Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИСНОВКИ. Виробнича практика є джерелом накопичення практичного досвіду роботи по вибраній спеціальності та закріплення теоретичних знань


 

Виробнича практика є джерелом накопичення практичного досвіду роботи по вибраній спеціальності та закріплення теоретичних знань. Вона відіграє важливу роль у підготовці спеціалістів високого рівня, які б володіли сучасними технологіями, вміло використовували методологію та методики проектування інформаційних систем

В ході проходження виробничої практики було проведено дослідження об’єкта, його структури та функцій, наявного апаратного та програмного забеспечення і комплексу задач, що вирішується ним. Також було проведено ознайомлення з технологічними процесами складання, монтажу, налагодження і тестування комп'ютерних мереж.

На основі аналізу існуючих апаратних та програмних засобів були виявленні недоліки побудови існуючого комплексу апаратно-програмних засобів та намічені шляхи виправлення даної ситуації.


 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Немет Э., Снайдер Г., Сибасс С., Хейн Т. Р., // Н50 UNIX: Руководство системного администратора. Для профессионалов / Пер. с англ. – СПб.: Питер; К.: Издательская група BHV, 2002. – 928 c.: ил.

2. Армстронг (мл.), Джеймс // А83 СекретыUNIX: 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательскийдом «Вильямс», 2001. – 1072 с.: ил. – Парал. тит. англ.

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. " Компьютернне сети: технологии, протоколы. Учебник." - Питер, 2000 - 672 с.

4. Николайчук Я.М., Яцків В.В., Гринчишин Т.М. Перспективи створення телефонних ліній на основі відкритого оптичного каналу зв’язку // Вісник Технологічного університету Поділля. 2002. Т2– №3. – С. 47 – 50.

ДОДАТОК

Код програми

 

<? php

echo " <! DOCTYPE HTML PUBLIC \" -//W3C//DTD HTML 3.2 Final//RU\" >

< HTML>

< HEAD>

< TITLE> Заголовок документа< /TITLE>

< /HEAD>

< BODY> ";

//Перевірка на правильність вводу індексу

$type = $_GET['index'] + 10;

if ($type == 10) {

echo " Введено неправильний індекс.";

return;

}

$finding_counter = 0;

//відриваемо базу

$db = dbase_open (" C: \Apache2\htdocs\BD\Kpit.dbf", 0);

//кількість записів в базі

$records_counter = dbase_numrecords($db);

//Пошук по базі

for ($c=0; $c< $records_counter; $c++) {

$temp_record = dbase_get_record ($db, $c);

if ($temp_record[0] == $_GET['index']) {

$temp_record[1] = convert_cyr_string ($temp_record[1], d, w); //перекодування назви видання з ср866 в win-1251

$temp_record[1] = str_replace ('" ', '\'', $temp_record[1]);

echo " < BR> Індекс: "; echo $_GET['index'];

echo " < BR> Видання: $temp_record[1]";

$finding_counter = 1;

}

if ($finding_counter == 1)

break;

}

if ($finding_counter == 0) {

echo " Видання з індексом "; echo $_GET['index']; echo " не знайдено.";

return;

}

 

$today = getdate();

 

echo " < FORM ACTION=\" /Scripts/SP1_Zl_in2.php\" >

Кількість комплектів:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал