Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Що таке вибіркове спостереження?


152.Перевагами такого способу отримання інформації як адміністративна статистика є. - порівняна дешевизна; постійність інформації(яка дає змогу стежити за тривалістю та динамікою процесів, з початку їх обліку); можливість отримання інформації по конкретних групах сукупності без похибки у вибірці.

153.Аналіз соціальних явищ за допомогою соціологічних методів, які дають змогу систематизувати факти про процеси, відносини, взаємозв’язки, залежності, щоб робити обґрунтовані висновки і рекомендації. - соціологічне обстеження.

154. В якому році утворена МОП. -1919р.

155.На що спрямовані конвенції і рекомендації МОП? Розглядаає договір про виконання ратифікованих конвенцій що розробляються предст. Урядів членів МОП.

156. Що таке міжнародний трудовий кодекс.- це різноманітні трудові норми, зведення з 184 конвенцій і 194 рекомендацій МОП, тобто конвенцій та рекомендацій МОП разом з різноманітними актами ООН, що діють у світовому масштабі і актами локальної дії, прийнятими регіональними організаціями, складають свого роду міжнародний кодекс праці.

157. Назвіть основні завдання МОП.-* розробка міжнародної політики та програм вирішення соціально-трудових проблем; *створення і прийняття міжнародних трудових норм у вигляді конвенцій та рекомендацій задля здійснення цієї політики; технічне співробітництво(допомога країнам учасницям у вирішенні соціально-трудових проблем); *захист прав людини та боротьба з бідністю за покращення життєвого рівня трудящих, розвиток соц. забезпечення; *розробка програм покращення умов праці та виробничого середовища, техніки безпеки та гігієни праці, охорона та відновлення довкілля; *розробка заходів щодо захисту найуразливіших груп працівників(жінок, молоді, людей похилого віку, працівників-емігрантів).

158.До якого органу відносять адміністративну раду МОП. - виконавчий орган МОП, який спрямовує її роботу в період між конференціями впроваджує її рішення, визначає порядок денної конференції та інших нарад, спрямовує діяльність МБП та різноманітних комітетів.159.Які методи в своїй діяльності використовує МОП.- *нормотворча діяльність(розробка та прийняття міжнародних трудових норм та контроль за їх виконанням), *міжнародне технічне співробітництво(надання країнам допомоги у вирішенні соціально-трудових проблем); *дослідницька та видавнича діяльність(проведення досліджень та здійснення публікацій з проблем у сфері праці).

Методи, які МОП використовує в своїй діяльності: розробка і прийняття міжнародних трудових норм, Конвенції і рекомендації та контроль за їх виконанням; надання країнам допомоги у вирішенні соціально-трудових проблем (технічне співробітництво); проведення досліджень і здійснення публікацій з соціально-трудових проблем.

160. Причини виникнення міжнародної трудової міграції:

1)з боку країн-донорів: велика кількість населення (демограф. Бум); масове безробіття, зумовлене НТП; низький життєвий рівень і порівняно низька зарплата; виробнича необхідність.

2)з боку країн-реципієнтів: потреба в додатковій висококваліфікованій робочій силі, дешевій і мобільній робочій силі; порівняно висока зарплата.

161. міжнародні трудові норми охоплюють такі сфери: *основні права людини у сфері праці (свобода асоціації, ліквідація примусової праці); *сприяння зайнятості; *поліпшення умов праціі виробничого середовища; *інспекція праці і трудових відносин; *соціальне забезпечення трудящих; *особливості праці в окремих галузях, праця деяких категорій трудящих.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал