Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Матеріали для самоконтролю. Питання для самоконтролю


Питання для самоконтролю

1. 1.Назвіть причини, які зумовили виникнення науки " Основи охорони праці".

2. Коли відзначається Всесвітній день охорони праці, заснований МОП?

3. Які проблеми висвітлюються в доповіді МОП призначеної цьому заходу?

4. Яким документом визначаються основні терміни охорони праці?

5. Як поділяються за своєю природою дії небезпечні і шкідливі виробничі фактори?

6. Назвіть фізичні фактори.

7. Які хімічні речовини відносять до небезпечних і шкідливих факторів?

8. Назвіть біологічні фактори.

9. Перелікуйте психофізіологічні фактори.

10. Приведіть приклади дії одного шкідливого фактору у різних групах виробництва.

11. Приведіть приклади дії небезпечних і шкідливих факторів на організм медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.

 

Контроль щоденника з СРС на практичному занятті № 01 з теми: " Розробка інструкцій з охорони праці"

 


Тема№3: " Система управління охороною праці в галузі"

Актуальність теми. На кожному робочому місці умови праці повинні відповідати нормативно-правовим актам. СУОП має метою створення безпечних умов праці, належних санітарно-гігієнічних умов для ефективного та адекватного функціонування лікарень, забезпечення належних умов перебування хворих.

Зміст теми (опорний конспект) Дивись Навчальний посібник з дисципліни. Матеріали лекції №2 для вирішення тестових завдань.

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ " Медицина", 2010р, стор.53-55, 68-74, 113-116

В.Ц. Жидецький Основи охорони праці Львів " Афіша" 1999р., стор.42-53

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми: " Система управління охороною праці в галузі"

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).   2. Служба охорони праці підприємства.   3. Комісія з питань охорони праці підприємства.   4. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.   5. Структура, основні функції і завдання охороною праці в медичній галузі.   Дати відповіді: 1.Визначення поняття " система управління охороною праці". 2.Головна мета СУОП. 3.Хто є суб’єктами управління? 4.Хто є об’єктами управління?   1.Функції СУОП. 2.Обов'язки працівників.   1. Мета створення комісії. 2. Склад комісії.   1.Що називається колективним договором? 2.Що називається трудовим договором?   1.Структура системи управління охороною праці в медичній галузі.      

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал