Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список використаної літератури. Бірюльов Ю. Мистецтво Львівської сецесії / Ю


 

Бірюльов Ю. Мистецтво Львівської сецесії / Ю. Бірюльов. – Л., 2005.

Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1896–1995 / Л. Госейко. – К., 2005.

Грабович Г. Україна – підсумки століття / Г. Грабович. – Критика.– 2001. – № 11.

Гумницька Н. Культурно-мистецький феномен української діаспори міжвоєнного періоду: європейський вимір / Н. Гумницька // Мистецтвознавство: вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2009–2010. – Вип. 17–18. Історія української архітектури / за ред. В. Тимофієнка. – К., 2003.

Історія української літератури ХХ ст.: у 2 кн. / за ред. В. Дончика. – К., 1998. – Кн.1.

Кручик І. Щире серце андеграунду. Вернісаж до 50-річчя українського художнього підпілля // Тиждень. – 2010. – № 40.

Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст. / за ред. В. Сидоренка. – К, 2006.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919–1939 рр. / С. Наріжний. – К., 1999.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія / С. Павличко – К., 1999.

Попович М. Червоне століття / М. Попович – К., 2005.

Протас М. Українська скульптура ХХ ст. / М. Протас. – К., 2006.

Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / О. Роготченко. – К., 2007.

Розстріляне відродження: антологія. 1917–1933: поезія – проза – драми – есей / упоряд. Ю. Лавріненко. – К., 2002.

Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань. Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ ст. / В. Сидоренко. – К., 2008.

Скляренко Г. На берегах. Нотатки до українського мистецтва ХХ століття / Г. Скляренко. – К., 2007.

Українська культура ХХ – початку ХХІ століть // Історія української культури: у 5 т., 8 кн. / гол. ред. тому М. Жулинський. – К., 2011. – Т. 5. – Кн. 1. – Кн. 2.

Чепелик В. Український архітектурний модерн / В. Чепелик; упор. З. Мойсеєнко-Чепелик. – К., 2000.

Яців Р. Українське мистецтво ХХ ст.: ідеї, явища, персоналії: зб. ст. / Р. Яців. – Л., 2006.

Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло й тіні / В.І. Юрчук. ― К., 1995. - 80 с.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.Які можна виокремити основні періоди та тенденції історії української культури ХХ ст.?

2.Охарактеризуйте здобутки української культури початку століття в контексті належності до світового культурного процесу і збереження національної самобутності.

3.Як вплинула на розвиток культури доба визвольних змагань 1917–1920 рр.?

4.Назвіть головні напрями розвитку української літератури 20-х років.

5.Проаналізуйте художньо-естетичний плюралізм українського образотворчого мистецтва 20-х років.

6. У чому суть явища “розстріляного відродження” в українській культурі 30-х років?

7. Який внесок у розвиток української культури зробили діячі еміграції?

8.Розкажіть про особливості й напрями розвитку української культури другої половини ХХ ст.

9. Як розмежовуються андеґраунд та “неофіційне мистецтвоˮ в контексті української культури?

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал