Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 9: Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення


Питання:

1. Роль АПК у народному госпо­дарстві та його регіональні особливості, сучасний стан і проблеми розвитку.

2. Проблеми і перспективи розвитку комплексу з виробництва непродовольчих товарів народного споживання.

3. Транспортний комплекс його роль і місце у розвитку економіки регіонів і країни.

Завдання:

Підготувати доповіді, реферати на теми: “Будівельний комплекс. Перспективи розвитку”, “Легка промисловість. Проблеми та перспективи розвитку”, “Вплив транспорту на розміщення продуктивних сил і розвиток економіки регіонів”.

Обладнання заняття – карти: “Економіка України”, “Промисловість”, мультимедійний проектор.

Форми контролю знань – обговорення доповідей, робота з картою, тестування.

Література: [4, 8, 13,14, 15, 17, 22].

Семінарське заняття № 13(2 год.)

Тема 10: Регіональна економіка як єдність регіональних соціально-економічних систем

Питання:

1. Соціально-економічні основи регіональної економіки. Економіка регіону, як ланка єдиного господарського ком­плексу України.

2. Ступінь участі регіону у територіальному поділі праці як основа визначення його спеціалізації.

3. Проблеми комплексного соціально-економічного розвитку регіонів в умовах становлення ринкових відносин.

Завдання:

Підготувати доповіді, реферати (регіон за вибором студента) на теми: “Промисловий комплекс, його місце і роль в економіці регіону та країни.”, “Агропромисловий комплекс, його місце і роль в економіці регіону та країни”, “Територіально-вироб­ничі комплекси регіону, як основа розвитку їх економіки”, “Соціально-економічні проблеми регіонів, шляхи їх вирішення”.

Обладнання заняття – карта “Економіка України”, графопроектор.

Форми контролю знань – обговорення питань, робота з картою, тестування.

Література: [1, 5, 7, 11, 14-16]

 

 

Семінарське заняття № 14(2 год.)

Тема 11: Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

Питання:

1. Особливості сучасної спеціалізації Донецького, Придніпровського і Північно-Східного економічних районів, їх роль в економіці України.

2. Об’єктивна необхідність комплексного соціального та економічного розвитку регіонів.

3. Стратегічні і поточні завдання розвитку економіки регіонів.

Завдання:

- підготувати реферати на теми: “Бюджетно-фінансове регу­лювання регіонального розвитку”

Обладнання заняття – карта “Економіка України”, мультимедійний проектор.

Форми контролю знань – обговорення питань і доповідей, тестування.

Література: [4, 8, 11, 14, 15, 22]

 

 

Семінарське заняття № 15(2 год.)mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал