Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На які воєводства поділялася територія Східної Галичини у складі II Речі Посполитої?


1) Львівське; 2)Волинське; 3)Тернопільське, 4)Чернівецьке; 5) Станіславське.

У складі якої держави перебувало Закарпаття у 1919–1939 рр.?

1) Чехословаччини; 2) Угорщини; 3) Польщі; 4) Австро-Угорщини; 5) Румунії.

У складі якої держави перебувало Закарпаття в 1939–1945 рр.?

1) Чехословаччини; 2) Угорщини; 3) Польщі; 4) Австро-Угорщини; 5) Румунії.

Назвіть сусідів слов’ян на заході, сході та півдні.

1) на заході – скіфи, на сході – кельти, на півдні – фракійці; 2) на заході – готи, на сході – угро-фіни, на півдні – кельти; 3) на заході – германці, на сході – сармати, на півдні – кельти; 4) на заході – кельти, германці, на сході – угро-фіни, на півдні – сармати, фракійці, готи; 5) на заході – сармати, готи, на сході – балти й угро-фіни, на півдні – кельти.

Запишіть назви племен і народів у тому порядку, в якому вони з’являлися і проживали на території України:

1) анти; 2) сармати; 3) скіфи; 4) авари; 5) печеніги.

Назвіть місця розселення предків слов’ян, відомих античним і візантійським авторам під назвою венедів, антів, склавинів.

1) венеди – між Дунаєм та Дністром, анти – в басейні Вісли, склавини – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї; 2) венеди – в басейні Вісли, склавини – між Дунаєм та Дністром, анти – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї; 3) венеди – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї, склавини – між Дунаєм та Дністром, анти – в басейні Вісли; 4) венеди – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї, склавини в басейні Вісли, анти – між Дунаєм та Дністром; 5) венеди – між Дунаєм та Дністром, анти – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї.

Назвіть місця розселення слов’янських племен: полян, древлян, дулібів, сіверян, тиверців, бужан – над р. Прип’ять, на Середньому Подніпров’ї, на Волині, над р. Десна, над р. Дністер, над р. Західний Буг:

1) поляни – на середньому Подніпров’ї, древляни – на Волині, дуліби – над р. Прип’ять, сіверяни – над р. Західний Буг, тиверці – над р. Дністер, бужани – на р. Десна; 2) поляни – на середньому Подніпров’ї, древляни – над р. Прип’ять, дуліби – на Волині, сіверяни – над р. Десна, тиверці – над р. Дністер, бужани – над р. Західний Буг; 3) поляни – на Волині, древляни – на Середньому Подніпров’ї, дуліби – над р. Десна, сіверяни – на р. Західний Буг, тиверці – над р. Дністер, бужани на р. Прип’ять; 4) поляни – на р. Десна, древляни – на Середньому Подніпров’ї, дуліби – на Волині, сіверяни – над р. Прип’ять, тиверці – над р. Західний Буг, бужани – над р. Дністер; 5) поляни – на Волині, древляни – на Середньому Подніпров’ї, дуліби – над р. Прип’ять, сіверяни – над р. Десна, тиверці – над р. Західний Буг, бужани – над р. Дністер.

Які племена межували з територією, заселеною сіверянами?

1) білі хорвати; 2) поляни; 3) в’ятичі; 4) радимичі; 5) дреговичі.

Які із східнослов’янських племен заселяли лівобережжя Дніпра?

1) поляни; 2) древляни; 3) тиверці; 4) сіверяни; 5) радимичі.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал