Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 2. Витоки української культури


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

 

Навчальний посібник для студентів вищих

навчальних закладів

За редакцією професорів

В.П. Мельника, М.В. Кашуби та А.В. Яртися

 

Львів

Видавничий центр Львівського національного університету

імені Івана Франка


УДК [008 + 930. 85] (477) (0758)

ББК Ч 113 я 73 и 90

К 31

 

ISBN 978-966-613-966-8

 

 

Авторський колектив: професор В.П. Мельник, професор М.В.Кашуба, професор А.В. Яртись, доцент О.Б. Сінькевич, доцент В.І. Стеценко, доцент Т.М. Ярошенко, доцент А.Ю Васьків, доцент О.В. Дарморіз, асистент О.М. Мальчевський, доцент О.І.Ліщинська, доцент Н.М. Король, доцент Л.М. Пітусь, доцент Н.В. Лазарович.

 

 

Рецензенти: М.Г. Братасюк – доктор філософських наук, професор;

М.Р. Литвин – доктор історичних наук, професор

М.Ю. Русин – кандидат філософських наук, професор;

 

Редактор Діана Карпин

 

Рекомендовано Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка, протокол № 3 / 6 від 27 червня 2012 р.

 

ISBN 978-966-613-966-8

 


К 31

 

Історія української культури: навч. посіб. / за ред. проф. В.П. Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Л.: Видавн. Центр Львів. Нац. ун-ту імені І.Франка, 2012.–стор. з іл.

 

У навчальному посібнику висвітлено закономірності виникнення і джерела формування української культури як складової та невід’ємної частини культури світової, розкрито її сутність, характерні риси й ознаки – гуманістична спрямованість, демократичний і творчий характер. Подано наукову періодизацію української культури, проаналізовано різні аспекти духовного життя українського народу в галузі літератури, освіти та науки, архітектури й образотворчого мистецтва, театру і музики.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів-культурологів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами духовного життя українського народу.

 

 

УДК [008 + 930. 85] (477) (0758)

ББК Ч 113 я 73 и 90

К 31

 

 

ISBN 978-966-613-966-8

 

 

© Мельник В.П., Кашуба М.В., Яртись А.В. та ін., 2012

© Львівський національний університет імені Івана Франка


Зміст

 

Передмова

 

Розділ 1.Феномен української культури. Джерельна база

Та методологічні засади її вивчення

(Т.М. Ярошенко)

1.1 Теоретико-методологічна основа

вивчення історико-культурних явищ

1.2 Українська модель культури

Запитання та завдання для самоконтролю

Список використаної літератури

 

Розділ 2. Витоки української культури

(В.І.Стеценко, О.М.Мальчевський)

2.1 Етнокультурні проблеми походження

українського народу

2.2 Культура стародавнього населення України кам’яного віку (палеоліт, мезоліт, неоліт)

2.3 Трипільська культура мідно-кам’яної доби та культура бронзового віку

2.4 Особливості духовної культури стародавнього населення України

(протонеоліт – епоха бронзи)

2.5 Культура раннього залізного віку

(кіммерійці, скіфи, сармати, античні впливи)

2.6 Культура слов’янського населення України

2.7 Соціокультурний розвиток східних слов’ян як джерело етнокультурної еволюції українців

Запитання та завдання для самоконтролю

Список використаної літератури

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал