Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теорія грошей К. Маркса


Гроші є результатом стихійного історичного розвитку товарно - грошових відносин. Маркс аналізує форму вартості, виділив 4 сходинки розвитку форми вартості, які відповідають 4-м сходинкам історичного розвитку товарного обміну. Форма вартості отримує свою завершеність, коли усі товари можуть знайти свою вартість через гроші.

Кількісна теорія. Сучаснім монетаризм (М, Фрідмен).

Стверджують, що зростання грошової маси має відповідати росту ВНП з урахуванням змін у швидкості обігу грошей. Зростання грошової маси має бути таким, щоб забезпечити сталість цін. Гроші є головною сферою, що визначають рух і розвиток виробництва. Попит на гроші має постійну тенденцію до зростання, і, щоб забезпечити відповідність між грошовим попитом і позицією грошей, необхідно проводити курс на постійне збільшення грошей в обігу.

 

3. Закон грошового обігу - особливий економічний закон, який відображає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між кількістю необхідних для обігу грошей, цінами товарів, що підлягають реалізації, та вартістю грошей.

З урахуванням виконуваних повноцінними грошима функцій міри, вартості ті засобу обігу, за умов металевого грошового обігу (золото):

Кп=СЦ/О, Кn - кількість необхідних для обігу грошей, СЦ - сума цін товарів,

О - середнє число оборотів за рік грошової одиниці.

З обігом платіжних засобів (векселів, банкнот, чеків)

Кn- СЦ-К+П-ВВ/Шо,

К - сума товарів, проданих у кредит,

П - сума платежів за борговими зобов'язаннями,

ВВ — сума взаємопогашуваних безготівкових платежів,

Шо - середня кількість оборотів грошової одиниці.

Загалом, зміст закону обігу паперових грошей в умовах золотого стандарту полягає у тому, що їх випуск повинен обмежуватися тією, кількістю, за якої в обігу знаходилося б лише представлене ними золото.

І. Фішер: МУ=РQ => М=Р*Q> /V,

М - грошова маса,

Р - рівень цін,

Q - придбана кількість товарів,

V - швидкість обігу грошей.

Роль золота. У другій половині XIX ст. функція грошей монопольно закріпилася за золотом, що означало встановлення золотого стандарту. Це відбулося завдяки таким властивостям золота, як однорідність, висока ковкість, м'якість, подільність, неокислюваність, висока вартість за малої ваги та ін. Це були повноцінні гроші, оскільки їх номінальна вартість здебільшого відповідала вартості металу, з якого вони вироблялися, і золото виконувало всі функції грошей.

Особливості функціонування паперових грошей за сучасних умов. Паперові гроші втратили свою внутрішню вартість, що безпосередньо втілювалося у монетарному товарі, як носієві грошових відносин. Сутність грошей, їхню внутрішню природу почали уособлювати в собі паперові, а не товарні гроші. Паперові гроші перестали бути знаком вартості монетарного товару. Епоха банківських грошей, які функціонують значною мірою на безготівковій основі, поступово трансформуються в електронні символи та знаки.

4. Інфляція — це знецінення грошей, що виявляється через зростання цін. Знецінення грошей відбувається стосовно товарів, іноземної валюти, і золота.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал