Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Категорії способу і часу дієслів


План

1. Категорія способу дієслів. Семантичні й морфологічні особливості способових форм дієслова.

2. Значення способів дієслова й утворення їх форм.

3. Категорія часу. Система дієслівних часів.

4. Творення форм теперішнього, минулого, давноминулого і майбутнього часів. Граматичне вираження значень часових форм.

5. Особливості вживання часових форм.

6. Зв’язок категорії часу з категоріями виду і способу дієслів.

Знати: основні поняття, пов’язані з категоріями способу і часу дієслів.

Уміти: утворювати й розрізняти всі часові і способові форми дієслова.

Завдання:

1. Виконати вправи №. № 312, 315, 316, 317, 321 (І), 324.

2. Підготувати завдання до самостійної роботи № 2.

3.Уміти давати зв’язні відповіді на питання плану заняття.

Проблемні питання:

1. Розкрийте модальну суть категорії способу.

2.Чому дієслова в неозначеній формі не належать ні до якого способу?

3.Чи можуть дієслова одного способу уживатися в значенні іншого? Доведіть.

4. Що виражає граматична категорія часу?

5. Що означає давноминулий час? Як він твориться?

Ключові слова: категорія способу, дійсний спосіб, умовний спосіб, наказовий спосіб, категорія часу, теперішній час, минулий час, давноминулий час, майбутній час.

Література:

1. Загнітко А.П. Система і структура граматичних категорій дієслова. – К., 1990.

2. Загнітко А.П. Аналітизм у системі дієслівних категорій // Мовознавство. – 1993. – № 4.

3. Ковалик І.І. Граматична структура системи дієслівних форм у сучасній українській літературній мові // Мовознавство. – 1976. – № 4.

4. Мельник Ю.В. Давноминулий час: проблема та гіпотези // Мовознавство. – 1996. – № 1.

5. Пітінов В.М. До питання про внутрішню дистрибуцію дієслів // Мовознавство. – 1973. – № 5. – С. 36-44.

6. Русанівський В.М. Дієслово – рух, дія, образ. – К., 1977.

7. Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К., 1971.

8. Соколова С.О. Час та його відображення в граматичних категоріях дієслова // Мовознавство. – 1995. – № № 4, 5.9. Шевчук О.С. Стилістичне вживання часових форм дієслова // УМЛШ. – 1974. – № 1.

10. Див.вузівські підручники у загальному списку джерел.

Практичне заняття № 3

(2 години)

Тема: Категорії перехідності/неперехідності й стану дієслів

План

1. Категорія перехідності/неперехідності, її зв’язок із дієслівною семантикою.

2.Лексико-синтаксичні особливості перехідних і неперехідних дієслів.

3.Поняття категорії стану в лінгвістичній науці. Зв’язок цієї категорії з категорією перехідності/неперехідності.

4.Активний, пасивний, зворотно-середній стан. Засоби вираження значень стану. Характеристика зворотних дієслів.

5.Виноградівська теорія категорії стану.

Знати: основні поняття, пов’язані з категоріями перехідності/неперехідності і стану дієслова.

Уміти: визначати перехідність/неперехідність дієслів та їх приналежність до певного стану.

Завдання:

1. Виконати вправи №. № 305, 306, 307.

2. Підготувати завдання до самостійної роботи № 3.

3.Уміти давати зв’язні відповіді на питання плану заняття.

Проблемні питання:

1. Які дієслова називаються непрямо-перехідними?

2. .Доведіть семантико-синтаксичний характер категорії перехідності/неперехідності.

3. Яка роль суб’єктно-об’єктних відношень при визначенні станових значень дієслова?

4. .Чи існує зв’язок між граматичними категоріями перехідності/неперехідності та стану? Обґрунтуйте.

Ключові слова: категорія перехідності/неперехідності, категорія стану, перехідне дієслово, неперехідне дієслово.

Література:

1.Арсірій А.Т. Дієслово як частина мови // УМЛШ. – 1989. – № 1. – С. 76-78.

2. Загнітко А.П. Система і структура граматичних категорій дієслова. – К., 1990.

3.Загнітко А.П. Аналітизм у системі дієслівних категорій // Мовознавство. – 1993. – № 4.

4.Медведєва Л.М. Про співвідношення категорій предикативності і стану // Мовознавство. – 1983. – № 3.

5.Пітінов В.М. До питання про внутрішню дистрибуцію дієслів // Мовознавство. – 1973. – № 5. – С. 36-44.

6.Русанівський В.М. Дієслово – рух, дія, образ. – К., 1977.

7.Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К., 1971.

8.Див.вузівські підручники у загальному списку джерел.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал