Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання № 2


Повні витрати виробника продукції, що включають доставку на склад виробника, складають 300 грн. на одиницю продукції. Прийнятна для виробника рентабельність рівна 10% до витрат. Виробник поставляє продукцію чотирьом споживачам. Дані про споживачів А-Г представлені в таблиці 7.17.

 

Таблиця 7.17 – Вихідні дані про споживачів

 

Показники Споживачі
А Б В Г
Відстань від складу виробника до споживача, км        
Об'єм поставок, що склався, шт.        
Сумарні витрати на доставку від складу виробника до споживача, грн.        

Розрахуйте відпускну ціну одиниці продукції на умовах франко-склад виробника (ставка ПДВ – 20%).

Проаналізуйте можливість і доцільність встановлення єдиних або поясних цін (I пояс – до 100 км., II пояс – понад 100 км.), якщо вартість покупки аналогічного продукту у конкурентів з урахуванням витрат на доставку складе для споживачів: А – 462 грн.; Б – 439 грн.; В – 637 грн.; Г – 690 грн.

Рішення

1. Визначите відпускну ціну, за якою продукція пропонується споживачам на умовах франко-склад виробника (або «із заводу»), тобто без включення в неї яких-небудь витрат по транспортуванню:

Ц від. з ПДВ = С/б + П + ПДВ,

де С/б – собівартість одиниці продукції, грн./од.

П – норма прибутку, грн./од.

Виходячи з того, що Р = Пр: В, визначимо

Пр = В ´ Р,

де В – загальні витрати по виробництву продукції, грн.,

Пр – загальний прибуток підприємства, грн.

Визначимо прибуток на одиницю продукції:

П = 300 ´ 10% =....(грн.);

Ц від. з ПДВ = 300 + 30 + (300 + 30) ´ 0, 2 =..... (грн.).

2. Розрахуйте фактичні витрати на придбання одиниці продукції з урахуванням витрат на її доставку з складу виробника до складу споживача:

Витрати на доставку одиниці продукції =

Дані про споживачів А-Г представлені в таблиці 7.18.

 

Таблиця 7.18 - Вихідні дані про споживачів

 

Показники Споживачі
А Б В Г
Витрати на доставку 1 од. продукції, грн.   47, 5    
Вартість одиниці продукції з урахуванням фактичних витрат на доставку (Ц від. з ПДВ + витрати на доставку), грн.   443, 5    
Ціни конкурентів, грн.        

 

Зпівставте ціну даного виробника з іншими цінами і обґрунтуйте найбільш вигідний варіант для споживача. Щоб не втратити споживача Б, можна використовувати або єдині, або поясні ціни.

3. Розрахуйте єдину ціну на умовах франко-споживач:

Ціна франко-споживач = ціна франко-відправник + середні витрати на транспорт;

Середні витрати на транспорт =

 

Середні витрати на транспорт =

 

Єдина ціна франко-споживач = 396 + 163, 67 = 559, 67 (грн.).

4. Зпівставте в таблиці 7.19 єдину ціну франко-споживач з фактичними витратами споживачів А-Г на придбання продукції і з цінами конкурентів.

 

Таблиця 7.19 – Співставна характеристика єдиної ціни франко-споживач з фактичними витратами споживачів на придбання продукції і з цінами конкурентів

 

Показники Споживачі
А Б В Г
Вартість 1 од. продукції з урахуванням фактичних витрат на доставку, грн.   443, 5    
Єдина ціна франко-споживач, грн. 559, 6 559, 6 559, 6 559, 6
Переплата (+) або недоплата (-), грн. +153, 6 +116, 1 -61, 4 -116, 4
Ціни конкурентів, грн.        

 

Зробіть висновок, яка ціна буде вигіднішою для споживачів А-Г.

 

5. Необхідно розглянути варіанти встановлення поясних цін:

а) ціна I поясу (до 100 км. для споживачів А і Б);

§ Ціна франко-споживач = ціна франко-відправник +

+ середні витрати на транспорт;

§ Середні витрати на транспорт = (S витрат на транспорт споживачів А і Б): (S об'єм закупівель споживачів А і Б);

Середні витрати на транспорт = (1000 + 9500): (100 + 200) = 35 (грн.);

§ Єдина ціна франко-споживач (I пояси) = 396 +35 = 431(грн.);

б) ціна II поясу (понад 100 км. для споживачів В і Г);

§ Середні витрати на транспорт = (56250 + 56000): (250 + 200) = 249, 4. (грн.);

§ єдина ціна франко-споживач (II пояси) = 396 + 249, 4 = 645, 4.(грн.).

6. Зпівставте в таблиці 7.20 отриманих поясних цін з вартістю продукції для споживачів А-Г з урахуванням фактичних витрат по доставці і з цінами конкурентів.

 

Таблиця 7.20 – Розрахункові дані для аналізу поясних цін за вартістю продукції для споживачів з урахуванням фактичних витрат по доставці і з цінами конкурентів

 

Показники Споживачі
А Б В Г
Вартість 1 од. продукції з урахуванням фактичних витрат на доставку, грн.   443, 5    
Поясна ціна, грн.: I пояси II пояси         645, 4     645, 4
Переплата (+) або недоплата (-), грн. +25 -12, 5 +24, 4 -30, 6
Ціни конкурентів, грн.        

З урахуванням всіх розглянутих варіантів встановите доцільність ціни:

для споживачів А і Б – єдину поясну ціну на рівні...грн. Це дозволить запропонувати споживачам А і Б вигідніші умови, ніж у конкурентів;

для споживачів В і Г – ціну франко-відправник на рівні...грн. з окремою оплатою витрат по доставці кожним з них у фактичному розмірі. (Встановлення поясної ціни в цьому випадку недоцільно, оскільки пропозиція конкурентів для споживача В виявиться вигіднішим).


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал