Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 3.1 Підприємництво: суть, умови функціонування та економічні форми організації. Форми підприємницької діяльності


1. Поняття підприємництва. Умови і принципи підприємництва.

2. Підприємництво в системі ринкових відносин. Види підприємницької діяльності

 

1. Підприємництво – це безпосередньо самостійна, систематична, на власний ризик діяльність, пов’язана з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою отримання прибутку, і здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності.

Основними функціями підприємництва є новаторська, організаційна, господарська, соціальна та особистісна.

Основні принципи, за якими здійснюється підприємництво:

— вільний вибір діяльності на добровільних засадах, залучення до підприємницької діяльності майна і коштів юридичних осіб і громадян;

— самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до законодавства;

— вільне наймання працівників;

— залучення й використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;

— вільне розпоряджання прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством;

— самостійне здійснення підприємцем — юридичною особою — зовнішньоекономічної діяльності;

— використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на власний розсуд.

Головні умови підприємництва — реальний плюралізм типів і форм власності, наукова правова база, стабільна політична ситуація, виважена економічна політика держави щодо підприємництва, сприятлива суспільна думка тощо.

Головними суб'єктами підприємництва є приватні особи, групи осіб (в акціонерних компаніях, кооперативах) і держава (відповідні органи).

За формами власності та організацією розрізняють такі основні форми підприємництва:

— індивідуальна форма підприємства — заснована на приватній власності фізичної особи та її особистій праці (фермери, ремісники, окремі винахідники);

— сімейна форма підприємства — базується на приватній власності та праці членів сім'ї;

— колективна форма підприємства — заснована на власності трудового колективу та праці його членів;

— приватнокапіталістична форма підприємства — базується на власності й праці окремого підприємця та найманої ним робочої сили;

— колективна капіталістична форма підприємства — заснована на власності кількох (багатьох) власників капіталу та найманої ними робочої сили;

— орендна форма підприємства — орендування за певну плату на різний період чужої власності, що дає змогу орендареві бути власником частини результатів праці та розпоряджатися майном;

— інноваційна форма підприємства — створення та використання інтелектуальної власності (патентів, ліцензій, ноу-хау) тощо;

— спільна, або змішана, форма підприємництва — заснована на поєднанні різних форм капіталу, в тому числі із залученням іноземного капіталу;

— державна форма підприємства — базується на державній власності.

2. Підприємництво є необхідною, визначальною рисою ринку.

Види підприємницької діяльності:

Виробнича.

Комерційна.

Посередницька.

Виробниче підприємство. Його основа — виробництво. Основна функція — організація виробництва. Основна задача підприємця- отримання прибутку.

Комерційне підприємство. Підприємець виступає у ролі торговця, який продає готові вироби куплені у інших осіб. Товар купується за оптовими цінами, а прибуток підприємця створюється за рахунок продажу продукції за цінами, що перевищують ціну придбання. Різновидом є фінансове підприємство(предметом купівлі-продажу є гроші, валюта, цінні папери).

Посередництво характеризується тим, що підприємець надає посередницькі послуги. Посередник перепродає інформацію про продаж і купівлю товарів зацікавленим сторонам.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал