Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Матеріали для самоконтролю. Питання для самоконтролю


Питання для самоконтролю

1. 1.Назвіть причини, які зумовили виникнення науки "Основи охорони праці".

2. Коли відзначається Всесвітній день охорони праці, заснований МОП?

3. Які проблеми висвітлюються в доповіді МОП призначеної цьому заходу?

4. Яким документом визначаються основні терміни охорони праці?

5. Як поділяються за своєю природою дії небезпечні і шкідливі виробничі фактори?

6. Назвіть фізичні фактори.

7. Які хімічні речовини відносять до небезпечних і шкідливих факторів?

8. Назвіть біологічні фактори.

9. Перелікуйте психофізіологічні фактори.

10. Приведіть приклади дії одного шкідливого фактору у різних групах виробництва.

11. Приведіть приклади дії небезпечних і шкідливих факторів на організм медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.

 

Контроль щоденниказ СРС на практичному занятті № 01 з теми:"Розробка інструкцій з охорони праці"

 


Тема№3: "Система управління охороною праці в галузі"

Актуальність теми.На кожному робочому місці умови праці повинні відповідати нормативно-правовим актам. СУОП має метою створення безпечних умов праці, належних санітарно-гігієнічних умов для ефективного та адекватного функціонування лікарень, забезпечення належних умов перебування хворих.

Зміст теми(опорний конспект) Дивись Навчальний посібник з дисципліни. Матеріали лекції №2 для вирішення тестових завдань.

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р, стор.53-55, 68-74,113-116

В.Ц. Жидецький Основи охорони праці Львів "Афіша" 1999р., стор.42-53

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: "Система управління охороною праці в галузі"

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).   2. Служба охорони праці підприємства.   3. Комісія з питань охорони праці підприємства.   4. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.   5. Структура, основні функції і завдання охороною праці в медичній галузі.   Дати відповіді: 1.Визначення поняття "система управління охороною праці". 2.Головна мета СУОП. 3.Хто є суб’єктами управління? 4.Хто є об’єктами управління?   1.Функції СУОП. 2.Обов'язки працівників.   1. Мета створення комісії. 2. Склад комісії.   1.Що називається колективним договором? 2.Що називається трудовим договором?   1.Структура системи управління охороною праці в медичній галузі.      


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал