Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Номер п/п Назва Вид Наявність примірників
       
Основна література
  Кириленко О.П. Фінанси: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТОВ “ЦМДС”, 2002 Підручник  
  Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2003 Підручник  
  Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001 Підручник  
Додаткова література
  Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч. посібник. К.. «Атіка», 2002, - 368 с. Посібник  
  Бабич В.П., Сало І.В. Державне управління фінансами в ринковій економіці. – К.: УкрІНТЕІ, 1994 Посібник  
  Буряковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник.- Дніпропетровськ: Пороги, 1998 Посібник  
  Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-14 Нормативний акт  
  Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1997 Підручник  
  Василик О.Д, Павлюк К.В. Бюджетна система України. Підручник., К., ЦНЛ, 2004, - 544с. Підручник  
  Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997. – 302 с. Підручник  
  Єрлюшенко Н.Н. Досвід самокерування територій за кордоном. – К.: 1991 Підручник  
  Закон України “Про державний бюджет” на відповідний рік. Нормативний акт  
  Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Фінансова система, Навч. посібник, К., ЦНЛ, 2003, - 184с. Посібник  
  Кириленко О.П. Місцеві фінанси. Навч. посібник., Тернопіль, «Астон», 2004, - 192с. Навчальний посібник  
  Литвиненко Я.В. Податкова політика. Навч посібник. К., ЕАУП, 2003, - 224с. Посібник  
  Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навч. посібник. К., «Каравела», 2002, 304с. Посібник  
  Опарін В.М., Малько В.І, Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.-208 с. Посібник  
  Місцеві фінанси: Підручник За ред.О.П. Кириленко. - К.: Знання, 2006. - 677с. Підручник  
  Романенко О.Р. Фінанси. Підручник. К., ЦУЛ, 2003, - 312с. Підручник  
  Податковий кодекс України, - К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 584 с. Нормативний акт  
  Постанова Кабінету Міністрів України від 9.01 2000 р. № 17 “Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій” Нормативний акт  
  Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч.посіб. - К.: Знання, 2007 - 235с. Посібник  
  Финансьі. Учебник для вузов. Под ред. М.В Романовского. Учебник, М., «Юрайт-М», 2001, - 504с. Підручник  
  Фінанси (теоретичні основи). Підручник. За ред. М.В. Грідчіної, К., МАУП, 2002, - 280с. Підручник  
  Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / за ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 492с. Посібник  
  Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава-Податки-Бізнес. – К.: Либідь, 1992. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1993 Посібник  
  Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник.- К.: Знання, 2006-535с. Підручник  
  Фінансове планування та контроль / Під ред. І.А. Поукока, А.Х. Тейлора. – М.: ІНФРА, 1996 Підручник  
  Фінансовий менеджмент: теорія та практика: Підручник / Під. Ред. Є.С. Стоянової. – М.: Перспектива, 1996 Підручник  
  Фінансово-кредитний словник. – М.: Фінанси і статистика, 1995 Підручник  
  Фінанси / Під ред. В.М. Родіонової. – М.: Фінанси і статистика, 1995 Підручник  
  Фінанси капіталізму: Підручник / Під ред Б.Г. Бордирьова. – М.: Фінанси і статистика, 1990 Посібник  
  Фінанси. Грошовий оборот. Кредит.: Підручник / Під ред. Л.А. Дробозіної. – М.: Фінанси, ЮНІТІ, 1997 Підручник  
  Фінанси підприємств: Підручник / Під ред. проф. А.М. Піддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005 Підручник  
  Якобсон Л.І. Економіка суспільного сектора. Основи теорії державних фінансів. – М.: Аспект-Прес, 1996 Підручник  
Науково-методична література видавництва СумДУ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси” / Укладач Т.О. Карпіщенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2002, 29 с Методичні вказівки  
  Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Фінанси»/ Розроблений Т.О. Ілляшенко На електронних носіях Не зазначається

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал