Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант контрольної роботи вибирається відповідно до порядкового номера студентів у списку.


Виконання домашньої контрольної роботи оцінюється max у 20 балів:

- max 5 балів теоретичне питання

- max по 5 балів кожна із трьох задач.

-

Виконання домашньої контрольної роботи 20 балів 20 балів
1   3
- повна відповідь на теоретичне питання: розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки та узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників; уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; знання точних назв і функцій національних та міжнародних фінансово-кредитних установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні. 5 балів  
- відповідь на питання: порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для вичерпного розкриття питання); при розкритті змісту в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. 3 бали  
- відповідь на питання: порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерії щодо 4 балів; відповідь малообґрунтована, неповна; студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами періодичності преси з фінансових та загальноекономічних питань; студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки. 2 бали  

 

 

1 2 3
-відповідь на питання: порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше пунктів указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерії 2 балів; у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; Допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 0 балів  
Критерії оцінки задач   3 х 5 = 15 балів
задача виконана у повному обсязі, без помилок, зроблено висновки    
задача виконана у повному обсязі, зарахована, але є помилки чи відсутні коментарі    
задача виконана у неповному обсязі, або (та) з порушенням терміну її виконання, або (та) при наявності значних помилок, і зарахована при умові її доопрацювання    
повторне виконання не зарахованої практичної роботи    
практична робота не виконана, або не зарахована 0 балів  

Методичні вказівки для виконання задач із відсотками


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал