Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вибір варіанту завдання та вимоги до оформлення роботи


Національний університет водного господарства

Та природокористування

 

Кафедра електротехніки і автоматики

 

 

043 –

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та завдання до виконання контрольної роботи з

курсу “Моделювання систем автоматизації” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050202

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 

 

Рекомендовано методичною комісією за напрямом 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології”

Протокол №16 від 15.02.10 р.

 

 

Рівне – 2010


Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з курсу “Моделювання систем автоматизації” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” / Гудь В.М.– Рівне: НУВГП, 2010, 8 с./

 

Упорядник: В.М. Гудь, старший викладач кафедри електротехніки і автоматики.

 

 

Відповідальний за випуск Б.О. Баховець, професор, академік УЕАН, зав. кафедри електротехніки і автоматики

 


Вступ

Самостійне виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) є ефективним способом закріплення знань теоретичного курсу і одержання навичок практичного використання знань з електроніки у виробничій діяльності майбутнього інженера.

Метою даної роботи є набуття навиків створення моделей систем керування технологічними процесами;

Вибір варіанту завдання та вимоги до оформлення роботи

Номер варіанту визначається двома останніми цифрами навчального шифру (залікової книжки) студента.

Розрахунково-графічна робота оформляється студентом на аркушах формату А-4 жорстко скріплених по лівому полю.

На титульній сторінці роботи вказується:

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Моделювання систем автоматизації»

студента (назва факультету)

групи _ (шифр групи)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

навчальний шифр

При виконанні завдань потрібно додавати короткі, але чіткі пояснення, та записувати всі необхідні для виконання завдання формули. Побудову принципових схем виконувати згідно діючих стандартів.


Завдання 1.

Використовуючи додаток Simulink-Matlab cтворити структурну модель трубопроводу зміна швидкості рідини чи газу в якому під дією перепаду тиску описується диференціальним рівнянням:

де: - довжина трубопроводу, - площа поперечного перерізу трубопроводу ( діаметр трубопроводу), - густина рідини в трубопроводі, -витрата рідини, - константа, перепад тиску.

Побудувати розгінну характеристику при зміні тиску з 0 до для моделі з параметрами представленими в таблиці 1 згідно варіанту.

З розгінної характеристики визначити час перехідного процесу та усталене значення витрати.

Таблиця 1

цифра за одиницями шифру за десятками шифру
шифру L, м ρ, кг/м3 d, мм с
, Мпа

 

        0, 50 0, 1
        0, 55 0, 2
        0, 60 0, 3
        0, 65 0, 4
        0, 70 0, 5
        0, 75 0, 6
        0, 80 0, 7
        0, 85 0, 8
        0, 90 0, 9
        0, 95  

Завдання 2.

Використовуючи додаток Simulink-Matlab cтворити структурну модель циліндричної ємності діаметром основи на вхід якої подається рідина з витратою , а на виході у дні знаходиться отвір діаметром , якщо відомо, що об’єкт описується диференційним рівнянням:

де: - діаметр основи ємності, - площа поперечного перерізу вихідного отвору, м/с2 – прискорення вільного падіння, - витрата рідини на вході, - константа.

Побудувати розгінну характеристику при зміні витрати з 0 до для моделі з параметрами представленими в таблиці 2 згідно варіанту.

З розгінної характеристики визначити час перехідного процесу та усталене значення рівня рідини.

цифра за одиницями шифру за десятками шифру
шифру D, м d2, мм , м3/год c2
  0, 1     0, 50
  0, 2     0, 55
  0, 3     0, 60
  0, 4     0, 65
  0, 5     0, 70
  0, 6     0, 75
  0, 7     0, 80
  0, 8     0, 85
  0, 9     0, 90
        0, 95

Таблиця 2Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал