Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для студентів спеціальності 6201
Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна та вечірня форми навчання
І. Обов’язкові
Виконання завдань та відповіді на практичних заняттях
1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до розкладу занять Рівень активності участі у практичних заняттях  
Виконання завдань для самостійного опрацювання
1.2. Узагальнення досвіду використання міжнародною корпорацією сучасних інструментів менеджменту (за тематикою кафедри) За 3 тижні до початку екзаменаційної сесії Захист результатів виконаних завдань під час ІКР  
1.3. Виконання індивідуального крос-культурного завдання (за тематикою кафедри) За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії Захист результатів виконаних завдань під час ІКР  
Виконання модульних контрольних робіт
1.4. Тестове завдання За 1 тиждень до екзаменаційної сесії Проведення, перевірка тестових завдань  
ІІ. Вибіркові
2.1. Написання реферату згідно із заданою тематикою За 3 тижні до початку екзаменаційної сесії Захист результатів виконаних завдань  
2.2. Написання «есе» по одному із проблемних питань, запропонованих кафедрою -//- -//-  
2.3. Розв’язання проблемної ситуації (міні-кейсу) -//- Перевірка, рішення та їх обговорення  
2.4. Участь в роботі наукових конференцій, семінарів -//- Доповіді на наукових студентських конференціях, семінарах, прес-клубах  
Всього балів за СРС  
           

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Заочна форма навчання
І. Обов’язкові
Виконання завдань та відповіді на практичних заняттях
1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до розкладу занять Рівень активності участі у практичних заняттях  
Виконання завдань для самостійного опрацювання
1.2. Узагальнення досвіду використання міжнародною корпорацією сучасних інструментів менеджменту (за тематикою кафедри) За 3 тижні до початку екзаменаційної сесії Захист результатів виконаних завдань під час ІКР  
1.3. Виконання індивідуального крос-культурного завдання (за тематикою кафедри) За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії Захист результатів виконаних завдань під час ІКР  
Виконання модульних контрольних робіт
1.4. Тестове завдання За 1 тиждень до екзаменаційної сесії Проведення, перевірка тестових завдань  
ІІ. Вибіркові
2.1. Написання реферату згідно із заданою тематикою За 3 тижні до початку екзаменаційної сесії Захист результатів виконаних завдань  
2.2. Написання «есе» по одному із проблемних питань, запропонованих кафедрою -//- -//-  
2.3. Розв’язання проблемної ситуації (міні-кейсу) -//- Перевірка, рішення та їх обговорення  
2.4. Участь в роботі наукових конференцій, семінарів -//- Доповіді на наукових студентських конференціях, семінарах, прес-клубах  
Всього балів за СРС  
           

 


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал