Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методична похибка вимірювання напруги.


Важливою характеристикою приладів є їх споживання енергії з вимірювального кола. Для приведення в рух механізму зі стрілкою необхідна певна енергія, що споживається з вимірювального кола, змінюючи при цьому його режим.

Для амперметрів та вольтметрів нормують не саме споживання, а вхідний опір (RA чи RV), при чому на різних діапазонах вимірювання він різний. Найменше споживання серед електромеханічних приладів для вимірювання постійних струмів чи напруг мають магнітоелектричні прилади.

Споживання електронних приладів значно менше, ніж електромеханічних, завдяки використанню підсилювачів, що споживають енергію не від вимірювального кола, а від додаткових джерел живлення. Тому вхідний опір електронних вольтметрів значно більший, а опір амперметрів значно менший, ніж у електромеханічних.

Ввімкнення електромеханічного приладу в малопотужну схему може суттєво змінити струм у її вітках та спади напруг на її елементах, у результаті цього показ увімкненого в схему приладу не відповідає значенню вимірюваної величини, яке було до його ввімкнення. Тобто виникає похибка, яка залежить від вхідного опору приладу.

Наприклад, у колі (рис. 1.3а) з параметрами R1, R2 напруга U2 на резисторі R2 (при нехтовно малому внутрішньому опорі джерела напруги):

. (1.11)

Якщо паралельно до R2 ввімкнути вольтметр з вхідним опором RV (рис. 1.3б), то показ вольтметра UV:

. (1.12)

а б

Рисунок 1.3. До методичної похибки вимірювання напруги.

 

Приклад 1.3.Нехай у нашому випадку U = 120 В, R1 = R2 = RV = 15 кОм, тоді згідно з (1.11): , і за (1.12): . Показ вольтметра є заниженим внаслідок методичної похибки, спричиненої зменшенням опору кола (вольтметр зашунтував резистор R2). Абсолютна методична похибка: . Відносна методична похибка: . Як бачимо, показ вольтметра на третину відрізняється від фактичного значення напруги. Очевидно, що такі похибки є недопустимими, тому необхідно навчитися їх оцінювати і приймати відповідні заходи до їх зменшення.

Користуючись формулами (1.11) та (1.12), отримуємо загальний вираз абсолютної методичної похибки:

. (1.13)

Відповідно для відносної методичної похибки маємо:

. (1.14)

Звідси видно, що для вимірювань у високоомних колах (наприклад, в електронних схемах) для зменшення методичної похибки необхідно використовувати вольтметри з великим вхідним опором, щоб відношення R2/RV → 0. Найкраще для цього підходять цифрові електронні вольтметри, де RV становить десятки чи сотні мегаом.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал