Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 5.


Облік основних засобів

 

Таблиця 5.1.

Розподіл вартості придбаного майна

 

Активи Вартість, дол. (за оцінкою експертної комісії) Коефіцієнт розподілу Розрахунок Визначена вартість, дол.
Будівля        
Земельна ділянка        
Разом   1.00 х  

 

Журнальні проводки до завдання 5.1.

 

Дт___________________________________

Кт____________________________________

 

____________________________________________________________________

 

 

Дт___________________________________

Кт____________________________________

 

____________________________________________________________________

 

 

Журнальні проводки до завдання 5.2.

 

Дт__________________________________

Кт____________________________________

 

 

Розрахунок амортизації за прямолінійним методом

 

Рік Розрахунок Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація Залишкова вартість
         
         
         
         
         

Розрахунок амортизації за виробничим методом

 

 

Рік Розрахунок Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація Залишкова вартість
         
         
         
         
         

 

Розрахунок амортизації за методом залишкової вартості

 

 

Рік Розрахунок Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація Залишкова вартість
         
         
         
         
         

 

Розрахунок амортизації за методом прискореного зменшення

залишкової вартості

 

 

Рік Розрахунок Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація Залишкова вартість
         
         
         
         
         

  

Розрахунок амортизації за кумулятивним методом

 

Рік Розрахунок Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація Залишкова вартість
         
         
         
         
         

 

Таблиця 5.2.

 

Фінансові звіти корпорації “Флоріда” станом на 31 грудня 200Б року

 

Фінансові звіти Рівномірний метод Кумулятивний метод
Звіт про прибутки та збитки    
Доходи    
Витрати на амортизацію ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Прибуток до оподаткування    
Витрати на сплату податку на прибуток ( ) ( )
Чистий прибуток    
Бухгалтерський баланс    
Грошові кошти    
Довгострокові активи    
Накопичена амортизація ( ) ( )
Інші активи    
Всього активів    
Зобов’язання    
Акціонерний капітал    
Нерозподілений прибуток    
Всього зобов’язань та власного капіталу    

  
 
 
 
 
 
 
 

Журнальні проводки до завдання 5.4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 6.

Облік фінансових вкладень

 

Журнальні проводки до завдання 6.1.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Таблиця 6.1.

Облік довгострокових інвестицій

 

Дата Зміст операцій Журнальні проводки
Варіант А Варіант Б
10.01.200Др. Придбано акції Дт_________________ Кт_________________ Дт_________________ Кт_________________
31.12.200Др. Отримані дивіденди Дт_________________ Кт_________________ Дт_________________ Кт_________________
31.12.200Др. Визнано пропорційну частку в доходах компанії “Фокс” Дт_________________ Кт_________________ Дт_________________ Кт_________________
31.12.200Др. Зменшилась ринкова ціна акцій Дт_________________ Кт_________________ Дт_________________ Кт__________________

Таблиця 6.2.

Фрагменти фінансових звітів компанії “Джексон”

 

Фрагменти фінансових звітів Варіант А Варіант Б
Бухгалтерський баланс    
Довгострокові інвестиції:
Інвестиції в капітальні цінні папери (вартість придбання)    
Мінус: Резерв на зменшення вартості довгострокової інвестиції до ринкової ціни    
Інвестиції в капітальні цінні папери (ринкова вартість)    
Акціонерний капітал:
Нереалізовані збитки по довгостроковим інвестиціям    
Звіт про прибутки та збитки    
Дохід від довгострокових інвестицій    

 

 

Розрахунки та журнальні проводки до завдання 6.3.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал