Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Коли завершився процес формування сучасної території України?


1) у 1953 р.; 2) у 1954 р.; 3) у 1950 р.; 4) у 1946 р.; 5) у 1945 р.

Як називалося східнослов’янське плем’я (союз племен), яке в VI–X ст. жило на українському Поліссі по р. Прип’яті, Горині, Случі, Тетереву?

1) бужани; 2) дреговичі; 3) древляни; 4) тиверці; 5) білі хорвати.

Як називалося слов’янське плем’я, яке жило у VIII– X ст. в районі Карпатських гір та верхів’ях Дністра?

1) білі хорвати; 2) древляни; 3) поляни; 4) сіверяни; 5) радимичі; 6) дуліби.

Про розселення східних слов’ян у VIII–IX ст. нам повідомляє: (назвіть автора і назву твору).

1) Прокопій Кесарійський у “Війні з готами”; 2) невідомий автор “Слова о полку Ігоревім”; 3) Нестор у “Повісті минулих літ”; 4) Володимир Мономах у “Повчанні дітям”; 5) митрополит Іларіон у “Слові про закон і благодать”.

Назвіть представників західної гілки східнослов’янських племен:

1) волиняни, білі хорвати, бужани; 2) білі хорвати, уличі, поляни; 3) древляни, поляни, волиняни; 4) словени, кривичі, полочани; 5) сіверяни, радимичі, в’ятичі.

Що є зайвим у переліку? На території України у VIII ст. проживали:

1) поляни; 2) древляни; 3) полочани; 4) дуліби; 5) сіверяни; 6) в’ятичі; 7) кривичі; 8) ільменські словени; 9) білі хорвати.

Який регіон України у XIV– першій половині XVII ст. був осередком солеваріння?

1) Буковина; 2) Прикарпаття; 3) Волинь; 4) Поділля; 5) Слобожанщина.

Відповідь: 2 (Коломия, Дрогобич)

Яка з названих земель найраніше потрапила під владу Польщі?

1) Холмщина; 2) Східна Галичина; 3) Західне Поділля; 4) Белзька земля; 5) Підляшшя.

Назвіть центри социніанства на Волині:

1) Киселин; 2) Луцьк; 3) Володимир; 4) Гоща; 5) Остріг.

Які області сучасної України займає Брацлавщина – історична область України?

1) Хмельницьку і частину Житомирської; 2) Хмельницьку і частину Рівненської; 3) Вінницьку і частину Черкаської; 4) Вінницьку і частину Київської; 5) Вінницьку і частину Хмельницької.

Назвіть міста, які у другій половині XVII–XVIII ст. були резиденціями українських гетьманів:1) Київ; 2) Гадяч; 3) Переяслав; 4) Чигирин; 5) Батурин; 6) Чернігів; 7) Глухів; 8) Полтава.

Заповніть пропуски:

Адміністративні одиниці Королівства Галіції і Лодомерії називалися…, Північної Буковини (після 1787 р.) – ..., Закарпаття – … .

1) губернії; 2) жупи; 3) дистрикти; 4) не було поділу на окремі адміністративні одиниці; 5) воєводства.

Продовжіть речення:

Жупи – це …

1) адмініcтративно-політичні утворення Правобережної України у ХVIII ст.; 2) адміністративно-політичні утворення в Галичині у ХVIII ст.; 3) адміністративно-політичні утворення в Буковині у ХVIII ст.; 4) адміністративно-політичні утворення в Закарпатті у ХVIII ст.

До складу яких держав входили українські землі напередодні 1917 р.?

1) Росії, Австро-Угорщини, Польщі; 2) Росії, Польщі; 3) Росії, Австро-Угорщини; 4) Польщі, Росії, Румунії; 5) Росії, Австро-Угорщини, Румунії.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал