Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розв’язування задачі.


1) Із табл. 2.1 встановлюємо що для сигналу трикутної форми коефіцієнт амплітуди kа = = 1, 73; коефіцієнт форми kф = 2/ = 1, 156.

За формулами (2.4) і (2.5) визначаємо:

· середньоквадратичне значення напруги U = Um / kа = 5/1, 73 = 2, 89 В;

· середньо-випрямлене значення напруги Uсв = U / kф = 2, 89/1, 156 = 2, 5 В.

2) Виходячи із типів та метрологічних характеристик заданих вольтметрів (табл. 2.2) визначаємо:

· Вольтметр типу Ф584 реагує і показує середньоквадратичне значення вимірюваної напруги U. Отже, його показ UV1 = U = 2, 89 В.

Оптимальна границя вимірювання Uк1 = 3 В, а максимальний відлік шкали NV1, max = 30. Тоді стала СV1 = Uк1 / NV1, max = 3 В/30 = 0, 1 В.

· Вольтметр типу Ц4311 реагує середньо-випрямлене значення напруги Uсв. Оскільки його шкала градуйована в СКЗ синусоїди, то його показ визначаємо за формулою (2.15):

U V2 = Uсв × kфс = Uсв × 1, 11 = 2, 5× 1, 11 = 2, 78 В.

Оптимальна границя вимірювання Uк2 = 3 В, а максимальний відлік шкали NV2, max = 150. Тоді стала СV2 = Uк2 / NV1, max = 3 В/150 = 0, 02 В.

· Вольтметр типу В7-21А реагує середньо-випрямлене значення напруги Uсв. Оскільки його шкала градуйована в СКЗ синусоїди, то його показ визначаємо за формулою (2.15):

U V3 = Uсв × kфс = Uсв × 1, 11 = 2, 5× 1, 11 = 2, 78 В.

Оптимальна границя вимірювання Uк3 = 10 В.

· Вольтметр типу Ф5053 реагує і показує середньо-випрямлене значення вимірюваної напруги Uсв. Отже, його показ UV4 = Uсв = 2, 5 В.

Оптимальна границя вимірювання Uк4 = 3 В, а максимальний відлік шкали NV4, max = 30. Тоді стала СV4 = Uк4 / NV4, max = 3 В/30 = 0, 1 В.

Вибрані границі вимірювання Uкi та обчислені значення сталих СVi вольтметрів записати у таблиці 2.3 і 2.4.

3) Виходячи із типів та метрологічних характеристик заданих вольтметрів (табл. 2.2) встановлюємо, що як основний (зразковий) вольтметр для контролю вхідної напруги схеми під час проведення досліджень доцільно вибрати вольтметр типу Ф584, оскільки:

· у вимірювальній схемі вольтметра типу Ф584 використано ПСКЗ і, відповідно, шкала градуйована в середньоквадратичних значеннях напруги, тобто його покази завжди відповідають середньоквадратичним значенням напруги того сигналу, який поданий на його вхід, незалежно від форми сигналу. Отже у нього відсутня додаткова похибка показів від впливу форми кривої вимірювального сигналу ux (t);

· частотний діапазон вольтметра типу Ф584 ширший, ніж частотні діапазони інших вольтметрів.

4) Виходячи із типів та метрологічних характеристик заданих вольтметрів (табл. 2.2) встановлюємо, що вольтметрам типу Ц4311 ТА В7-21А буде властива додаткова похибка їх показів від впливу форми кривої сигналу при вимірюванні напруги трикутної форми, оскільки вони реагують на середньо-випрямлене значення вимірюваної напруги Uсв, а їх шкали градуйована в СКЗ синусоїди.

Відносну похибку dф, % показів вольтметрів типу Ц4311 ТА В7-21А від впливу форми кривої сигналу визначаємо за формулою (2.15):

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал