Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимірювальних приладів. При вимірюваннях на змінному струмі одною із впливних величин, які можуть спричинити виникнення додаткових інструментальних похибок приладу


При вимірюваннях на змінному струмі одною із впливних величин, які можуть спричинити виникнення додаткових інструментальних похибок приладу, є частота f вимірювального сигналу. Для кількісного оцінювання впливу частоти сигналу на точність вимірювання використовують оцінки додаткової абсолютної DUf, В та додаткової відносної df, % похибок показів приладів від впливу частоти вимірювального сигналу, або просто - додаткової абсолютної DUf, В та додаткової відносної df, % частотних похибок показів приладів.

Вплив частоти сигналу на покази вимірювального приладу спричинений наявністю реактивних елементів у вхідних колах приладу (вхідні ємності та індуктивності, ємності монтажу тощо) та інерційністю вимірювальних механізмів аналогових приладів.

Для частоти f вимірювального сигналу як впливної величини згідо із чинними нормативними документами (див. 2; с. 139-143) встановлюють нормальну fн, Гц і робочу fр, Гц області значень.

Частотний діапазон вимірювальних приладів позначають наступним чином: 45¼ 1000 ¼ 4000 Гц, де підкреслений діапазон 45…1000 Гц становить нормальну частотну область fн, Гц, а діапазон 1000¼ 4000 Гц – робочу частотну область fр, Гц.

Якщо частота , Гц вимірювального сигналу ux (t) лежить в межах нормальноїчастотної області fн, Гц даного приладу, то додаткова частотна похибка df = 0. Якщо ж частота , Гц виходить нормальноїчастотної області fн, Гц, але лежить в межах робочої частотної області fр, Гц, то додаткова частотна похибка df ¹ 0 і одним із способів знаходять її граничне значення df, гр, %, яке враховують у сумарній похибці вимірювання даним приладом.

Якщо частота , Гц виходить за межі робочоїчастотної області fр, Гц, то даним приладом здійснювати вимірювання не можна, а потрібно вибрати прилад із ширшим частотним діапазоном.

Вплив частоти сигналу на точність показів вимірювальних приладів встановлюють двома способами:

а) нормують окрему додаткову частотну похибку, причому границя допустимої додаткової частотної похибки df, гр, викликаної зміною частоти сигналу від нормальної або від границі нормального діапазону частот до будь-якої в суміжній області робочого діапазону частот, дорівнює границі допустимої основної зведеної похибки приладу gгр, %. Наприклад, для амперметра типу Д5054 класу точності 0, 1 з частотним діапазоном 45¼ 500 ¼ 1500 Гц додаткова частотна похибка в робочому діапазоні частот 500…1500 Гц df, гр = ± 0, 1 %;

б) повний частотний діапазон приладу розділяють на піддіапазони і для кожного піддіапазону нормують допустиму основну зведену похибку приладу gгр, % з врахуванням додаткової частотної похибки, тобто прилад на різних частотних піддіапазонах має різний клас точності. Наприклад, електронний вольтметр середніх значень типу Ф5053 класу точності 0, 5 має частотний діапазон 10¼ 40¼ 105 ¼ 106 Гц, який розділено на 8 піддіапазонів і для кожного з них встановлено свій клас точності, причому клас точності 0, 5 відповідає тільки нормальному діапазону частот (див. табл. 2.2).

Таблиця 2.2


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал