Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Принцип визначальної бази.


В основу побудови певної податкової системи повинна бути покладена економічна доктрина держави. Виходячи з вибраної соціально-економічної доктрини держави, в країні повинен формуватись середній рівень оподаткування, тобто та частина валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через бюджет за допомогою податків та податкових платежів шляхом побудови конкретної податкової системи.

Практичним проявом соціально-економічної доктрини держави виступає прогнозована величина видатків бюджетів. Якраз дана прогнозована (але ні в якому разі не запланована) величина і виступає визначальною базою для встановлення норми оподаткування в державі.

Етапи бюджетного планування:

1. Прогнозована величина видатків зведеного бюджету.

2. Запланована величина доходів.

3. Планова величина видатків.

 

Широке розповсюдження при аналізі оптимальної норми оподаткування одержала теорія відомого американського економіста Артура Лаффера.

Крива Лаффера, що є наріжним каменем даної теорії базується на спостережені, що коли висота податкових ставок досягає певного критичного рівня (То), подальше підвищення норми оподаткування спричинює не збільшення, а навпаки, зменшення податкових надходжень.

Крива Лаффера

 
 

 


Де ПН – податкові надходження;

Т – ставка податку, або норма оподаткування;

То – оптимальна норма оподаткування.

Зв’язок між висотою оподаткування і податковими надходженнями залежить від податкової бази, тобто об’єкта оподаткування. Тому Лаффер досліджував даний зв’язок за допомогою показника еластичності податкової бази, що вимірюється як відношення процентної зміни величини об’єкта оподаткування до відсоткової зміни норми оподаткування, тобто податкових ставок, які застосовуються до даного об’єкта (бази) податку.

Відкриття Лаффера полягає в тому, що по мірі зростання податків, тобто норми оподаткування, податкова база стає більш еластичною, що якраз і зумовлює, починаючи з певного рівня висоти оподаткування, зменшення надходжень до бюджету за рахунок скорочення податкової бази і ухилення від сплати податків.

4. Принцип ефективності використання податкових надходжень.

На мікрорівні, суми сплачених податків для всіх платників обов’язково повинні відповідати сумі фінансованих державою суспільних благ і трансфертних платежів, - тобто сплата податків повинна відповідати граничній корисності частини вартості ВВП, що централізовано вилучається у платників податків і перерозподіляється через бюджет держави. Причому цей перерозподіл повинен проходити за умови найменшої суспільної жертви для кожного платника податку, яка не підкріплена отриманою частиною суспільних благ.

Ціною суспільних благ в соціально-ринковій державі виступають податки. І ефективність податкових взаємовідносин держави та її суб’єктів доцільно досліджувати через коефіцієнт співвідношення сум податкових платежів і фінансованих державою сум суспільних благ та трансфертних платежів.

СБ + ТП

Кс = -----------------

ПН

 

де Кс- коефіцієнт співвідношення;

СБ ТП – суспільні блага і трансфертні платежі;

ПН – податкові надходження.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал