Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність фундаментального аналізу фінансового ринку


Тема 5. Фундаментальний аналіз

На міжнародних фінансових ринках

Сутність фундаментального аналізу фінансового ринку.

Класифікація чинників, що використовуються у фундаментальному аналізі.

Методи фундаментального аналізу фінансового ринку.

 

Сутність фундаментального аналізу фінансового ринку

У системі методів дослідження кон'юнктури ринку найнадійніший методичний апарат має в своєму розпорядженні фундаментальний аналіз, хоча його складність і відносно висока вартість проведення істотно стримують сферу його застосування. Результати фундаментального аналізу є головною умовою високого ступеня ефективності фінансового ринку. З функціонального погляду фундаментальний аналіз – це інтерпретація, оцінка та прогноз впливу на цінову динаміку основних економічних показників та інших подій, що прямо, чи опосередковано відбиваються на ціні фінансового активу.

Характерна риса фундаментального аналізу полягає в тому, що він, на противагу технічному та імовірнісному аналізу, вивчає ті причини, які привели до зміни динаміки певного фінансового активу. При цьому як при технічному, так і імовірнісному підході вищезгадані причини не викликають зацікавлення. Таким чином, головний постулат фундаментального аналізу наступний: спочатку причина, а потім наслідок.

Діапазон досліджень фінансового ринку на основі методів фундаментального аналізу найширший. Основними напрямами такого дослідження є:

1. Аналіз і прогнозування кон'юнктури фінансового ринку в цілому в ув'язці із загальноекономічним розвитком країни.

2. Аналіз і прогнозування кон'юнктури окремих видів і сегментів фінансового ринку.

3. Аналіз і оцінка перспектив фінансового розвитку окремих галузей економіки.

4. Аналіз і оцінка перспектив фінансового розвитку окремих регіонів країни.

5. Аналіз і оцінка фінансового стану і перспектив фінансового розвитку окремих учасників фінансового ринку (кредитно-фінансових установ, страхових компаній, емітентів різних видів фондових інструментів і т.п.).

6. Порівняльний аналіз фінансових і інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів і відповідне прогнозування динаміки рівня цін на них.

Фундаментальний (або як його ще називають – факторний) аналіз заснований на дослідженні окремих чинників, що впливають на динаміку показників, що вивчаються, і визначенні можливої зміни цих чинників в майбутньому періоді. Ґрунтуючись на цих даних, аналітик будує модель для визначення справжньої і прогнозної ціни певного активу проти інших однорідних активів. Основна ідея полягає в тому, що неузгоджене збільшення пропозиції знижує вартість активу, а неузгоджене збільшення попиту підвищує його ціну. Коли фахівець дає оцінку справжньої вартості активу, він порівнює її з поточною ціною і приходить до висновку, чи буде він зростати в ціні або падати.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал