Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Філософія суспільства. Суспільство як проблема філософії


Суспільство як проблема філософії. Основні концепції суспільного життя: ідеалістична, натуралістична, матеріалістична та їх основні вияви.

Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. Природа і суспільство, їх єдність та відмінність. Основні історичні етапи і типи взаємодії природи і суспільства.

Суспільні відносини: поняття, види та їх структура. Суспільство як система відносин.

Поняття суспільного виробництва. Матеріальне і духовне виробництво. Спосіб виробництва, його структура і роль у суспільстві.

Історичний процес як проблема дослідження. Поняття суспільно-економіч­ної формації. Формаційний підхід до аналізу історичного процесу. Поняття цивілізації. Цивілізаційний підхід до аналізу історичного процесу.

 

 

Змістовний модуль № 2:

Тема 5. Філософія свідомості

Свідомість як проблема філософії, основні підходи до її вирішення. Ґенеза свідомості: природні передумови свідомості та її соціальна сутність й суспільно-історичні основи виникнення. Проблема структури свідомості та її властивості.

Поняття суспільної свідомості. Суспільне буття і суспільна свідомість. Закономірності розвитку суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості: рівні, сфери, форми. Суспільна та індивідуальна свідомість, їх взаємозв'язок.

 

Тема 6. Філософія пізнання

Пізнання як філософська проблема. Пізнаваність світу: основні підходи: ске­птицизм, агностицизм, гностицизм.

Суб’єкт і об’єкт пізнання. Пізнання як результат взаємодії суб’єкту і об’єкту.

Діалектика процесу пізнання: єдність чуттєвого, раціонального та інтуїтивного. Основні концепції теорії пізнання: емпіризм, раціоналізм, ірраціоналізм. Практика і її роль у пізнанні.

Вчення про істину. Поняття істини та її основні характеристики. Істина і заблудження. Проблема критерію істини в історії філософі. Практика як критерій істини.

Наука: поняття, генезис, характерні ознаки і динаміка розвитку. Критерії наукового пізнання.

Рівні наукового пізнання: емпіричний і теоретичний. Форми наукового пізнання: факт, ідея, проблема, гіпотеза, концепція, теорія, закон. Методи наукового пізнання: емпіричні: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент; теоретичні: абстрагування, ідеалізація, формалізація, аксіоматизація; методи, що застосовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях: узагальнення і специфікація, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, моделювання тощо.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал