Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Устрій податкової системи України


Устрій податкової системи характеризує, яким чином побудована податкова система. Основами устрою податкової системи виступають:

- порядок встановлення і скасування податків і зборів;

Установлення і скасування податків і зборів, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до Податкового кодексу Верховною Радою України. Верховна Рада Автономної Республіки (далі АР) Крим має певні повноваження щодо запровадження на своїй території загальнодержавних зборів. Крім того, Верховна Рада АР Крим може визначати розміри і надавати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до її бюджету (Рис.2.4.).Сільські, селищні та міські ради діють у межах свої повноважень щодо місцевих податків та зборів (Рис.2.5.). Установлення податків та зборів не передбачених Податковим кодексом забороняється.

Порядок розподілу загальнодержавних і місцевих податків та зборів між бюджетами різних рівнів регламентується Бюджетним кодексом України.

- види податків і зборів, які функціонують у державі (табл.. 2.2).

Таблиця 2.2.

Види податків і зборів

Загальнодержавні податки і збори Місцеві податки та збори
1) податок на прибуток підприємств; 2) податок на доходи фізичних осіб; 3) податок на додану вартість; 4) акцизний податок; 5) збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 6) екологічний податок; 7) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; 8) рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні (скасовано з 2013 р.); 9) плата за користування надрами; 10) плата за землю; 11) збір за користування радіочастотним ресурсом України; 12) збір за спеціальне використання води; 13) збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 14) фіксований сільськогосподарський податок; 15) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (справляється до кінця 2014 року); 16) мито; 17) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; 18) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. 1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2) єдиний податок; 3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 4) збір за місця для паркування транспортних засобів; 5) туристичний збір.

- порядок розподілу податків між бюджетами різних рівнів (табл. 2.3).

 

Таблиця 2.3

Розподіл податкових надходжень між бюджетами різних рівнів

  Державний бюджет (ДБ) Місцеві бюджети
Бюджети мм. Києва і Севастополя Бюджет АР Крим Обласні і районні бюджети Бюд- жети сіл, селищ, міст
           
Загальнодержавніподатки і збори: 1.Податок на прибуток підприємств 100 %          
1.1. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   100 %
2. Податок на доходи фізичних осіб 50 %, що збирається на тер. м. Києва Розподіл надходжень податку на доходи фізичних осіб у бюджети територіальних громад представлений на рис. 2.3
3. Податок на додану вартість 100%  
4.Акцизний податок 100%   100%, що сплачується платниками зареєстрованими на тер. АР Крим      
4.1. акцизний податок з ввезених товарів 100%          
5. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу   У встановлених Бюджетним кодексом пропорціях надходить до спеціального фонду місцевих бюджетів
6. Екологічний податок У спец. фонд ДБ: 2011-2012 30% 2013 – 53% 2014 – 65% У спеціальний фонд місцевих бюджетів: 2011-2012 70% 2013 – 47% 2014 – 35%
7. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України 100%          
8. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні 100%          
9. Плата за користування надрами:            
9.1. за видобування корисних копалин загальнодержавного знач. 50% 50%
50% 50%    
9.2. за видобування корисних копалин місцевого. Знач.   100%
9.3. в цілях не пов’язаних з видобуванням   100%
10. Плата за землю         100%  
11. Збір за користування радіочастотним ресурсом України 100%          
12. Збір за спеціальне використання води 50% 50%    
50% 50%  
12.1. з водних об’єктів місцевого значення   100%
13. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів   100%
13.1. в порядку рубок головного користування 50% 50%    
50% 50%  
14. Фіксований сільськогосподарський податок         100%  
15. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (справляється до кінця 2014 року) 100% спеціальний фонд ДБ          
16. Мито (ввізне і вивізне) 100%          
17. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками 100%          
18. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 100%          
Місцеві податки і збори: 1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки   100% у бюджет розвитку МБ
2. Єдиний податок   100% у бюджет розвитку МБ
3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності     100%
4. Збір за місця для паркування транспортних засобів   100%
5. Туристичний збір   100%

 

Згідно Бюджетного кодексу, доходи місцевих бюджетів складаються з власних і закріплених:

1) власні доходи не враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів;

2) закріплені доходи впливають на розмір між бюджетних трансфертів, складають основу визначення податкової спроможності території.

Податок на доходи фізичних осіб відноситься до закріплених доходів місцевих бюджетів та має значне фіскальне значення, тому варто детально ознайомить з пропорціями розподілу даного податку між різними ланками бюджетної системи (табл.2.4)

Таблиця 2.4

Пропорції розподілу податку на доходи фізичних осіб

 

Місцеві бюджети Надходження податку, що сплачується на відповідній території
м. Києва 50% у кошик власних доходів 50% до Державного бюджету
м. Севастополя 100% у кошик власних доходів
Міст республіканського та обласного значення 75% у кошик власних доходів 25% до бюджетів АР Крим, областей
Міст районного значення, селищ, сіл 25% у кошик власних доходів 50% до районного бюджету 25% до бюджетів АР Крим, областей
         

 

Законодавчо закріплений розподіл податкових коштів між ланками бюджетної системи може відповідати принципам горизонтального та/або вертикального вирівнювання. Горизонтальне вирівнювання передбачає розподіл коштів між гілками влади одного рівня. Вертикальне вирівнювання – це перерозподіл коштів з центру на місця. У таблицях 2.2 та 2.3 показано, що в Україні застосовуються обидва принципи фінансового вирівнювання. Проте, специфіка побудови податкової системи та унітарний устрій держави передбачають тяжіння до використання принципу вертикального вирівнювання.

- повноваження Верховної Ради АР Крим, сільських, селищних та міських рад у податковому процесі (рис.2.4 та 2.5).

Рис. 2.4. Повноваження Верховної Ради АР Крим

щодо загальнодержавних податків і зборів

 

З огляду на інформацію, представлену на рис.2.4. помітно, що відбулась значна уніфікація загальних правил оподаткування. Зокрема, якщо до прийняття Податкового кодексу Верховна Рада АР Крим мала право в межах граничних розмірів ставок установлювати на своїй території: податок на промисел, плату за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища; то зараз цей перелік звузився до плати за користування надрами.

Рис. 2.5. Права місцевих рад щодо місцевих податків та зборів

До прийняття Податкового кодексу система місцевих податків і зборів охоплювала два податки і дванадцять зборів. У Кодексі перелік місцевих податків і зборів повністю оновлено, від попереднього залишився лише збір за припаркування автотранспорту. Повноваження сільських, селищних та міських рад щодо місцевих податків і зборів поширювались на визначення механізму справляння, порядку сплати та встановлення ставок податків і зборів у межах граничних розмірів. Згідно чинного законодавства місцеві ради мають право затверджувати лише ставки податків та зборів у межах встановлених норм. Окрім цього, сільським, селищним та міським радам не дозволяється звільняти окремих юридичних і фізичних осіб від сплати місцевих податків та зборів і встановлювати індивідуальні пільгові ставки по ним.

Звуження повноважень місцевих рад щодо місцевих податків та зборів покликане забезпечити стабільні і рівномірні надходження фінансових ресурсів до місцевих бюджетів. Позбавляє їх можливості ухилятись від сплати податків і зборів, шляхом встановлення преференцій окремим платникам на місцевому рівні, проте перешкоджає реалізації принципу фіскальної децентралізації регіонів.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал