Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обчислення звичайних, комерційних, точних відсотків


У практиці нарощення з простими відсотками використову­ється при наданні короткотермінових позичок, тобто на термін не більше від одного року і у випадках, коли відсотки не приєднуються до суми боргу, а періодично виплачуються. Ос­кільки відсоткова ставка, як правило, встановлюється у розра­хунку на рік, то, якщо тривалість позички менша від року, не­обхідно визначити, яка частина відсотків має бути заплачена кредитору. Аналогічна проблема може виникнути й у будь-якій іншій фінансовій ситуації, коли термін нарахування відсотків менший, ніж визначалося раніше.

Введемо нові позначення: g кількість днів користування грошима; К – кількість днів у році (база року).

Тоді термін користування грошима в роках п можна вирази­ти дробом

n=g/K (3)

Величини g та К можуть набувати різних числових значень. Так, кількість днів користування грошима (g) можна обчислити точно по датах, (використовуючи календар року) і наближено (якщо рахувати, що кожен місяць має 30 днів, а рік має 360 днів).

Отже, база року (К) теж може бути наближена (360 днів) і точна (365 або 366 у високосному році). Дата надання та пога­шення боргу вважається одним днем, як при наближених, так і при точних обчисленнях g.

Визначення точного числа днів користування грошима мож­на значно спростити за допомогою спеціальної таблиці ”Поряд­кові номери днів у році” (додається).

 

 

Для короткотермінових фінансових операцій формулу простих відсотків використовують у такому вигляді:

(4)

Тут можливі три варіанти обчислень, які дали назву трьом видам простих відсотків:

а) звичайні відсотки якщо g - наближене, К - 360 днів.

Вони використовуються, якщо при нарахуванні відсоткових грошей не потрібно великої точності (на депозитах). За кордо­ном обчислення звичайних відсотків називають німецькою мето­дикою нарахування відсотків.

б) комерційні відсотки якщо g - точне, К = 360 днів. Цей метод називають банківським, або французьким. Йоговикористовують при обліку векселів та інших операціях у ко­мерційних банках.

в) точні відсотки якщо g – точне, К= 365, або 366 днів. Цей спосіб нарахування називають англійським, i віндаєнайточніші результати, використовується при зовнішньоеконо­мічних фінансових операціях.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал