Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичні вказівки до розв’язування задачі


Орієнтовні значення вимірювання струму та напруги. Орієнтовні значення струму IX та напруги UX знаходять за значеннями Re1, Re2 та U, застосовуючи закони електротехніки до схеми (рис. 1.1).

Приклад 1.5.Наприклад: нехай задано U = 36 В, Re1 ≈ 1.2 кОм, Re2 ≈ 1.8 кОм. Тоді орієнтовне значення струму в колі: . Орієнтовне значення напруги на резисторі Re2: .

 

Границі вимірювань ІК та UК аналогових амперметра і вольтметра. Як було зазначено раніше, границя вимірювання повинна бути не меншою за орієнтовне значення вимірюваної величини: ІКIX; UКUX. Однак границі повинні бути не занадто великими, щоб не отримати великих похибок вимірювань. Границі вимірювань аналогових приладів типово кратні числам (1; 1.5; 2.0; 2.5; 3; 4.5; 5; 6; 7.5)·10n (де n ціле число). Для нашого прикладу, при IX = 12 мА доцільно вибрати границю вимірювання амперметра ІК = 15 мА (> IX = 12 мА), а для UX =21.6 В – границю вимірювання вольтметра UК = 30 В (> UX =21.6 В).

Границя вимірювання UК цифрового вольтметра. Границю вимірювання UК цифрового вольтметра вибирають аналогічно, як і для аналогового. Слід мати на увазі, що границі вимірювань цифрових приладів типово кратні 10n: 0.01; 0.1; 1; 10; 100 і т.д. Стосовно нашого прикладу (UX =21.6 В) вибираємо границю UК1ц = 100 В.

Номінальний опір зразкового резистора RN. Номінальні опори RN резисторів становлять 0.1 Ом; 1 Ом; 10 Ом; 100 Ом; 1000 Ом. Опір вибирають з умови не перевищення методичної похибки δ М вимірювання струму (за рахунок ввімкнення послідовно в коло опору RN) більшої за задане значення δ М, ДОП, а також з умови, щоб потужність РN на резисторі RN не перевищувала його допустимої потужності РN, ДОП = 0.1 Вт.

Приклад 1.6.Нехай для нашого прикладу δ М, ДОП = ±0.1 %. Оскільки згідно з (1.18) (замість RА підставляємо RN): , то . Вибираємо RN = 1 Ом (≤ 3 Ом). Перевіряємо на допустиму потужність: , тобто IX вибрали правильно. Границю вимірювання цифрового вольтметра UК2ц для цього вимірювання вибираємо за очікуваним значенням URn: . Вибираємо UК2ц = 100 мВ.

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал