Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного мені вручена «___» _____ 20___ року.


Підозрюваний: _______________________________

(прізвище, ініціали, підпис підозрюваного)

 

Ознайомившись із своїми правами, підозрюваний заявив, що давати показання та відповідати на показання він _______________________________.

(погоджується, відмовляється)

Під час проведення допиту _______ бажання на участь захисника ___________.

(виявив, не виявив) (прізвище, ім’я, по батькові)

Показання бажає давати _________ мовою та викладати їх _________________.

(вказати мову) (під запис або власноручно)

Послуг перекладача _______________________.

(потребує, не потребує)

Підозрюваний: ______________________________

(прізвище, ініціали, підпис підозрюваного)

По суті поставлених запитань підозрюваний _________________________ дав наступні показання: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Показання зафіксовані на носії інформації __________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(вказати характеристики носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації)

які, додаються до даного протоколу.

За результатами фіксування допиту технічними засобами від учасників процесуальної дії клопотання про внесення тексту показань до протоколу допиту ________________________.

(надходили, не надходили)

Учасникам процесуальної дії повідомлено про спосіб ознайомлення із змістом протоколу, а саме ____________________________________________.

(надання письмового протоколу, перегляд або прослуховування носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації)

Після ознайомлення з текстом протоколу допиту від учасників процесуальної дії клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень __________________________________________________________.

(не надходили; якщо надійшли, вказати, що саме)

 

Підозрюваний ________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Захисник ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Учасники ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Допитав:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

Від підписання протоколу допиту відмовляюсь у зв’язку з __________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(вказати причини такої відмови з боку підозрюваного або іншого учасника процесуальної дії)

 

Підозрюваний ________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Захисник ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Поняті (у разі відсутності захисника):

1. ____________________________________________ /____________/

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) (підпис)

2. ____________________________________________ /____________/

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) (підпис)

 

__________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ ОБШУКУ

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

 

Слідчий СВ Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенант міліції Безродна Д.М. розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260270000365 від 02.04.2013 року в період з «___» год. «___» хв. до «__» год. «__» хв.

 

За участю підозрюваного:

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому відповідно до ч.ч. 3, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

 

За участю захисника:

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому відповідно до ст. ст. 46, 47 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

 

За участю інших осіб:

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

яким згідно до _________________ КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки

яким згідно ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки.

Особам, які беруть участь у проведенні обшуку роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: __________________________________________________________________(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

__________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

__________________________________________________________________

 

У присутності понятих (якщо залучаються інші поняті, зокрема тієї ж статі що й обшукуваний чи обшукувана):

1)_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

_____________________________________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) _____________________________________________________________________________________________ (обшук проводиться понятими тієї ж статі)

 

З метою проведення обшуку гр-на(ки)______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка обшукується)

був (була) залучений (а)_______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, займана посада особи, яка проводить обшук, який проводиться особою тієї ж статі)

у якого (ї) під час обшуку було виявлено: _________________________________

(предмети, документи, цінності та ін.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Особа, яка обшукувалась__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

 

Поняті присутні при обшуку особи: 1)_______________________________

(прізвище, підпис)

2)______________________________

(прізвище, підпис)

_________________________________________________________________

(прізвище, підпис)

__________________________________________________________________

(прізвище, підпис)

Обшук провів___________________________________________________

(прізвище, посада, звання, підпис)

 

Один примірник протоколу обшуку отримав __________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка обшукується, __________________________________________________________________

або особи яка займає приміщення, що обшукуєтьсяПоделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал