Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад. 2. Економічний довідник працівника морського транспорта// Під ред


1. Бельчук г.А. Мацкевіч В.Д. Зварка в суднобудуванні.- Л.:

Судпромгиз, 1961.-444 с.

2. Економічний довідник працівника морського транспорта// Під ред. В.П. Грузінова.-М.: Транспорт, 1984.-349 с.

Відомості про статтю з періодичного (що продовжується) видання повинні включати: ініціали автора і прізвище, заголовок статті, найменування серії(якщо така є), год випуску, том(при необхідності), номер видання (журналу), страниц (сторінці), на яких поміщена стаття.

При вказівці номера сторінок, на яких поміщена стаття, слід приводити номери першої і останньої сторінок, розділених тире, наприклад:

32-39

1. Ананьіна в.З. До формування універсальних перевантажувальних комплексів в морських портах// Економіка, організація і управління на морському транспорті: Сб. науч. Тр. ОЇІМФ.-М.: В/о « Мортехинформреклама», 1985.-С.63-65.

 

Б.13 Правила Оформлення графічної частки ДП і МР

 

Графічна частка дипломного проекту може бути представлена на листах креслярського паперу формату А1, А2, А3 і А4 (за рішенням керівника ДП і МР).

Графічна частка служить ілюстративним матеріалом при захисті ДП і МР і повинна забезпечити повніше розуміння членами ДЕК і присутніми на захисті суті проекту, що захищається.

Креслення виконуються ручним способом або за допомогою засобу комп'ютерної техніки.

Розмір зображень, написів і тексту таблиць повинен забезпечити можливість їх прочитання з відстані не менше 5 м. Кожне креслення повинне мати спільний заголовок. Кожна ілюстрація(таблиця, графік, діаграма-схема) повинна мати свій короткий заголовок, логічно пов'язаний із спільними назвою креслення.

Приклад оформлення основного напису для креслень представлений на малюнку Б13.1.Форма специфікації на кожну складальну одиницю, комплекс і комплект представлена в додатку В.3.

 

 

*- шифр спеціальності

**- для студентів заочного відділення номер - залікової книжки;

***- для студентів стаціонару – номер студентського квитка;

****- порядковий номер листа;

*****- кількість листів під однією назвою, якщо їх більше двох;

(1)- название листа

(2)- ОНМУ (для бакалаврів вказати курс)

 

 

Малюнок Б.13.1- основна напис для креслень і схем

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал