Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПЕРЕДМОВА. Збереження та примноження духовно-культурних традицій кожного народу є запорукою стабільного культурного розвитку та невід’ємною частиною цивілізаційного


 

Збереження та примноження духовно-культурних традицій кожного народу є запорукою стабільного культурного розвитку та невід’ємною частиною цивілізаційного поступу.

Історія української культури – це частина духовного життя українського народу, органічна складова світового культурного процесу. Її творче вивчення та глибоке засвоєння студентами сприятиме формуванню наукового світогляду, національної самосвідомості, зокрема утвердженню української ідентичності, патріотичному, морально-етичному й естетичному вихованню майбутніх фахівців із вищою освітою.

Досвід розбудови суверенної Української держави дає змогу по-новому осмислити реалії національно-культурного розвитку, належно оцінити складний процес духовного життя українського народу, розставити відповідні акценти стосовно найпривабливіших і цікавих його аспектів.

Концептуальна ідея навчального посібника – гуманістичний характер розвитку і взаємозв’язку світової та української культури. Авторський колектив прагнув допомогти студентській молоді прилучитися до культурної скарбниці людства, у тому числі до скарбів національної культури України. Здобутки, особливості та характерні ознаки української національної культури відтворюються на тлі культури інших народів, зокрема європейських, з котрими Україна впродовж століть перебуває у тісних контактах та взаєминах.

Методологічною основою написання навчального посібника слугували принципи науковості, об’єктивності, історизму, толерантності, комплексності й компаративістики.

Навчальний посібник з історії української культури підготовлений авторським колективом професорсько-викладацького складу кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на основі узагальнення багаторічного досвіду викладання світової й української культури.

Лекційний курс “Історія української культури”, введений Міністерством науки і освіти України до навчальних планів вищих закладів освіти як обов’язковий із підсумковим складанням іспитів.

Структура навчального посібника розкриває закономірності виникнення та джерела формування української культури, головні етапи на шляху її розвитку, характерні риси й ознаки, її гуманізм, демократичну спрямованість, творчий характер.

Автором вступного розділу підручника “Феномен української культури. Джерельна база та методологічні засади її вивчення ” є кандидат філософських наук, доцент Т.Ярошенко. Наступна тема лекційного курсу “Витоки української культури” підготували кандидат філософських наук, доцент В.Стеценко й асистент О.Мальчевський; автори розділу “Культура княжої доби” – кандидат філософських наук, доцент О. Дарморіз і асистент О.Мальчевський; автором розділу “Культура Галицько-Волинської Русі” є кандидат філософських наук, доцент О.Сінькевич; розділ “Культура періоду становлення української народності (XIV–XVI ст.)” підготовлений доктором філософських наук, професором М.Кашубою. Над розділом “Культурні традиції українського Ренесансу” працювали доктор філософських наук, професор М.Кашуба та кандидат філософських наук, професор А.Яртись; авторами розділу “Культура бароко та доби Просвітництва в Україні” є кандидат філософських наук, професор А.Яртись, кандидат історичних наук, доцент А.Васьків, кандидат філософських наук, доцент Л.Пітусь. Автори розділу “Національно-культурне відродження в Україні. Епоха романтизму” –доктор філософських наук, професор В.Мельник та кандидат філософських наук, професор А.Яртись. Розділ “Українська культура ХХ ст.” підготовили кандидат філософських наук, доцент О.Ліщинська та кандидат історичних наук, доцент Н.Король. Підрозділ навчального посібника “Культура постмодерну, перспективи її розвитку” підготовили доктор філософських наук, професор М.Кашуба та кандидат філософських наук, доцент Н.Лазарович. Заключний підрозділ “Християнство у контексті духовної культури України” підготував кандидат філософських наук, доцент В.Стеценко.

У навчальному посібнику Історія української культури висвітлена на основі творчого використання доробку видатних вітчизняних істориків та культурологів М.Грушевського, Д.Дорошенка, М.Драгоманова, І.Крип’якевича, І.Огієнка, М.Семчишина, а також сучасної монографічної та навчально-методичної літератури.

 
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал