Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Знаки повторення частин твору.


1.Segno ( сеньо італ. Знак) використовується , якщо повторення не з першого такту. Позначається буквою похожу на латинську S. -

 

2. При повторенні одного такту в оркестрових тактах – ставиться знак %.

При повторенні двох тактів -

 

3. При багаторазовому повторі мелодично – ритмічної фігури використовується такий же прийом, тобто замість повторного запису нот ставиться знак //

- записується

 

- виконується

 

4. Вольта – ( італ. Раз) в тих випадках коли закінчення при повторі різне, виписуються ці закінчення та позначаються квадратними дужками.

Для повторення частини твору (або цілого твору) з іншим закінченням після першого закінчення ставиться вказаний вище знак повторення. Над тактами першого закінчення пишуться квадратні дужки і напис 1та volta (пріма вольта, тобто перший раз) або 1.

Над тактами другого закінчення ставиться квадратна дужка і знак 2ла volta (секунда вольта, тобто другий раз) або просто 2:

 

5. Реприза – (повторення), використовується в тих випадках, коли той чи інший відрізок музичного твору повторюється без змін. Знак репризи – одноразове повторення.

 

6. Con oktava - при октавному удвоєні.

 

7. Simile – ( також. італ.) при використанні одного і того прийому виконання .

 

8. Arpedggio – коли звуки акорду повинні братися не одночасно, а поступово.

 

9. Glisando -прийом при використанні гам, при якому всі проміжні звуки беруться підряд одним швидким рухом.

 

В основному цей прийом застосовується при грі на ксилофонах, та шумових інструментах під час акомпанементу.

 

10. Якщо твір складається з 3 частин, причому 3-тя являє собою точний повтор першої, то замість виписування 3-ї частини над кінцем 2-ї частини пишуть: Da Capo al Fire(да капо аль фіне, тобто з початку до кінця) або скорочено D.C.al F, або ще коротше D.C. В тому місці, де повторення має закінчитись, пишуть слово Fine.

Якщо повторення робиться неповним, то пишуть над місцем першої частини, з якого потрібно почати повторення, знак S або F, а над кінцем 2-ї частини – Dal segno ( даль сенье, тобто від знака) або D. S.

11. Знаки рівномірного повторення одного звуку чи співзвуччя і tremolando.

Для того, щоб позначити рівномірне повторення одного звуку чи акорду, використовуються похилі лінії. Їх кількість відповідає тривалостям, в яких потрібно повторювати звук. Похилі лінії до цілої ноти добавляються над або під нею, а до менших тривалостей – поперек штиля (паралельно ребрам тривалостей, якщо вони є ). Загальна тривалість повторення позначається звичайною нотною тривалістю. 

Якщо незалежно від темпу, повторення звуку чи акорду викликає відчуття дуже частої вібрації, то його називають tremolo або tremolondo.

Tremolo або tremolondo називається також швидке чергування двох звуків або співзвуччя.

 

 

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал