Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестове завдання


Комісія з розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві, зобов’язана протягом трьох діб:

А – скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження роботодавцю.

В – скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у п’яти примірниках, також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 у трьох примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження роботодавцю;

С – з'ясувати, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;

Д – розробити заходи щодо виявлення осіб, які не допускають порушень вимог законодавства про охорону праці;

Е – скласти акт розслідування нещасного випадку за формою НПВ у п’яти примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-5 у трьох примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом, та передати їх на затвердження роботодавцю.

 

Контрольна практичному занятті з теми: "Розслідування та облік нещасних випадків та професійних захворювань".

 


Тема№6: " Розслідування професійних захворювань"

 

Актуальність.Навчання та систематичне підвищення рівня знань з охорони праці є основним принципів державної політики, спрямований на попередження виробничого травматизму, професійних захворювань. В медицині, як і в інших галузях промисловості працівники підвергаються впливу дії шкідливих чинників: біологічних чинників (контакт з інфікованим матеріалом, антибіотиками тощо), впливу іонізуючої радіації та ін..

Зміст теми(опорний конспект) дивись Навчальний посібник КМК

Рекомендована література

Основна: В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р, стор.75-82, 91-97, 20-27

І.В. Кочін Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях К.: "Здоров'я", 2005 р., стор.213-220

Допоміжна: Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1094 від 21.08.2001р.

Орієнтовна картадля самостійної роботи з літературою з теми: "Розслідування професійних захворювань"

 

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1.Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь.   2.Розслідування аварій.     3.Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.     4. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.     5. Тривалість робочого дня, відпочинку Дати відповіді: 1.Які захворювання називають професійними? 2.Яку облікову форму заповнює лікар спеціалізованого закладу при встановленні професійного захворювання і в які заклади передається? 3. Склад комісії з розслідування професійного захворювання. 4.Завдання комісії? 5. На підставі яких даних встановлюється профзахворювання? 6. Значення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці? 7.Порядок реєстрації профзахворювань.   1.Що називається аварією? 2.Які аварії належать до аварій першої категорії? 3. Які аварії належать до аварій другої категорії? 4.Дії керівника у разі аварії? 5.Вкажіть основні матеріали розслідування аварії.   1.Наведіть приклади нещасних випадків невиробничого характеру. 2.Яким чином здійснюється передача повідомлення про нещасний випадок невиробничого характеру 3. Склад комісії з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру (постраждалий працює). 1.Перелікуйте основні технічні заходи. 2.Назвіть групи засобів індивідуального захисту. 3.Перелікуйте лікувально-профілактичні заходи. 4.Назвіть загальні медичні протипоказання до праці, пов'язаної із впливом шкідливих професійних факторів.   1.Нормальна тривалість робочого часу? 2.Скорочений робочий час а)для окремих категорій працівників? б)для осіб у віці 14-16 років? 3.Види відпусток.  

 

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал