Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки. Після виконання роботи студент одержує навички складання лінійних алгоритмів, розгалужених алгоритмів та алгоритмів


Після виконання роботи студент одержує навички складання лінійних алгоритмів, розгалужених алгоритмів та алгоритмів, що містять циклічні обчислення, а також побудови блок-схем для обчислювальних алгоритмів

6 Контрольні питання

6.1 Дайте означення алгоритму.

6.2 Дайте означення програми.

6.3 Дайте означення мови програмування.

6.4 Що таке програмування?

6.5 Назвіть властивості алгоритмів.

6.6 Поясніть властивість алгоритму дискретність.

6.7 Поясніть властивість алгоритму визначеність.

6.8 Поясніть властивість алгоритму результативність.

6.9 Поясніть властивість алгоритму масовість.

6.10 Поясніть властивість алгоритму формальність.

6.11 Які існують способи запису алгоритмів?

6.12 Як виглядає формальний запис алгоритму?

6.13 Як виглядає графічний запис алгоритму?

6.14 Які геометричні фігури використовуються для відображення дій алгоритму у блок-схемах?

6.15 Які існують види алгоритмів?

6.16 Який алгоритм називається лінійним?

6.17 Який алгоритм називається алгоритмом з розгалуженням?

6.18 Який алгоритм називається циклічним?

6.19 Який загальний вигляд лінійного алгоритму?

6.20 Який загальний вигляд алгоритму з розгалуженням?

6.21 Який загальний вигляд циклічного алгоритму?

6.22 Перерахуйте етапи створення програми.

6.23 Які знаки арифметичних операцій можна використовувати в програмі?

6.24 Який порядок виконання дій в арифметичних виразах?

6.25 Які правила запису арифметичних виразів?

 

Інструкція до виконання лабораторної роботи №2

Тема: Створення, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту.

1 Мета роботи: розвити навички роботи у середовищі програмування Visual Basic; навчитися самостійно проектувати додаток, який реалізує лінійний процес.

2 Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення:

2.1 Інструкція до виконання роботи

2.2 Персональний комп’ютер

2.3 Середовище програмування Visual Basic

3 Теоретичні відомості:

Програма = Інтерфейс + Оброблення даних.

Інтерфейс = Форма.

Оброблення даних = Код.

Форма конструюється з елементів керування.

Об’єкт має властивості.

Методи – операції з об’єктами.

Подія – дія, що відбувається в комп’ютері.

Для оброблення події використовується процедура (код проекту).

З подією можна пов’язати процедуру.

4 Хід роботи

4.1 Завантажити Visual Basic.

Пуск → Програми → Microsoft Visual Studio 6.0. → Microsoft Visual Basic 6.0.

4.2 Створити новий проект.

Нове → Стандартний EXE (Standard EXE) → Відкрити.

4.3 Розглянути структуру головного вікна VB.

З яких елементів складається головне вікно програми? Перерахуйте їх у звіт.

4.4 Відключити за допомогою меню Вигляд елементи середовища програмування.

4.5 Повернути на екран елементи середовища програмування.

4.6 Задати назву формі – своє прізвище.

Для цього введіть потрібний текст у полі властивості Caption (наприклад, Каса) та ім’я форми (властивість Name, наприклад, frmКаса).

4.7 Змінити розмір форми.

4.8 Заповнити форму елементами керування.

4.9 Видалити всі елементи керування.

4.10 На форму помістити напис Група й відповідне текстове поле. На панелі елементів керування клацнути елемент Label і вказати місце та його розмір на формі. Аналогічно створити текстове поле (TextBox) праворуч від напису.

4.11 Виділити на формі елемент Label1 і у вікні властивостей ввести у властивість Caption значенняГрупа.

4.12 Виділити введене значення та скопіювати його в буфер обміну.

4.13 Клацнути на назві властивості Name, і вставити з буфера значення Група. До початку цього слова додати префікс lbl.

4.14 Виділити на формі текстове поле Text1, й у вікні властивостей вставити з буфера у властивість Name значення Група. До початку цього слова додати префікс txt.

4.15 Із властивості Text текстового поля вилучити значення Text1, щоб у подальшій роботі не потрібно було вилучати це значення щоразу перед введенням назви групи.

4.16 Створити командну кнопку Готово!. На панелі елементів керування клацнути елемент CommandButton і вказати місце та його розмір на формі.

4.17 У вікні властивостей ввести у властивість Caption значення Готово!

4.18 Виділити введене значення та скопіювати в буфер.

4.19 Клацнути на назві властивості Name, і вставити з буфера значення Готово. До початку цього слова додати префікс cmd.

4.20 У нижній частині форми створити напис, у якому буде результат виконання програми. На панелі елементів керування клацнути елемент Label і вказати місце та його розмір на формі.

4.21 Виділити напис, у властивість Caption ввести значення Результат, а у властивості Name задати значення lblРезультат.

4.22 У властивості BorderStyle зі списку, що розкривається, вибрати 1-Fixed Single.

4.23 Створити код процедури, яка обробляє подію натискання кнопки Готово! Двічі клацнути на кнопці Готово!

4.24 У вікні коду, між заголовком і закінченням процедури ввести оператор

lblРезультат= «Ура! Працює!»

4.25 Запустити програму на виконання й перевірити її роботу.

4.26 Зберегти форму і проект у підпапці Прізвище папки Група на диску D:.

4.27 Продемонструвати результат своєї роботи викладачу.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал