Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Соціально-психологічна модель супроводу слабозорого студента в умовах ВНЗ


У залежності від того, який ступень втрати зору мають студенти, у них можуть виникати певні труднощі у навчанні. Деякі студенти, що мають низький зір, але користуються оптичними засобами корекції, можуть навчатися в аудиторії поруч з іншими студентами. Іншим може бути важко читати звичайні друковані матеріали, вони можуть не бачити записів або малюнків на дошці. Специфіка навчання незрячих студентів та тих, хто має значний відсоток втрати зору, який не дозволяє самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, зводиться до того, що вся інформація (тексти лекцій, підручники, малюнки, графіки, таблиці тощо) повинна пред’являтися їм в альтернативному форматі - в озвученому вигляді, або за шрифтом Брайля.
У процесі навчання слабозорі студенти можуть застосовувати сучасні спеціальні технології навчанн та адаптивні технічні засоби.
Завдяки спеціальним комп‘ютерним технологіям слабозорі студенти мають можливість читати чи прослуховувати плоскодруковані тексти; самостійно виконувати письмові роботи (в електронному варіанті); редагувати тексти; використовувати Інтернет, зокрема, для пошуку інформації, спілкування, навчання. Шляхи оптимізації процесу соціально-психологічної адаптації слабозорих студентів до умов навчання у ВНЗ представлені у моделі супроводу (схема 2.1.).

Підтримка навчання слабозорих студентів передбачає широкий спектр послуг, що можуть надаватися навчальним закладом, реалізуючи таким чином психолого-педагогічний супровід студентів даної категорії.

Зміст послуги буде залежати від ступеня очного захворювання та особистих можливостей студента.

Серед них:

· забезпечення роздатковим матеріалом, надрукованим великим шрифтом;

· додаткові консультації викладачів;

· надання додаткового часу на складання іспитів, заліків та контрольних робіт;

· надання студентам дозволу на аудіозапис лекцій;

· надання послуг тьюторів - записувача та начитувача навчального матеріалу;

· надання послуг тьюторів-консультантів з навчальних дисциплін та з користування технічними засобами;

· допомога при користуванні бібліотекою та медіатекою тощо.

Схема 2.1. Модель системи супроводу студентів із вадами зору в умовах ВНЗ

Рівний доступ до навчання слабозорих студентів реалізується завдяки адаптивним технологіям, за допомогою яких навчальний матеріал перетворюється у вигляд, адаптований до потреб слабозорих студентів. Ці технології включають:

· підготовку та тиражування аудіо- та відеозаписів лекційних матеріалів, виготовлення електронних конспектів лекцій (формування медіатеки);

· підготовку та тиражування ілюстративного матеріалу;

· виготовлення навчальних матеріалів збільшеним шрифтом;

· застосування в навчальному процесі мультимедійних курсів;

· навчання студентів користуванню адаптивними технічними засобами: комп‘ютером та периферійними пристроями, програмним забезпеченням, відеолупами, магніфайєрами, медіатекою та іншими засобами;

· підготовку груп тьюторів для підтримки навчання студентів тощо.

Практичне використання адаптивних технічних засобів, наведених у «Таблиці 2.2.», допомагає слабозорим студентам сприймати і самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, виконувати практичні завдання, контрольні роботи, складати іспити тощо, що, у свою чергу, дозволить даній категорії студентів більш швидко адаптуватися до навчального процесу у ВНЗ.

Таблиця 2.2.

Супровід слабозорих студентів

  Аудиторне технічне забезпечення колективного користування Диктофон Запис аудиторних занять для самостійного прослуховування
Лупи Набір оптичних луп для читання текстів та розгляду малюнків, схем
Зошити з контрастною розліновкою Для полегшення конспектування навчального матеріалу
  Роздатковий матеріал та контрольні картки збільшеного формату Для полегшення сприйняття лекційних матеріалів та контрольних завдань
Додаткове освітлення робочого місця -
Встановлення на партах розеток Для підключення електричного обладнання
Розташування перших парт для слабозорих студентів на відстані не більше 2м від дошки Для забезпечення доступності записів на дошці
Графопроектор Для збільшення ілюстативного матеріалу
Відеопроектор Для показу відеоматеріалів
Технічне забезпечення позааудиторної самостійної роботи Телевізійний збільшуючий пристрій (магніфайер) Читання текстів, розгляд ілюстрацій у збільшеному форматі
Відеолупа - ” -
Персональний комп‘ютер Сприйняття та опрацювання інформації, представленої в електронному вигляді
Навушники Забезпечення ізольованості під час роботи
Модем + Інтернет-зв‘язок Робота в Інтернет, дистанційне навчання
Сканер планшетний Переведення плоскодрукованих текстів в електронний формат
Принтер Для видруку результатів роботи студента (рефератів, курсових та дипломних робіт тощо) для викладача
Копіювальний апарат Виготовлення копій збільшеного формату
Багатофункціональний пристрій (принтер, копір, сканер, факс) Сканування, виведення та розмноження копій необхідного формату
Музичний центр Запис та прослуховування навчальних матеріалів на аудіоносіях

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал