Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад. Ілюстрації (креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки, ксерокопії) слід розташовувати в ДП і МР безпосередньо після тексту


а)____________

б)____________

1)___________

2)____________

у)______________

 

Б.5 Ілюстрації

 

Ілюстрації (креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки, ксерокопії) слід розташовувати в ДП і МР безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути даны заслання.

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно, представляючи їх в роботі, указувати, звідки вони запозичені (дотримувати вимоги чинного законодавства про авторські права)

Креслення, малюнки, графіки, схеми і діаграми, поміщені в проекті, повинні відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації» і «Єдиної системи програмної документації».

Фотознімки і ксерокопії розміром менше формату А4 мають бути наклеєні на листи білого паперу формату А4.

Ілюстрації можуть мати назву, яку поміщають під ілюстрацією.

При необхідності під ілюстрацією поміщають пояснюючі дані (текст під малюнком).

Ілюстрація позначається словом « Малюнок _», яке разом з назвою ілюстрації поміщають після пояснюючих даних, наприклад « Малюнок 3.1 – Схема механізації».

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковій нумерації в межах розділу.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, малюнок 3.2 – другий малюнок третього розділу. Якщо в ДП і МР тільки одна ілюстрація, її нумерують порядковою нумерацією в межах розділу.

Якщо ілюстрація не уміщається на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації поміщають на першій сторінці, додаткові пояснюючі дані - на кожній сторінці, і під ними указують:

«Малюнок ____, лист___».

Ілюстрації, при необхідності, можуть бути перераховані в змісті ДП і МР з вказівкою їх номерів, найменування і номерів сторінок, на яких вони розташовані.

 

Б.6 Таблиці

 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до малюнка Б.6.1.

 

Таблиця__________ - __________________

номер назва таблиці

голівка           Заголовки граф Підзаголовки граф Строки (горизонтальні ряди)
             
             
             
             

Боковик

(графа для Графи (колонки)

заголовка)

 Малюнок Б.6.1-структура таблиці.

 

Горизонтальні і вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю зліва, справа і знизу, можна не проводити, якщо їх відсутність не утрудняє користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці мають бути заслання в тексті ДП і МР.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, таблиця 2.1- перша таблиця другого розділу.

Якщо в ДП і МР одна таблиця, її нумерують порядковою нумерацією в межах розділу.

Таблиця може мати назву, яку друкують рядковими буквами (окрім першої прописної) і поміщають над таблицею. Назва має бути короткою і відображати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини, поміщаючи одну частку під інший, або поруч, або переносячи частку таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частці таблиці повторюють її голівку і боковик.

При діленні таблиці на частини допускається її голівку або боковик, замінювати, відповідно, номерами граф або рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи и/ або рядки першої частки таблиці.

Слово « Таблиця_» указують один раз зліва над першою часткою таблиці, над іншими частками пишуть «Продовження таблиці _», з вказівкою номера таблиці.

Заголовок граф таблиці друкують з прописних букв, а підзаголовки рядковими, якщо вони складають одну пропозицію із заголовком.Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з прописної букви. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Інші вимоги до виконання таблиць - відповідно до стандартів, що діють, на технічну документацію.

Таблиці, при необхідності, можуть бути перераховані в змісті з вказівкою їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони розташовані.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал