Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 3. Профілактична робота із попередження правопорушень та скаргами громадян.


Закон України " Про міліцію" чітко встановлює, що одним з основних обов'язків підрозділів міліції є проводити профілактичну роботу серед осіб, особами, щодо яких його встановлено, а також контроль за засудженими до кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх створюється з метою соціального захисту та профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли 18-річного віку, і структурно включається до кримінальної міліції системи МВС України. Діяльність міліції у справах неповнолітніх регламентується Положенням про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, затвердженим постановою КМУ від 08.07.95р. № 502.

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами, Комітетом у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України, Міністерством освіти, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я та їх органами на місцях, надсилає їм у разі потреби інформацію, пропозиції про поліпшення роботи щодо здійснення соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них а також про усунення недоліків у цій роботі.

Згідно ст. З Закону України " Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15.02.95 п. боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та проведення профілакторних заходів здійснюють у межах наданих їм повноважень відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Державного митного комітету України, Державної прикордонної служби України, а заходи протидії зловживанню ними - Міністерство охорони здоров'я України та інші відповідні органи і установи.

Особи, яких було засуджено до позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають адміністративному нагляду у встановленому законодавством порядку.

Розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг і прийом громадян с важливою ділянкою роботи органів внутрішніх справ, засобом отримання інформації, однією з форм зміцнення і розширення зв'язків з народом.

Дана діяльність здійснюється органами внутрішніх справ на підставі Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС України, затвердженої Наказом МВС України від 10.06.98 № 414.

Усі звернення, що надійшли від громадян, працівників органів внутрішніх справ, мають бути зареєстровані в управлінні справами (секретаріаті, канцелярії) у день їх надходження. У зверненні вказуються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання. Письмове звернення має бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в термін не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою ст.7 Закону України " Про звернення громадян". На вільному від тексту місці першої сторінки звернення ставиться відбиток штампу органу внутрішніх справ, на якому вказуються дата надходження звернення та його реєстраційний номер.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал