Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Причини інфляції. 1. крах золотого стандарту (паперові гроші стали неспроможні виконувати функцію скарбу і залишались у сфері обігу).


1. крах золотого стандарту (паперові гроші стали неспроможні виконувати функцію скарбу і залишались у сфері обігу).

2. збільшення платоспроможного попиту населення.

3. монополістичні тенденції в економіці та панування монополій.

4. надмірне зростання державного дефіциту і державного боргу, зумовленого розширенням непродуктивного державного поживання (військові витрати).

5. посилення диспропорцій у народному господарстві.

6. кризові явища у валютно - фінансовій системі.

Розрізняють інфляцію попиту і інфляцію пропозиції:

Причини інфляції пропозиції:

· зростання цін на сировину та електроенергію;

· випереджаюче зростання реальної зарплати порівняно з продуктивністю праці.

Причини інфляції попиту:

- надлишкова емісія грошової маси.

Причини інфляції в Україні: глибока деформація основних пропорцій народного господарства; надмірна мілітаризація економіки; руйнування старої грошово - кредитної та фінансової системи і запізніле формування нової; значні витрати уряду на управління; зростання цін на імпортні товари; адаптивні інфляційні очікування.

Види інфляцій:

1. «повзуча» інфляція (до 5% на рік зростання цін).

2. «галопуюча» (10% на рік).

3. гіперінфляція (1-2% щоденно)

в Україні ціни у 1933 р. зростали щомісяця на понад 800%, що свідчить про супер інфляцію.

Наслідки інфляції:

1. посилення диспропорцій в економіці, дезорганізація господарських зв'язків, виникнення кризи фінансів, значна активізація спекуляції, посилення злочинності;

2. зниження життєвого рівня населення, знецінення трудових заощаджень, поглиблення майнової нерівності;

3. зниження стимулів до продуктивної діяльності, гальмування науково – технічного прогресу.

Основні закони держави у боротьбі з інфляцією:

1. регулювання попиту і пропозиції;

2. індексація доходів;

3. контроль за цінами та заробітного платою.

Шляхи стабілізації грошового обігу: нуліфікація; ревалоризація; девальвація.

Нуліфікація грошей - різновид грошової реформи, коли знецінені грошові знаки Анулюються, тобто оголошуються не дійсними.

Ревалоризація - збільшення золотого вмісту або підвищення курсу валютно - грошової одиниці щодо валют інших країн (вилучення з обігу зайвих грошей).

Девальвація - зникнення обмінного курсу (ціни) валюти порівняно з іноземною.

Грошова реформа в Україні. 25 серпня 1996 р.:

Завдання:

1. заміна тимчасової грошової одиниці на національну валюту.

2. заміна масштабу цін відповідно до обмінного курсу укр. карб, на гривні.

3. створення стабільної грошової системи та перетворення грошей на важливий стимулюючий чинник економічного та соціального розвитку держави. Проведена 2 -16 вересня 1996р.

Конвертованість - це здатність національної грошової одиниці вільно обмінюватись на інші валюти.

Спочатку курс української грошової одиниці визначався адміністративним шляхом. Він був фіксований, не залежав від попиту і пропозиції на валютному ринку. В 1994 р. валютний курс було лібералізовано. Його величина почала встановлюватись НБУ на підставі люд енних торгів на валютній біржі. Було розпочато встановлення валютного курсу готівки. Комерційні банки отримали дозвіл на відкриття обмінних пунктів. Національно грошова одиниця поступово почала набувати ознак конвертованої валюти.

Повну конвертованість гривні Україна офіційно проголосила у 1997 р., взявши добровільно на себе відповідні вимоги, що регулюються статутом НВФ.

 

5. Міжнародні гроші — це гроші, створені міжнародними організаціями для здійснення розрахунків між країнами. До них належать СДР — «спеціальні права запозичення», створені Міжнародним валютним фондом, та євро - європейська розрахункова одиниця.

6.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал