Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1. Органи внутрішніх справ та їх система. Структура органів внутрішніх справ.


Органи внутрішніх справ України (ОВС України) як складова частина правоохоронних органів мають свою внутрішню структуру.

До системи ОВС України належать: міліція; слідчі апарати; внутрішні війська; система навчальних і наукових закладів Міністерства внутрішніх справ України та ін. Ці підрозділи мають свою систему в центрі і на місцях. Очолює систему Міністерство внутрішніх справ України (МВС України). Як центральний орган виконавчої влади МВС України здійснює управління у визначеній для цього органу сфері. Його очолює міністр, який є членом уряду. Оперативну діяльність МВС України організовує Державний секретар МВС України, який має перших заступників і заступників. Апарат МВС України охоплює департаменти і внутрішні підрозділи, які очолюють їхні керівники (начальники). Для колективного вирішення питань у МВС України утворюється колегія у складі Міністра (голови), Державного секретаря, перших заступників і начальників департаментів та інших підрозділів.

Діяльність ОВС України здійснюється на підставі таких нормативно-правових актів: Конституція України; Кримінально-процесуальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення; ЗУ «Про міліцію» від 20.12.90 р.; ЗУ «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України» від 26.03.92 р.; ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.92 р.; ЗУ «Про дорожній рух» від 30.06.93 р.; ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.93 р.; ЗУ «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» від 10.01.2002 р.; Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затверджене Указом Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 17.10.00 р.; «Про затвердження Настанови з організації роботи органу внутрішніх справ»: Наказ МВС України № 495 від 15 серпня 1999 р.; «Про затвердження типової структури органів внутрішніх справ України»: Наказ МВС України № 1365 від 30.12.02 р. та ін.

Відповідно до п. З Положення про МВС України основними завданнями МВС України є: організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки; участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю; забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень; організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об'єктів; забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства; забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи; організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху та ін..

Відтак, МВС України відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції: забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби із злочинністю; визначає основні напрями діяльності підпорядкованих йому органів, підрозділів, установ та ефективні засоби і методи виконання покладених на них завдань; організовує роботу органів внутрішніх справ, пов'язану з охороною громадського порядку, запобіганням адміністративним правопорушенням, їх припиненням та забезпеченням провадження у справах про ці правопорушення, розгляд яких законом покладено на ці органи; організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання злочинам, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження дізнання і попереднього (досудового) слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на ці органи та ін..

Структура Центрального апарату МВС України затверджується віце-премєр-міністром України і складається з організаційно-структурних підрозділів, які залежно від виконуваних ними завдань, призначення та функцій поділяються на галузеві або на функціональні.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал