і воду». Усе своє життя Богун воювавпроти ворогів українського народу і цим заслужив уньго вічну славу і вдячність.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал