Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Радикалізм, екстремізм, та конфліктна взаємодія у політичному процесі. Психологія влади


Політичний радикалізм та його особливості. Функції радикалізму. Психологічні передумови політичного радикалізму. Політичний екстремізм та основні форми його проявлення. Екстремізм, тероризм, революціонарізм, геноцид. Типологія конфліктів та психологічні особливості конфліктної взаємодії. Структура та основні функції політичного конфлікту. Методи управління політичними конфліктами, стратегії вирішення політичних конфліктів.

Розвиток влади. Основні види проявлення влади. Психологія політичної влади. Суб’єктивні аспекти влади. Мотивація політичної влади. Психологічні характеристики взаємодії людини і політичної влади. Типологія особистості політичних лідерів.

Література: [1-6, 7, 10, 13, 14, 17.].

Змістовий модуль 2. Основи політичного консультування та його психотехнологічне забезпечення

Тема 5. Політична реклама – як інтегративна агітаційно пропагандистська технологія

Історичний розвиток виборчих кампаній, рекламно-агітаційних технологій. Психологічний зміст політичної реклами. Реклама як система політичних комунікацій та її структура. Суб’єкт політичної реклами, об’єкт політичної реклами та предмет. Мета політичної реклами, засоби та зв’язки. Вимоги до політичної реклами. Етапи створювання реклами. Зразки політичної реклами. Засоби психологічного впливу у політиці.

Література: [1-6, 7, 10.].

Тема 6. Формування іміджу політичних партій та їх лідерів

Проблема іміджу у сучасному суспільстві. Психологічний зміст та загальні вимоги щодо формування політичного іміджу. Особистість політика та взаємодія зі ЗМІ. Патерналізм, етатизм, егалітаризм. Етнопсихологічні інваріанти політичного іміджу. Психологічні моделі політичного іміджу. Американська модель (3-променева), 4-променева модель, модель особистості політика “Особистість-діяльність-відносини”, багатофакторна модель. Психотехнології утворення ефективного політичного іміджу.

Література: [1-6, 9, 11, 15, 16.].

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Психолого - політичний аналіз сучасних соціально-політичних феномен

Семінарське заняття № 1. Предмет, задачі та місце політичної психології

У сучасній системі наук. Політична соціалізація особистості та її соціально-політичний статус

1. Історичний розвиток політичної психології.

2. Сучасний стан політичної психології.

3. Прикладне значення науки.

4. Предмет, об’єкт та задачі політичної психології.

5. Політична соціалізація особистості та її соціальний статус.

6. Структура соціального статусу.

7. Соціально-політичний статус особистості.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал