Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 2. Експерементальне дослідження змісту, форм та методів соціально педагогічної роботи з адаптації слабозорих студентів до навчання у вищому навчальному закладі


Методика та аналіз результатів експериментального вивчення соціально-педагогічної адаптованості слабозорих студентів

На основі вивчення матеріалів анкетування студентів та викладачів вищих навчальних закладів встановлено фактори адаптації, до яких відносяться адаптивні уміння, зокрема, дидактичні, побутові, соціально-психологічні та супутні, зокрема, рівень тривожності, установки на адаптацію, мотивація навчання у ВНЗ, самооцінка та міжособистісні стосунки (в контексті впливу на їх розвиток факторів успішності у навчанні, громадської активності, глибини порушення зору).

Наші спостереження та результати опитування студентів показали, що у процесі адаптації виникають труднощі дидактичного характеру (велике навчальне навантаження, невміння конспектувати лекції, нові форми та методи навчання, недостатність вмінь виконувати самостійну роботу – дані проблеми більш ретельно ми розглянемо пізніше); побутові труднощі, пов'язані із просторовою орієнтацією та соціально-психологічні труднощі, пов'язані зі встановленням міжособистісних стосунків зі зрячими. Передбачалося, що кількість труднощів та рівень їх впливу на адаптацію залежить від сформованості адаптивних умінь студентів.

Методика констатувального експерименту була спрямована на визначення особливостей сформованості адаптивних умінь студентів-інвалідів по зору як основних факторів у процесі їх соціально-психологічної адаптації та супутніх факторів, що впливають на якість її перебігу. Експериментальне дослідження включало з'ясування демографічних даних про респондентів (вік, діагноз, місце проживання (в гуртожитку чи з батьками), а також даних про розвиток у студентів дидактичних, побутових та соціально-психологічних адаптивних умінь і таких супутніх факторів адаптації, як міжособистісні стосунки, тривожність, мотивація, установка, самооцінка. Адаптивні вміння в констатувальному експерименті вивчалися за спеціально розробленою методикю безпосереднього прихованого спостереження у 2 етапи: перший етап – продовж 1 – 2 тижнів від початку навчання у ВНЗ; другий етап – під час зимової заліково-екзаменаційної сесії.

Всі студенти, які брали участь у дослідженні, навчалися на першому курсі відділень Донбаського державного педагогічного університкту: фізичне виховання, соціальна робота, практична психологія, початкова освіта. Дослідженням було охоплено 104 студентів, які розподілилися на експериментальну групу (53 особи), та контрольну групу (51 особа).

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал