Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач у процесі навчання математики.


ТЕМА№11-14: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ

ЛЕКЦІЯ 19-27

 

ПЛАН

1. Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач у процесі навчання математики.

2. Поняття " задача". Система текстових задач у початковому курсі математики.

3. Класифікація простих задач на групи.

4. Складена задача. Складові процесу розв'язування задач.

5. Методика роботи над задачами окремих типів.

6. Методика роботи над задачами з логічним навантаженням.

Література А;

1. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001.- С.243 -296.

2. Байтова М. О., Бельтюкова Г. В., Полевщикова О. М. Методика викладання математики в початкових класах. - К.: " Вища школа", 1977.-С. 158-217.

3. Методика начального обучения математике / Под ред. Столяра А. А. и Дрозда В. Л. - Минск; " Вьтшейшая школа", 1988. - С. 158 - 207.

4. Богданович М. В. Методика розв'язування задач у початковій школі. -К.: " Вища школа", 1991. - 183 с.

Б:

1. Карапузова Н. Д., Багрій Н. І., Гібалова Н. В. Задачі з логічним навантаженням як засіб розвитку математичних здібностей. Методичний посібник. - Полтава: ПО1ПОПП, 1998. - 53 с.

2. Розв'язування математичних задач у початкових класах: 36. ст./ Под ред. Т.Н.Хмари. - Київ.: Рад школа., 1986. - 96 с.

3. Богданович М. В. Математичні джерельця. - К.: Веселка, 1988. – 168 с.

4. Узорова О. В. 3000 задач та прикладів з математики. К.: Видавництво " Школа", 1999.-222 с.

 

Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач у процесі навчання математики.

Навчання математики у початковій школі, як відомо, виконує три основні функції освітню, виховну, і розливальну. У школі І ступеня вирішальне значення для реалізації цих завдань має діяльність учнів, спрямована на розв'язування задач.

Задачі взагалі мають величезну роль у житті людини, визначають і спрямовують усю її діяльність.

У початковому курсі математики задачний матеріал займає основне місце, адже на його засвоєння відводиться близько 50 % навчального часу, відведеного на вивчення математики. Задачі розв'язуються майже на кожному уроці і складають майже половину усіх домашніх завдань з математики. Для ознайомлення з новим видом задач відводиться окремий урок.

Функції задач у початковій школі:

Навчальні. Формування системи математичних знань, умінь і навичок; ознайомлення з певними математичними поняттями і закономірностями; з'ясування взаємозв'язків між словом і символом.

Розвивальні. Формування науково-теоретичного, наукового стилю мислення; оволодіння прийомами розумової діяльності (операції аналізу, синтезу, конкретизації, порівняння, абстрагування); розвиток абстрактного та логічного мислення; формування умінь висловлювати судження і міркування.

Виховні. Зв'язок навчання з життям; ознайомлення з фактами дійсності та формування світогляду; формування свідомого ставлення до навчання; формування вольових, моральних якостей, естетичних почуттів.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал