Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАВДАННЯ для САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Позначити на контурній карті об’єкти

Карта 1. Народи та держави ІІ тис. до н. е. – першої половини І тис. н. е. (на території сучасної України)

Територія Трипілької культури, кімірійських, сарматських, скіфських племен. Напрями переселення готів, гепідів, гунів. Городище, кургани, могильники. Античні міста – поліси Північного Причорномор”я, Боспорське царство. Розміщення племен підгірцівсько-зарубинецької, юхнівської, кизил-кобінської, карпатських курганів, латенської культур. Кордони сучасної України.

Основа: Історія України РСР. У 8-ми томах. – К., 1977. – Т. І. – С. 97, 288; История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1981. – Т. І. – С. 79, 113, 304.

Карта 2. Східна Європа у ІХ-ХІ ст.

Розміщення східнослов’янських, литовських, леттських, чудських, тюркських племен. Формування території Київської Русі. Головні центри ремесла і торгівлі. Торгівельні шляхи.

Райони народних повстань. Основні напрями походів київських князів. Столиці держави.

Основа: Історія Української РСР. У 8-ми томах. – К., 1977. – Т. І. – С. 97, 289; История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1981. – Т. І. – С. 305; Радянська енциклопедія історії України. – К. 1970. – Т. 2. – С. 361; Українська радянська енциклопедія. – К., 1980. – Т. 5. – С. 145.

Карта 3. Східна Європа у ХІІ – ХІІІ ст.

Територія давньоруських князівств і їх сусідів. Центри держав і князівств. Основні центри ремесла і торгівлі. Походи руських князів проти половців. Ординська навала і боротьба з нею. Боротьба проти німецьких лицарів, шведських феодалів. Райони народних повстань.

Основа: История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1981. – Т. І. – С. 415; Радянська енциклопедія історії України. – К. 1972. – Т. 4. – С. 13;

Карта 4. Українські землі в кінці ХІV – XV ст.

Кордони Великого князівства Литовського на 1341 р. Землі, приєднані до Великого князівства Литовського за правління Ольгерда (1345-1377 рр.) і Вітовта (1392-1430 рр.) Землі Галицько-Волинського князівства в складі Великого князівства Литовського і Польського королівства в ІІ половині ХІV ст. Центри і кордони удільних князівств, земель, воєводств. Головні торгівельні шляхи. Кордони держав, що межували з українськими землями в ІІ половині ХІV ст. Райони селянських повстань. Кордони сучасної України.

Основа: История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1982. – С. 16.

Карта5. Українські землі у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Кордони Великого князівства Литовського на 1569 р. Кордони Польського королівства на 1569 р. Українські землі в складі Речі Посполитої після Люблінської унії 1569 р. Кордони між Польщею і Литвою в складі Речі Посполитої після 1569 р. Кордони між Річчю Посполитою і Московською державою на 1618 р., 1634 р. Кордони держав, що межували з українськими землями на 1634 р.

Головні торговельні шляхи. Центри і кордони воєводств. Кордони сучасної України.

Основа: История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1982. – Т. 2. – С. 17.

Карта 6. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

Українські та білоруські землі в складі Речі Посполитої. Центри і кордони воєводств. Кордони Речі Посполитої з сусідніми державами на 1648 рік.

Напрям основних походів військ Б. Хмельницького (1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655). Райони народних повстань.

Кордони України за Зборівською угодою 1649 р. Адміністративний поділ українських земель в 1649 році. Полкові центри. Кордони України за Білоцерківським миром 1651 р. Територія України, що відійшла до складу Московської держави в 1654 р. Території, що відійшли до складу Московської держави за Андрусівською угодою 1667 р. і “Вічним миром” 1686 р.

Основа: История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1983. – Т. 3. – С. 65, 112; Українська радянська енциклопедія. – К., 1978. – Т. 5. – С. 145.

Карта 7. Народні рухи в Україні у ХVІІІ ст.

Кордони держав на 1800 р. райони повстань під проводом С. Палія (1702-1704 рр.) Територія охоплена селянською війною 1707-1708 рр. під керівництвом К. Булавіна. Райони дій гайдамаків, Коліївщини (1768 р.), опришків, антифеодальних виступів на Лівобережній, Слобідській та Південній Україні (у 1769-1770 рр. – пікінерів, 1789-1793 рр. – в. с. Трубаях на Полтавщині). Кордони сучасної України.

Основа: История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1983. – Т. 3. – С. 305.

Карта 8. Політична карта України в другій половині ХVІІІ ст.

Українські землі в складі Російської імперії на 1768 р. Українські землі, що увійшли до складу Росії за Кючук-Кайнаджийським миром (1774 р.), Ясським миром (1791 р.), другим (1793 р.) і третім (1795 р.) поділами Польщі. Українські землі в складі Австрійської імперії до 1773 р., на 1773 р., на 1775 р. Бар”єрні землі по Пруському трактату 1771 р. і у 1783 р. Кордони і центри губерній, намісництв, воєводств, полків. Кордони сучасної України.

Основа: История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1983. – Т. 3. – С. 304.

Карта 9. Адміністративно-територіальний поділ України у ІІ половині ХІХ ст.

Українські землі у складі Російської імперії: центри і кордони губерній, повітові центри. Українські землі в складі Австро-Угорської імперії. Центри найбільших адміністративних одиниць: королівств, герцогств, округів, комітатів. Кордони сучасної України.

Основа: История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1983. – Т. 4. – С. 16.

Карта 10. Суспільно-політичний і національний рух в Україні у ХІХ ст.

Декабристські організації в Україні. Головні центри повстання декабристів в Україні 29. 12. 1925 – 03. 01. 1826 рр. Тайні політичні організації: гурток студентів Харківського університету, гурток прогресивних професорів і студентів Гімназії вищих наук, товариства “Любов до істини”. Центр товариства з’єднання слов’ян. Райони розповсюдження Польського повстання 1830 – 1831 рр. в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство “Просвіта”, виникнення громад, Наукового товариства ім. Т. Шевченко.

Революційні події 1848-1849 рр. в Західній Україні.

Основа: История Украинской ССР. В 10-ти томах. – К., 1983. – Т. 4. – С. 17.
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал