Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток Д. Тема № 18 «Стимулювання збуту»


Тема № 18 «Стимулювання збуту»

розрахунки ціни і знижок для складного багаторівневого каналу розподілу

 

Припустимо, на ринку, де ви збираєтеся працювати, діє система знижок 30/10/5. Іншими словами, якщо початкова ціна 1000 гривень, то роздрібний торговець отримає знижку у розмірі 30% від прейскурантної ціни. Заплатить? гривень. Саме дистриб'ютор продає свій товар роздрібному торговцеві за 700 гривень. Роздрібний торговець підвищує ціну до 1000 гривень, отримуючи при цьому? гривень прибутку.

З вказаної вище системи знижок ми знаємо про існування інших посередників, поодинці на кожен рівень знижок. Повинен існувати дистриб'ютор, який продає товар роздрібному торговцеві, причому знижка дистриб'ютора складає 10% від ціни, по якій він може продати товар роздрібному торговцеві.

Це складе 0, 10 х? =? гривень.

Такий буде прибуток дистриб'ютора.

Звідси витікає, що дистриб'ютор повинен був заплатити за товар? гривень ще одному посередникові (можливо, це оптовик або представник виробника). Ось цей посередник і є тим, кому безпосередньо продає товар маркетолог.

Формула 30/10/5 показує нам, що він отримує 5% знижку або:

0, 5 х 630 = 315 гривень.

Таким чином, якщо ви працюєте на ринку із структурою знижок 30/10/5, вам доведеться віддавати посередникам близько 40% від встановлений ціни 1000 гривень.

 

Додаток Є

Тема № 22 «Некомерційний маркетинг»

Таблиця 7.21 – Вихідні дані з аналізу специфічних показників

 

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
I. Фінансові ресурси, тис.грн.      
1. Бюджетні асигнування:      
асигнування засновників 2218, 0 3558, 5 4483, 0
асигнування інші 986, 5 1185, 5 1328, 0
2. Позабюджетні доходи: 109, 0 440, 9 854, 0
від основних видів діяльності 107, 2 244, 6 398, 0
від підприємницької діяльності 92, 0 109, 7 139, 3
від добродійності і спонсорства 163, 8 196, 3 456, 0
II. Доходи від платних послуг, тис.грн.      
1. Ксерокопіювання 69, 6 144, 2 206, 0
2. Інформаційні послуги 9, 4 71, 2 154, 8
3. Оформлення документів 21, 0 23, 0 29, 0
4. Штрафи за прострочення повернення або псування літератури 7, 0 6, 2 8, 2
III. Витрати, тис.грн.      
1. Оплата праці працівників 1164, 7 2453, 1 2207, 0
2. Господарські витрати 53, 3 84, 0 161, 3
3. Витрати на комунальні послуги 134, 3 316, 4 290, 2
4. Витрати по службових відрядженнях 6, 9 10, 9 6, 5
5. Витрати на комплектування фонду 833, 8 1789, 5 1746, 0
6. Інші 35, 1 90, 1 33, 7
IV. Джерела комплектування фонду, штук      
1. Центральний колектор      
2. Книжкові магазини      
3. Видавництва і друкарські організації      
4. Місцевий обов'язковий екземпляр      
5. Роз друк (підписка)      
6. Відділення «книга-поштою»      
7. Дарування      
8. Натомість втраченим      
9. Книгообмін      
10. Інші      
V. Структура бібліотечного фонду, %      
1. Природознавство 6, 4 6, 0 5, 7
2. Географія 0, 7 0, 7 0, 6
3. Техніка 8, 7 8, 3 8, 0
4. Сільське господарство 4, 4 4, 4 4, 1
5. Медицина 4, 5 4, 5 4, 7
6. Суспільно-політична література 42, 4 41, 6 40, 7
7. Довідники 0, 8 0, 9 1, 2
8. Художня література 16, 7 17, 1 18, 2
9. Спорт 0, 6 0, 6 0, 7
10. Культура і мистецтво 5, 9 6, 2 6, 5
11. Інші 8, 4 9, 7 9, 6
VI. Використовування бібліотечного фонду      
1. Книжкозабезпеченість, книг на читача 15, 0 15, 5 15, 4
2. Читаність, прочитано одним читачем 25, 0 24, 9 25, 9
3. Обертається 1, 7 1, 6 1, 7
VII. Користувачі (читачі)      
1. Молодь (15-24 роки)      
2. Середнє покоління (25-45 років)      
3. Передпенсійний вік (45-60 років)      
4. Пенсіонери (60 років і вище)      
VIII. Характеристика користувачів      
1. Освіта:      
початкове      
середнє загальне      
середнє спеціальне      
вище      
вище неповне      
кандидати наук      
доктори наук      
2. Рід діяльності:      
що вчаться у середніх школах і в середніх спеціальних навчальних закладів      
студенти вузів      
науковці      
економісти      
юристи      
інженери і техніка      
військовослужбовці      
управлінці      
інші      
3. Місце мешкання:      
адміністративний центр      
місто районне      
сільська місцевість      
IX. Відвідувана, з розрахунку на одного читача      
1. Перше півріччя 11, 3 11, 6 12, 2
2. Друге півріччя 11, 1 11, 4 12, 1
X. Книжковидання, штук      
1. Перше півріччя      
2. Друге півріччя      

 

З використанням приведеного цифрового матеріалу провести локальне маркетингове дослідження, дати відповідні рекомендації в області розвитку державної суспільної бібліотеки.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал