Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка у балах відповідей на іспитах і модульних контролях.


№ п/п Умови отримання балів за іспит або модульний контроль Кількість балів
  виставляється, якщо студент глибоко і всебічно засвоїв зміст програмних тем, вичерпно, змістовно і логічно подає матеріал, у відповіді враховує різноманітність існуючих підходів до питань тем курсу, має особистий погляд на їх вирішення і грамотно його обґрунтовує, не затрудняється з відповіддю у випадку необхідності пояснення теоретичних положень, знає необхідну навчальну літературу, може співвіднести теоретичні положення з життєвими реаліями, визначити їх роль у житті суспільства і людини та конкретизувати їх стосовно вибраної сфери діяльності 61-70
  виставляється, якщо студент твердо засвоїв зміст програмних тем, змістовно і логічно пояснює їх питання, у відповіді здебільше враховує існуючі підходи до них, має на вирішення деяких з них свій погляд і грамотно його обґрунтовує, не затрудняється з відповіддю у випадку необхідності пояснення теоретичних положень, знає базову навчальну літературу, може деякою мірою співвіднести теоретичні положення з життєвими реаліями, певним чином визначити їх роль у житті суспільства та конкретизувати їх щодо вибраної сфери діяльності 51-60
  виставляється, якщо студент в основному знає необхідний програмний матеріал, логічно та по суті відповідає, не припускає суттєвих помилок у відповіді на питання, має уявлення про відмінності у тлумаченні проблем, що містяться в темах навчальної дисципліни, грамотно пояснює роль теоретичних положень у житті суспільства і людини 41-50
  виставляється, якщо студент певною мірою знає необхідний програмний матеріал, логічно і по суті, але з деякими несуттєвими помилками, його викладає, має декотрі уявлення про відмінності у тлумаченні проблем певних тем навчальної дисципліни, може пояснити роль теоретичних положень у життєдіяльності людини 31-40
  виставляється, якщо студент знає тільки основний матеріал тем навчальної програми, які винесені на іспит, але недостатньо засвоїв його деталі, припускається помилок у висвітленні деяких сторін питань, не зовсім змістовно пояснює теоретичні положення, порушує послідовність у викладанні питань іспиту і відчуває труднощі у визначенні зв’язку теорії і практики 21-30
  виставляється, якщо студент певною мірою знає основний матеріал навчальної дисципліни, допускає помилки у відповідях на основні питання, що розглядаються, не завжди послідовно подає матеріал, має значні труднощі у його поясненні та певною мірою не вміє визначитися щодо його значення 11-20
  виставляється, якщо студент не знає значної частини матеріалу навчальної дисципліни, допускає суттєві помилки у відповідях на питання, непослідовно подає матеріал та не вміє пов'язати теоретичні положення с практикою сьогодення 0-10

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал