Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Конспект лекций. Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «філософія» розроблено для студентів усіх галузей знань і напрямів


УДК 1(072)

 

Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» розроблено для студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки очної і заочної форм навчання / Укладачі: Л. О. Алексєєва, Д. Є. Муза, В. І. Пашков та ін. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 143 с.

 

У Конспекті лекцій представлений матеріал нормативного навчального курсу «Філософія», що читається студентам у Донецькому національному технічному університеті. Конспект укладений відповідно до навчальної програми і містить теми, що орієнтують студентів на сучасне розуміння філософських проблем з урахуванням профілю технічного вузу.

Конспект розрахований на студентів, які вивчають філософію окремою дисципліною, а також у рамках модульних курсів «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)», «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика, естетика)».

Конспект лекцій укладений відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів усіх галузей знань і напрямів підготовки.

 

Укладачі:

 

Л.О.Алексєєва, к.філос.н., доцент

Д.Є.Муза, д.філос.н., професор

В. І. Пашков, к.філос.н., доцент

Рецензенти:

 

Г.В.Гребеньков д.філос.н., професор

(Донецький юридичний інститут МВС України)

М.М.Морозов д.філос.н., професор

(Донецький державний інститут штучного інтелекту)

  ЗМІСТ  
  ВСТУП ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
Тема І Філософія, її предмет і роль у суспільстві  
Тема ІІ Виникнення і основні етапи розвитку філософії  
Тема ІІІ Розвиток філософської думки в Україні  
Тема IV Філософія буття  
Тема V Діалектика як теорія розвитку  
Тема VI Філософія суспільства  
Тема VII Філософія історії  
ТемаVIII Філософське розуміння свідомості  
Тема IX Суспільна свідомість і її структура  
Тема X Пізнання. Наукове пізнання  
Тема XI Філософія людини  
Тема XII Глобальні проблеми і перспективи сучасної цивілізації  
  ЛІТЕРАТУРА  

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Філософія» у технічному університеті є найважливішим компонентом формування світоглядної, методологічної і загальної культури майбутніх фахівців. Знайомство з темами історико-філософського вступу і систематичного курсу дозволить студентам отримати уявлення про багатовікову драму становлення філософських ідей і вчень, їх багатий інтелектуальний і моральний зміст, основні інтенції сучасних філософських шукань.

У структурному відношенні теми посібника відповідають навчальній програмі навчального курсу, підготовленого й апробованого протягом останніх років кафедрою філософії Донецького національного технічного університету. При написанні посібника авторський колектив виходив з необхідності, з одного боку, врахувати специфіку і профіль вузу, а з іншого – посилити гуманістичну складову професійної підготовки.

Оскільки філософія – знання, що ціннісно орієнтує, то автори виражають надію, що знайомство і повноцінне засвоєння цього знання допоможе студентам вибудувати адекватне світовідношення, знайти своє місце в житті, осмислити власне людське призначення, послужить теоретичним стимулом для пошуку відповідей на комплекс смисложиттєвих питань.

 

Авторський колектив:

Тема I – к.філос.н., доц. О.І.Блащишин; тема II – д.філос.н., проф. Р.О.Додонов, к.філос.н., доц. О.М.Романова, асист. О.М.Іщенко; тема III – к.філос.н. Т.Б.Нечепоренко; тема IV – к.філос.н., доц. Л.О.Алексєєва, д.філос.н., проф. Р.О.Додонов, к.філос.н., доц. Д.Є.Муза; тема V – д.філос.н., проф. Р.О.Додонов, к.філос.н., доц. М.В.Фоменко; тема VI – доц. В.І.Пашков; тема VII – к.філос.н., доц. Д.Є.Муза; тема VIII – к.філос.н., доц. Л.О.Алексєєва; тема IX – к.філос.н., доц. Л.О.Алексєєва, ст. викл. І.М.Тоцький, асист. А.С.Федосов; тема X – к.філос.н., доц. Д.Є.Муза; тема XI – к.філос. н. Т.Б.Нечепоренко; тема XII – к.філос.н., доц. Д.Є.Муза, ст. викл. В.К.Трофімюк.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал