Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Знаки скорочення


Ритм - це пульс музики.

Доля — це одиниця ритму.

Сильна доля – це наголошена доля.

Метр - рівномірне чергування сильних та слабких долей.

Такт – це відстань від однієї сильної долі до наступної сильної долі.

Затакт – це неповний такт.

 

Формування відчуття ритму вимагає активного засвоєння музично-ритмічних співвідношень.

Цьому сприяють - музично-ритмічні рухи, гра на простих ритмічних інструментах, використання складових позначень нотної тривалості (та, ті, біг, крок).

Педагогічний досвід - музикування активізує ритмічне відчуття учнів. Розвивають під час гри знайомих пісень, виконанні ритмічних аккомпонементів до вокально-хорового репертуару і творів для слухання.

 

Не бажано використовувати тільки вправи без "живої" музики.

 

 

Розміри

Розмір такту - це визначення метру і відносної тривалості так­тових долей музичного твору.

Прості такти - це в основному 2/4, ¾, 3/8.

Складні такти - це злиття двух простих тактів в один. Наприклад, 2/4+2/4 - це 4/4; 2/8 + 2/8 - це 4/8; ¾, + ¾, - це 6/4.

Змішані такти - це поєднання двухдольних розмірів із трьох дольними. Наприклад: 2/4 + 3/ 4 складає розмір 5/4; 3/8 + 4/8складає розмір - 7/8;

Нерідко темп змінюється в середині твору. Для поступової зміни темпу ставляться такі позначення:

accelerando (аччелерандо) — прискорюючи,

ritardando (рітардандо) — запізнюючись, уповільнюючи та ін.

 

Характер виконанняіноді ставляться поряд з позначенням темпу.

maestoso (маестозо) — урочисто,

scherzando (скерцандо) — жартівливо,

cantabile, (кантабіле) — співуче та ін.

Ці позначення допомагають виконати твір ближче до задуму композитора. іноді позначається за допомогою ліги і одночасно крапок, а часто і зовсім не позначається.

 

Динамічними відтінками називаються знаки, які показують ступінь голосності виконання музичного твору. Найбільш вживані такі динамічні відтінки:рр (pianissimo) (піаніссімо) — дуже тихо;

р (piano) (піано) —тихо;

mр (mezzo piano) (меццо-піано)—не дуже тихо;

mf (mezzo forte) (меццо-форте)—не дуже голосно;

f (forte) (форте)—голосно;

ff (fortissimo) (фортіссімо) —дуже голосно.

Для позначення поступового посилення звучності ставиться слово crescendo (кресчендо). Для позначення поступового послаблення звучності ставиться слово diminuendo (дімінуендо).

Знаки скорочення

 

Знаками скорочення нотного письма (абревіатурами) називаються знаки, які зменшують кількість основних нотних знаків.

 

- до допоміжних знаків відносяться і знаки скорочення: вольта – квадратна скобка над заключними тактами: .

- знаки точного повторення всього твору, або його частини

- знаки переносу на октаву

- позначення мелізматики

- генерал – бас із взаємодією нот в першій, другій, великій та малій октавах, на нотному стані, а також знаки скорочення.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал