Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Функції міліції. Основні обов’язки та права міліції.


Міліція є одним з найбільших підрозділів ОВС і має свою внутрішню систему. Це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров" я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Відповідно до ст. 2 Закону України " Про міліцію" основними завданнями міліції є: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

Згідно ст. 7 вищевказаного Закону міліція виконує адміністративну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, профілактичну, виконавчу й охоронну (на договірних засадах) функції.

Міліція України складається з підрозділів: кримінальна міліція; міліція громадської безпеки; транспортна міліція; Державна автомобільна інспекція; міліція охорони; спеціальна міліція.

Відповідно до ст. 11 Закону України " Про міліцію" міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право: вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законом заходи примусу; перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію; викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку тощо.

Як зазначає ст. 2 Закону України " Про міліцію" одним із завдань міліції є запобігання злочинам і правопорушенням та їх припинення. Одним із методів забезпечення виконання поставленого завдання є проведення профілактичної роботи серед визначеного кола осіб. Відтак, співробітники органів міліції проводять заходи виховного характеру серед населення з метою попередження порушення норм Закону; здійснюють облік осіб, які притягувалися до адміністративної та кримінальної відповідальності та становлять певну " групу ризику" і є схильними до вчинення нових правопорушень та злочинів; здійснюють контроль за їх діяльністю; проводять розшук осіб, які переховуються від відповідальності, визнані судом безвісти відсутніми та ін. осіб, передбачених законом.

Згідно ст. 16 Закону України " Про міліцію" особовий склад міліції складається з працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції.

Ст. 25 Закону України " Про міліцію" передбачає відповідальність працівників міліції. Відтак, працівник міліції у межах повноважень, наданих законом, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність.

При порушенні працівником міліції прав і законних інтересів громадянина міліція зобов'язана вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал