Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимірювання напруги та сили постійного струму аналоговими і цифровими приладами


Лабораторна робота №1

Мета роботи – набути практичних навиків вимірювання напруги та сили постійного струму аналоговими і цифровими приладами та у методиці опрацювання результатів експерименту з поданням результату вимірювання.

 

1. ПЛАН РОБОТИ

 

1.1. Підготовка до вимірювального експерименту.

Опрацювати теоретичний матеріал:

Вивчити основні характеристики аналогових та цифрових вольтметрів та амперметрів: діапазон вимірювання, клас точності, споживання, а також методику оцінювання похибок результатів вимірювання.

Розв¢ язати задачу:

1) Для еквівалентної схеми споживача (рис. 1.1) з параметрами Re1, Re2, яка живиться від регульованого джерела живлення (РДЖ) з вихідною напругою U (наближені значення Re1, Re2 та U подані в таблиці завдань), розрахуйте орієнтовні значення напруги Ux та струму Ix, які потрібно виміряти.

2) Відповідно до орієнтовних значень Ix та Ux виберіть границі вимірювань Iк та Uк наявних на робочому місці аналогових амперметра і вольтметра. Аналогічно виберіть контрольний вольтметр Vк, за показом якого встановлюється напруга живлення U.

3) Відповідно до орієнтовного значення Ux виберіть границю вимірювання Uк1ц наявного цифрового вольтметра.

4) Відповідно до орієнтовного значення Ix виберіть опір резистора RN та границю вимірювання Uк2ц цього ж цифрового вольтметра для непрямого вимірювання струму Ix за спадом напруги на резисторі RN. Методична похибка δ М внаслідок ввімкнення резистора RN послідовно в коло не повинна перевищувати заданого значення δ М, ДОП ..

1.2. Проведення вимірювального експерименту.

•Скласти електричне коло за схемою, зображеною на рис. 1.2, і провести всі необхідні вимірювання:

1) Встановіть напругу живлення U за показом контрольного вольтметра Vк.

2) Виконайте по два вимірювання:

- напруги Ux аналоговим вольтметром;

- напруги Ux цифровим вольтметром;

- струму Ix аналоговим амперметром;

- струму Ix за спадом напруги URn, який вимірюється цифровим вольтметром на відомому опорі RN.

Перший раз вимірюйте при заданій напрузі живлення U, а другий раз – при напрузі в 2-4 рази меншій, не змінюючи границі вимірювань приладів.

• Результати експериментів запишіть у таблиці 1.1. – 1.4.

• Записати метрологічні (технічні) характеристики використаних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) в табл. 1.5.

1.3. Опрацювання результатів експерименту

1) Обчисліть граничні значення похибок кожного вимірювання напруги та сили струму.

2) Запишіть результати вимірювань напруги та сили струму у стандартизованій формі у таблиці 1.1. – 1.4.

1.4. Оформити і захистити звіт.

Рисунок 1.1. Еквівалентна схема споживача.

Рисунок 1.2. Схема вимірювання сили струму та напруги.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал