Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу за вибором «Основи візуального програмування»


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу за вибором «Основи візуального програмування»

 

Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів
І. Початковий   · Учень має уявлення про програму, вказівки, мову програмування · Учень має уявлення про процеси, що повторюються; відрізняє алгоритмічну конструкцію повторення від звичайної команди на виконання дії; має уявлення про конструкцію розгалуження; наводить приклади процесів, що повторюються · Учень вміє використовувати форми
  · Учень має початкові знання про програму, мову програмування, систему програмування, транслятори й компілятори · Учень відрізняє конструкцію розгалуження від конструкції повторення; наводить приклади алгоритмів з повтореннями й розгалуженнями
  · Учень розрізняє програму і алгоритм, наводить приклади мов програмування; має уявлення про виконання програми на комп’ютері та про методику розв’язування задач за допомогою комп’ютера
ІІ. Середній   · Учень має початкові знання про середовище візуального програмування й принципи його використання · Учень має уявлення про елементи керування, їх призначення та різновиди
  · Учень розуміє поняття розробки; вміє завантажувати до середовища програмування готову розробку, запускати її на виконання; описує призначення форми та її основні властивості · Учень розуміє зміст простих логічних виразів, у яких використовуються порівняння числових величин; має уявлення про оператори розгалуження й деякі оператори циклів
  · Учень володіє основними навичками роботи в середовищі візуального програмування; вміє створити, зберегти, відкомпілювати й запустити на виконання програму · Учень пояснює поняття змінної і константи, знає правила оголошення ідентифікаторів; вміє додавати елементи керування до форми; має уявлення про властивості елементів керування, способи введення й виведення інформації · З допомогою вчителя учень вміє пояснювати та записувати логічні вирази, оператори розгалуження й алгоритми з конструкціями розгалуження, які не вкладені одна в одну · Учень пояснює поняття процедури й функції, а також відмінність між ними

 

ІІІ. Достатній   · Учень знає правила оголошення змінних різних типів; синтаксис та семантику оператора присвоєння, правила використання вбудованих процедур введення й виведення; пояснює основні етапи роботи з програмою в середовищі візуального програмування; пояснює поняття події та обробника події · З допомогою вчителя учень вміє складати прості циклічні алгоритми · Учень вміє редагувати програмний код в середовищі візуального програмування
  · Учень вміє використовувати більшість елементів керування й настроювати їхні атрибути · Учень пояснює структуру та процес виконання циклічних алгоритмів й алгоритмів з розгалуженнями, описаних мовою програмування, поняття аргументу підпрограми, локальної та глобальної змінної · Учень має уявлення про складені логічні умови та призначення логічних операцій кон’юнкції, диз’юнкції й заперечення; вміє використовувати всі різновиди операторів розгалуження, а також вкладені оператори розгалуження
  · Учень використовує засоби налагодження програм · Учень самостійно складає прості циклічні програми та програми з розгалуженнями мовою програмування · Учень вміє створювати й викликати власні процедури та функції · Учень пояснює поняття масиву, індексу, описує оператор доступу до елементів масиву
IV. Високий   · Учень вміє використовувати всі основні засоби середовища розробки програм · Учень вміє складати, налагоджувати й тестувати циклічні програми і програми з розгалуженнями; записувати коментарі до програм · Учень вміє оголошувати одновимірні масиви, складати програми введення даних до масиву та їх виведення, а також програмувати пошук у масиві елементів із заданою властивістю
  · Учень пояснює відмінність між передаванням у підпрограму параметрів за значенням та параметрів за посиланням · Учень вміє складати алгоритми і програми обчислень за ітеративними формулами, обчислення підсумкових характеристик для елементів одновимірних масивів; вміє використовувати вкладені цикли й двовимірні масиви
  · Учень має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує, вміє розв’язувати різноманітні задачі з використанням структур повторення і розгалуження, одновимірних і двовимірних масивів · Учень вміє самостійно складати алгоритми й програми для розв’язання тих типів задач, які протягом навчання не розглядалися

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал